Cookie- og privatlivspolitik  |  Forretningsbetingelser

Økonomi

Højskole er en investering en god idé det vildeste noget, du aldrig fortryder

Et højskoleophold er en investering i dig selv og i din fremtid, og et valg du aldrig vil fortryde. Her kan du få et nøjagtigt overblik over udgifter, tilskud og støttemuligheder til dit ophold på Ollerup.

Powertumbling

Hvad koster et ophold på Ollerup?

De samlede omkostninger for et højskoleophold varierer efter antallet af uger, dvs. hvilket semester, man vælger, studieture og egenudgifter til enkelte valgfag. Du kan finde et samlet overblik på de faste udgifter herunder, og desuden danne dig et overblik over de mange tilskudsmuligheder, du kan søge til dit ophold.

Indmeldelsesgebyr kr. 2.000

  • Tilmeldingen er først bindende, når indmeldelsesgebyret er modtaget af skolen.
  • Du skal være fyldt 17½ år inden skolestart.

Skolebetaling

Skolepenge betales i rater. Du vil, før kurset starter, modtage besked om den endelige skolebetaling. Skolepenge indeksreguleres løbende.

Kreative valgfag

Hvis du vælger et kreativt valgfag, kan der være en mindre egenbetaling, afhængigt af, hvilket fag du vælger.

Studieture

Skolen afholder obligatoriske studieture. Der må regnes med en udgift på ca. kr. 4.875 i forårssemestret, hvor turen normalt går til Norge på skitur. I efteråret er det forskelligt, hvor studieturen går hen. Som udgangspunkt ligger udgiften også på kr. 4.875.

Afbud

Se vores forretningsbetingelser.

Afbrydelse af skoleopholdet

Afbrydelse af skoleopholdet vil medføre følgende afregning af skolepenge:

  • Der betales fuld skolebetaling fra skoleopholdets begyndelse for alle hele uger indtil afrejsedagen samt 75% af skolebetalingen for de efterfølgende 6 hele uger.
  • Ved afbrydelse af skoleophold uanset årsag efter at skolen har købt billetter til studietur eller stævne, refunderes udgifterne hertil ikke.

Det anbefales, at alle elever tegner en afbestillingsforsikring.

Gymnastikhøjskolen forbeholder sig ret til at foretage ændringer i vilkår for afbrydelse af elevophold, og gældende vilkår for den enkelte elev vil være at regne for tidspunkt for forfald af 1. skolerate.

Priser (Vejledende pr. 1. april 2024)
Efterårssemester
Indmeldelsesgebyr kr. 2.000
Ophold inkl. linjeaktiviteter 19 uger: 19 x kr. 1.965 kr.37.335
Studietur (obligatorisk – CPH, Berlin, Prag)
Studietur (Valgfri – Surf, Ski or Cirque)
Surf: 6.990
Ski: 5.990
Cirque: 1.000
Landsstævne (Valgfri): 3.000
kr. 4.985
kr. 1.000-6.990
3.000
Total kr.45.320 – 54.310 

I betalingen for opholdet indgår der et beløb på 200 kr. til Gymnastikhøjskolen og skolens fond, der sikrer ens lave priser over en lang periode.

I forbindelse med Gymnastikhøjskolens deltagelse i gymnastikrejser, tilkommer en ekstra betaling. Opdatering følger så snart, vi modtager arrangementernes priser.

Forårssemester
Indmeldelsesgebyr kr. 2.000

Ophold inkl. linjeaktiviteter 26 uger:

26 x kr. 1.965

kr.51.090
Studietur (ski) kr. 4.985
Gymnastikrejse (Destination + pris følger snarest)  
Total kr.58.075

Økonomi på Politikursus

Politikursus
Indmeldelsesgebyr kr. 2.000

Ophold inkl. linjeaktiviteter 12 uger:

12 x kr. 1.965

kr.23.580
Studietur kr. 4.985
Evt. anden tur  
Total kr.30.565

Økonomi på Styrketræning for Gymnaster

Styrketræning for Gymnaster
Indmeldelsesgebyr kr. 2.000

Ophold inkl. linjeaktiviteter 12 uger:

12 x kr. 1.795

Onlineforløb: 585,- pr. måned i 3 måneder

kr.21.540
kr. 1.755
Studietur kr. 4.985
Evt. anden tur

 
Total kr.30.280

På nuværende tidspunkt tilbyder vi følgende rabatordning:

Helårsrabat

Hvis du tilmelder dig et helt år (efterårs- samt forårssemester eller forårs- samt efterårssemester), får du nedsat din ugepris fra kr. 1.795 til kr. 1.665. Det giver en samlet rabat, der svarer til betalingen for ca. fire uger af dit højskoleophold!

Priseksempel: E24+F25 (45 uger)
Tilmeldingsgebyr   Kr. 2.000
Ugepris Kr. 1.965 Kr. 1.835
Pris i alt Kr. 90.425 Kr. 84.575
Besparelse i alt   Kr. 5.850

Rabatten fratrækkes den sidste rate af din elevbetaling og kan ikke kombineres med andre tilbud eller stipendier.

Vær opmærksom på, at rabatten kun gives, hvis du skriver dig op til to semestre, når du tilmelder dig – og altså ikke, hvis du beslutter at forlænge dit ophold efter opstart.

Støtte fra kommuner

Enkelte kommuner yder støtte til højskoleophold. Beløbets størrelse varierer fra kommune til kommune. Kontakt din kommune for at høre om muligheden for støtte.

Dagpenge

ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE OG HALVE DAGPENGE
Kontakt din arbejdsløshedskasse for at høre om de gældende regler.

SYGEDAGPENGE
Kontakt din kommune for at høre om gældende regler.

UDDANNELSESGODTGØRELSE OG REVALIDERING

UDDANNELSESGODTGØRELSE
Hvis du modtager dagpenge, kan du få uddannelsesgodtgørelse til et højskoleophold. Er du under 25 år, skal opholdet være et led i en uddannelses- eller handlingsplan. Godtgørelsen svarer til halvdelen af dagpengesatsen. Er du over 25 år, skal det være et led i en handlingsplan, og her svarer beløbet til den maksimale dagpengesats.
Tal med din arbejdsformidling. AF administrerer uddannelsesgodtgørelsen, der udbetales via A-kassen.

KONTANTHJÆLP/HANDLINGSPLAN
Får du kontanthjælp, fordi du er arbejdsløs, kan du søge om at komme på højskole som led i en handlingsplan/aktiveringsplan. Under opholdet ydes hjælpen efter loven om aktiv socialpolitik.
Du kan henvende dig til din sagsbehandler i socialforvaltningen eller til beskæftigelsessekretariatet i din kommune.
Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du er på højskole, og hjælpen skal være bevilget, inden du melder dig til en højskole.

REVALIDERING/OMSKOLING
Efter Lov om aktiv socialpolitik kan der ydes støtte til højskoleophold, som led i en revalidering, omskoling eller en fastlagt erhvervsplan.
Der kan ydes hjælp til nødvendige uddannelsesudgifter: skolepenge, hjemrejser, bøger og materialer m.v. Tal med din sagsbehandler om dine eventuelle muligheder.

UNGE UDEN KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE (UNGDOMSUDDANNELSE)
Staten yder særligt tilskud pr. uge til unge, som ikke har en ungdomsuddannelse. Det sker gennem en såkaldt mentorordning, hvilket du kan læse mere om her.

Pause i studiet?
– Tag genvejen til motivation

Er du universitetsstuderende på orlov, har du mulighed for at gå på Gymnastikhøjskolen i Ollerup til nedsat pris: Kr. 1.465 pr. uge. Normalprisen er Kr. 1.965 pr. uge.

Hvorfor tage et pitstop?
Er du træt af at studere eller i tvivl om du har valgt det rette studie?

Er eksamens- og karakterpresset blevet for stort?

Et pitstop på Ollerup giver dig “ro på” og hjælper dig med at afklare din fremtid. Vi bevæger dig både fysisk og mentalt – uden eksamen og karakterer. Vi har fokus på fællesskab og giver dig tid og rum til at være dig.

Du er ikke den eneste!
Mange studerende når til et punkt, hvor motivationen til studiet er lille eller helt væk. I stedet for at “droppe ud” kan du tage et højskoleophold på pitstop-ordningen. Pitstoppet er ikke en udvej, men en genvej til at blive afklaret og genfinde motivationen.

Skriv til Tina…
tp@ollerup.dk eller tlf. 63 24 64 05

Fortæl kort:

  1. hvem du er
  2. hvilken uddannelse du er i gang med
  3. hvorfor du har brug for et pitstop på Ollerup

Du kan kun få et ophold til pitstop-pris, hvis du har afbrudt din uddannelse umiddelbart før dit højskoleophold.

Når du får svar, tilmelder du dig på normal vis. Du skal blot huske at skrive “pitstop” under bemærkninger.

Ollerup tilbyder
Læs om de linjer, vi tilbyder.

Der findes legater, der støtter højskoleophold. Læs mere om legaterne på www.legatbogen.dk.

Bemærk, at du skal oprette dig som gratis eller betalt bruger på siden for at se, hvordan du søger de enkelte legater.

Kamma og Lars Pedersens Mindefond
Støtte til ophold på bla. højskole
Klik her.

Ester og Laust Kristian Torps Legat
Yder støtte til bla. uddannelse/videreuddannelse af gymnastikinstruktører og højskoleophold
Klik her.

Jens Chr. Christensen Stage og Marie Sørensen Stages fond
Støtter forældreløse børn og børn af enlige forsørgere til ophold på bla. højskole
Klik her.

Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond
Yder støtte til udøvere af en række sports- og fritidsaktiviteter, især gymnastik. Bemærk, at det er en betingelse at man er opvokset i Holstebro Kommune, Møborg eller Flynder Sogn eller har været ansat på Holstebro Sygehus eller i Holstebro, Møborg eller Flynder Kirke.
Klik her.

Den Sønderjydske Fonds Legat for skolehjælp til danske syd for grænsen
Støtte til unge fra det danske mindretal i Sydslesvig til uddannelse i Danmark, bla. højskoleophold.
Klik her.

Hvis du stammer fra Sønderjylland, kan du søge støtte hos Sønderjydsk Skoleforening.

Det er en betingelse for at få støtte, at du ikke modtager dagpenge under opholdet, og at du er medlem af foreningen. Elever over 20 år skal være selvstændige medlemmer.

Læs mere om Sønderjydsk Skoleforening. Kontakt:
Sønderjydsk Skoleforening, v/Inger Rahbek Andersen
Roostvej 3, Roost
6535 Branderup
tlf: 74 83 40 81.

Elever med bopæl i Sydslesvig kan søge støtte hos:
Dansk Skoleforening for Sydslesvig
Stuhrsallee 22
Postfach 1461
D-24904 Flensburg.

Er du medlem af Landboungdom?
Fonden for Landboungdoms Højskoleophold yder støtte til landboungdom, der vil på højskole. Du skal søge støtte til opholdet inden kursusstart, og du kan kun få støtte til kurser, der varer mindst 12 uger.

Ansøgningsfristen er hvert år i maj måned.

Søges gennem:
Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD)
Nytorv 7
1450 København K.
Tlf: 33 36 40 36
E-mail: kontor@ffd.dk

Hvis du er udenlandsk højskoleelev, så læs her

Norske højskoleelever kan søge stipendium og lån til statsanerkendte højskolekurser af mindst 3 måneders varighed.

Henvendelse til: Statens lånekasse for utdanning,
Østre Aker Vei 20,
Box 195,
Økern,
N-0510 Oslo
Homepage: www.lanekassen.no

Information til den norske lånekasse:

Ugepris foråret 2025 = DKK 1.965
– heraf betaling for undervisning (skolepenge) = DKK 1.355 (69 %)

Islandske højskoleelever kan søge støtte (beløb fra DKK  1.000 til 3.000) hos:
Foreningen Norden,
Malmøgade 3,
2100 Kbh. Ø,
tlf. 35 42 63 25,
fax 35 42 80 88
Homepage: www.foreningen-norden.dk

Svenske højskoleelever kan søge støtte gennem:
Centrala studiestødsnämnden,
Huvudkontoret
Besöksadress: Norra Tjärngatan 2
Postadress: S-851 82 Sundsvall
Tel: +46 60 18 60 00
Fax: +46 60 18 61 93
Homepage: www.csn.se

Finske højskoleelever kan søge studiestøtte gennem Statens Studiestøttecentral i Finland og stipendium gennem:
Pohjola-Norden,
Sibeliusgatan 9A,
FIN-00250 Helsingfors,
Tlf. +358 9 4542 080
Homepage: www.pohjola-norden.fi

Færøske højskoleelever kan søge et rejsestipendium, hvis højskoleopholdet er minimum et studieår:
Studulsstovnurin,
Hoyviksvegur 72,
Postrúm 3279,
FO-110 Tórshavn,
tlf. +298 356800.
Homepage: www.studulsstovnurin.fo

Grønlandske elever skal kontakte den lokale fritidsinspektør

Højskoleelever med bopæl i Sydslesvig kan søge støtte hos:
Dansk Skoleforening for Sydslesvig,
Stuhrsallee 22, Postfach 14 61
Postfach 1461,
D-24904 Flensburg
tlf. +49 461 50470
Homepage: www.dsfs.dk

Tilmeld besøgsdag

Tilmeld dig en af vores besøgsdage, og mærk hvordan din hverdag kan se ud på Ollerup. Og få stillet alle de spørgsmål, du gerne vil have svar på. 

Mød din måske kommende underviser, se dine faciliteter og oplev den helt særlige stemning på Ollerup. 

Kom på besøg - Book en rundvisning