Om Ollerup

Bestyrelsen

Gymnastikhøjskolens bestyrelse består af 7 valgte bestyrelsesmedlemmer.

4 bestyrelsesmedlemmer vælges af Skolekredsen. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt elevforeningens medlemmer på Elevforeningens generalforsamling. Det 3. bestyrelsesmedlem fra Elevforeningen er udpeget af og blandt Elevforeningens bestyrelsesmedlemmer. Skolekredsens formand er ifølge vedtægterne formand for Gymnastikhøjskolens bestyrelse.

Med til bestyrelsesmøder er endvidere forstander, regnskabschef, pædagogisk leder, en medarbejdervalgt fra lærerrådet og en medarbejdervalgt fra øvrige afdelinger på skolen.

Gymnastikhøjskolens bestyrelse er pr. 3. oktober 2020:

image

Formand
Poul Henning Jørgensen
Valgt af skolekreds
Mail: ph15a(at)hotmail.com

image

Næstformand
Lars Kristensen
Valgt af elevforening

image

Birgit Sørup Heinsen
Valgt af elevforening

image

Kasper Ingmann Bille Fynbo
Valgt af skolekreds

image

Formand for elevforeningen
Kristian Albertsen
Valgt af elevforening

image

Rudi Lauridsen
Valgt af skolekreds

image

Mette Thiem Klitsø

Valgt af skolekreds