Cookie- og privatlivspolitik  |  Forretningsbetingelser

Officielle dokumenter

Som højskole har Gymnastikhøjskolen i Ollerup en række demokratiske forpligtelser og lovmæssige dokumentationskrav. Du kan finde alle vores dertil knyttede informationer her.

Kunst og kultur
Kunst og kultur

Højskolens ansvar

De demokratiske idealer om dannelse, medborgerskab og fælles ansvar for almenvellet er emner, der let kan lyde højtflyvende og derved føles flyvsk. På Ollerup er de dagligdag. Vi anerkender vores ansvar overfor samfundet, for vores værdisæt og ikke mindst vores elever.

Vi tror oprigtigt på, at fællesskab er et menneskeligt grundvilkår.

At vi er hinandens forudsætning for at lykkes. 

At vi ved at opfostre robusthed og fremelske et fælles ansvar kan forberede os selv og hinanden på uforventet kompleksitet eller modstand.

Vi tror på vores opgave, og vi ved, at vores elever fornemmer dens alvor – også selvom vores bidrag ligner et ungt menneske i træningstøj, der under samtaler, træning, undervisning og fællesskabets paraply bliver klogere på sig selv og sin omverden. Det er nemlig ikke højtflyvende – og især ikke flyvsk. For os er det en hverdag, vi både udlever, udvikler og elsker – hver dag.

Herunder kan du finde yderligere materiale om vores holdninger, værdier, kerneopgaver og de opgaver, vi påtager os både overfor vores elever, samfundet og hinanden.

Forstander Niels Bukh byggede Gymnastikhøjskolen i Ollerup og ejede den indtil sin død i 1950. Her udformede han sin grundgymnastik og udviklede den som en vigtig del af folkehøjskolens arbejde.

Testementarisk havde forstander Niels Bukh bestemt, at Gymnastikhøjskolen efter hans død skulle skænkes til dansk ungdom ved at overgå til en selvejende institution – vedtægter herom blev stadfæstet i 1950. Af disse vedtægter fremgik det, at skolens mangeårige medarbejdere og den lærerstab, der var ansat ved skolen ved Niels Bukhs død, ligesom elevforeningen (Ollerup Delingsførere) skulle deltage i skolens ledelse.

For Gymnastikhøjskolen gælder følgende: Vedtægter.

Det giver ikke mening at evaluere uden at kende målene, derfor gives her i meget kort form, de mål vi stiler efter at ramme med et semester og kursusforløb:

  1. At eleven udvikler sig gymnastisk, dansemæssigt og/eller idrætsligt, samt har mange forskellige oplevelser og erfaringer med dette i forskellige sammenhænge.
  2. At eleven får redskaber og erfaringer med at lede og organisere og igangsætte aktiviteter relateret til gymnastik, dans, idræt og foreningsliv.
  3. At eleven oplever at møde forskellige mennesker med forskellige holdninger og synsvinkler, og på den måde udfordres på sin personlige udvikling.
  4. At eleven oplever at man gennem et fællesskab kan udvikle både faglighed, personlighed, relationer og kommunikation.
  5. At eleven oplever højskoleliv med alt hvad det indebærer af rummelighed, oplevelser, historisk forståelse, sangkultur m.m.
  6. At eleven oplever at verden på nogen områder er blevet større – og at man kender sig selv bedre.
  7. At de møder en skole med rammer og undervisere, der kan levere ovenstående.

Enhver fri skole skal have en skolekreds, som er det bagland, der ønsker den pågældende skole oprettet eller opretholdt.

Skolekredsen har afgørende indflydelse på en fri skoles formål og vedtægter. På Gymnastikhøjskolen består skolekredsen af ca. 360 medlemmer, som ifølge vedtægterne vælger 4 bestyrelsesmedlemmer til skolekredsens bestyrelse. Dette sker på skolens årlige generalforsamling den første fredag i oktober.

Skolekredsens 5 valgte bestyrelsesmedlemmer indgår samtidig ifølge vedtægterne i Gymnastikhøjskolens bestyrelse med skolekredsens formand som født formand for Gymnastikhøjskolens bestyrelse.

Medlemsskab af skolekredsen opnås ved fremsendelse af personoplysninger til Gymnastikhøjskolens kontor. vh@ollerup.dk

5 års medlemskontingent kr. 400,00 indbetales til

reg. 6840, kontonr. 0001669020

med bemærkning om “Skolekreds”, samt navn og adresse.

Når gebyret er modtaget fremsendes medlemsbevis.

Gymnastikhøjskolen i Ollerups principper for samvær kan findes herunder:

Principper for samvær

For at sikre, at vi løbende sikrer det bedst mulige undervisningsmiljø, har vi foretaget en mindre, anonymiseret undersøgelse af undervisningsmiljøet med en fokusgruppe af elever. Den er tilgængelig via det følgende link

Undervisningsmiljøvurdering 2024-05-01

Siden sin begyndelse i 1920 har Gymnastikhøjskolen i Ollerup lagt stor vægt på demokratisk dannelse samt bevægelse og dialog på tværs af nationaliteter og kulturer.

I praksis betyder det, at vi diskuterer samfundsproblematikker, holdninger og værdier i fag som Verden og mig; vi har foredrag og morgensamlinger, som giver os ny viden og perspektiv; vi finder løsninger på stort som småt i forskellige elevudvalg og ved det ugentlige fællesmøde; og vi bor, spiser, træner og hygger sammen i én stor smeltedigel af kulturer fra hele verden.

Det er ikke altid problemfrit at bo sammen med så mange mennesker, som kommer med forskellige baggrunde. Men det kan lade sig gøre – det ved vi, for det ser vi hvert eneste semester – og det kan oven i købet blive en af livets fedeste og mest givende oplevelser!

Vi tror derfor fuldt og fast på den gavnlige effekt af at bo og lære sammen på tværs af interesser, alder, sprog, nationalitet, kultur osv.

Som elev på Gymnastikhøjskolen i Ollerup bliver man ikke bare en del af et fællesskab – man lærer også at tage ansvar for det.

Uanset samtid og tendenser vil vi altid have brug for fællesskabets kerne til at løfte, oplyse og danne et samfund. Det frivillige engagement har værdi i sig selv – både for den frivillige selv og for andre – og bidrager dermed til udviklingen af den enkelte og fællesskabet. Vi ønsker derfor at fodre det frivillige arbejde og de forpligtende fællesskaber, som er en af kerneværdierne i det danske foreningsliv.

Kort sagt: Vi vil være med til at løfte foreningernes virke!

Derfor har vi de seneste år arbejdet med at udvikle et koncept, vi har valgt at kalde Styrket Foreningssamarbejde.

Læs mere om Styrket Foreningsarbejde.

Gymnastikhøjskolens vision lyder overordnet som følger:

Vi ønsker, at være fyrtårn for bevægelse og kultur blandt højskolerne i Danmark. Som højskole i konstant bevægelse, vil vi navigere bæredygtig i forhold til idrætslige- og samfundsmæssige tendenser med respekt for vores historie og ståsted.

 

På baggrund af ovenstående, ønsker vi:

  • at udbygge kulturforståelsen lokalt og globalt, i samspil med vores elever og samarbejdspartnere.
  • at højskolen bliver det foretrukne valg for elever og kunder.
  • at være en sund og bæredygtig arbejdsplads, hvor vi trives sammen, med plads til forskellighed.

Som højskoleelev har man mulighed for bredere og dybere, personlig, studie- og karrierevejledning. Ollerups Vejledningsindsats varetages på lige fod i undervisningen, ved personlig kontakt mellem elev og lærer og gennem direkte, personlig studievejledning af dertil uddannet personale. Denne indsats er beskrevet her.

Mentorordning og indsats for elever uden ungdomsuddannelse

Gymnastikhøjskolen i Ollerup yder en særlig indsats for elever mellem 17½-25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse. Vi tilbyder et afklarende og udviklende mentorforløb, hvori højskoleopholdet bliver en del af din uddannelsesplan.

Vi fokuserer på dine personlige og sociale kompetencer for at kunne give dig det løft, som kan hjælpe dig på vej mod du kan gennemføre en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Vi har tilmed fokus på din kropsbevidsthed og mentale sundhed, som er et fundament for øget selvværd og selvtillid.

Forløbet som mentor-elev

Du vil få tilknyttet en højskolelærer som mentor. Din mentor vil støtte og vejlede dig både i forhold til at opnå de mål, som står i uddannelsesplanen men også i forhold til, hvordan du som elev på skolen bedst muligt får et frugtbart ophold her. I samarbejde med din mentor udarbejder du en aftale for dit forløb på skolen, hvilket giver dig mulighed for selv at være med til tage ejerskab over den udvikling vi sammen skal arbejde på.

Gymnastikhøjskolen i Ollerups forudsætninger for mentorarbejde

Gymnastikhøjskolen i Ollerup har flere års erfaring med at udbyde mentor-forløb for elever, som har brug for afklaring og ressourceopbygning i forhold til fremtidige uddannelsesforløb. Mentorforløbet er bygget op af en række samtaler samt formel og uformel kontakt i løbet af hverdagen. Skolens mentor er højskolelærer Line Møller Petersen som blandt andet er uddannet mentor gennem Folkehøjskolernes Forening/VIA University College.

Tilmeld besøgsdag

Tilmeld dig en af vores besøgsdage, og mærk hvordan din hverdag kan se ud på Ollerup. Og få stillet alle de spørgsmål, du gerne vil have svar på. 

Mød din måske kommende underviser, se dine faciliteter og oplev den helt særlige stemning på Ollerup. 

Kom på besøg - Book en rundvisning