Bestyrelsen

Bestyrelsen er en højskoles øverste myndighed. Selvom man måske ikke ser dens medlemmer i Ollerups gange og haller så ofte, er det bestyrelsen, der tager de store beslutninger. De vurderer både byggeprojekter, ansættelser, fagudvalg, økonomi og højskolens filosofi.

Bestyrelsen bestemmer retningen.

Om Ollerup
Om Ollerup

Bestyrelsen på Ollerup

Gymnastikhøjskolens bestyrelse består af 7 valgte bestyrelsesmedlemmer:

  • 4 bestyrelsesmedlemmer vælges af Skolekredsen.
  • 2 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt elevforeningens medlemmer på Elevforeningens generalforsamling.
  • Det 3. bestyrelsesmedlem fra Elevforeningen er udpeget af og blandt Elevforeningens bestyrelsesmedlemmer.
  • Skolekredsens formand er ifølge vedtægterne formand for Gymnastikhøjskolens bestyrelse.

Til bestyrelsesmøder deltager desuden gymnastikhøjskolens forstander, regnskabschef, pædagogisk leder, en medarbejdervalgt fra lærerrådet og en medarbejdervalgt fra skolens øvrige afdelinger.

Gymnastikhøjskolens bestyrelse er pr. 3. oktober 2020:

Hvad er ollerup?

Der er masser af muligheder på Ollerup.

Se hvad du kan bruge et ophold til!