Cookie- og privatlivspolitik  |  Forretningsbetingelser

Højskolefag

Vi er sammen svedige grineflip dit personlige heppekor 150 par klipklappere i spisesalen... fælles den første af vores slags ligesom dig Ollerup

De, der lever sammen, lærer sammen!

Som højskoleelev har man nogle højskolefag, som tager afsæt i fællesskabet, og som udvider og udvikler de tanker, der skaber vores hverdag.

Powertumbling

Hvad er Højskolefag?

Højskolelivet byder på mere end fed træning, undervisning, fest og venskaber. Hver dag bruger vi også lidt tid på at træne noget, som de færreste husker at bruge energi på i dagligdagen: Vi tænker os om. Det indebærer bl.a. besøg fra nogle fascinerende foredragsholdere, lange samtaler og debatter og ja – så synger vi også sammen. Vi kigger ud på verden, bruger historien og spejler det imod os selv, fordi vi mener, at vores evne til at tænke os om, vurdere kritisk og forholde os fornuftigt til verden kan gøre en forskel. Det handler ikke om at redde verden, men som minimum at gøre en lille forskel der, hvor vi er, og der hvor vi kan.

Og inden du spørger: Jo – vi synger fællessange. Når vi møder tidligere elever, uanset om de gik her for 5 eller for 50 år siden – så er det faktisk det, de husker bedst og savner mest. Vi snakker også om demokrati, politik, etik og moral, og så bliver både fællesskab og Grundtvig nok nævnt på et eller andet tidspunkt. 

Fælles for vores højskolefag er dog, at der ikke er noget pensum, du kommer til at blive provokeret, og du bliver bedre til at tænke dig om.

En gang om ugen mødes alle elever i vores foredragssal for at læne sig tilbage og lytte til vidt forskellige, inspirerende, provokerende og oplysende foredrag. Emnet kan strække sig hele vejen fra globale problemstillinger eller skøre, historiske eller eventyrlige fortællinger til underholdende og udfordrende indslag fra eksperter i ethvert tænkeligt felt. Foredragsholderne kan både være eksterne eksperter fra kultur- eller erhvervslivet, og kan findes blandt vores egne lærere og elever. 

Det vigtigste er, at de kan skubbe til din horisont og sætte nye tanker i gang, og at du bliver inddraget i en debatten eller diskussion, hvor andres holdninger og argumenter testes mod dine egne. 

Fællessang er en naturlig del af livet på højskolen, men én gang om ugen har det særligt fokus. Det sker, når skemaet står på “Sang og Fortælling”. Vi kender og elsker højskolesangbogen, fordi den er en hyldest til livet, både når de store og de små følelser dominerer, når det hele kører på skinner og når verden trykker. Sang, poesi og digtning er måske ikke noget, der står øverst på din ønskeliste, men igennem de sidste 100 år har vi lært, at sangene åbner os lidt mere op, at de styrker vores fællesskab og at musikken gør os lidt gladere. At finde glæden i at synge både de gamle og de nye sange, at lære, hvorfra de kommer og at forstå, hvorfor netop denne sang har både historie og betydning, er en oplevelse, der åbner øjnene. 

Det lyder altid lidt storladent at tale om poesi og digtning, men de kønne, små melodier udspringer ofte af store følelser, som er ligeså levende idag som da sangen kom til verden. Netop at kaste lidt lys på de små, vigtige øjeblikke, det poetiske i tilværelsen og at sætte pris på historie og musik er vores ambition med dette fag. Og bare rolig – hvis du ikke allerede elsker faget ud fra denne beskrivelse, kan vi garantere, at det vil du komme til.

”Verden & Mig” tager afsæt i vores samfund og de normer og værdier, det er bygget på. Det er i høj grad et samtalefag, hvor vi gennem debat og i fællesskab udvider hinandens horisont. Formålet er, at vi får større viden og bredere forståelse, imens vi bliver bedre til at stole på vores egen stemme og stillingtagen som demokratiske medborgere. Hvad er det, der adskiller dig fra dem, der træder op på talerstolen? De, der står på mål for deres holdning, blander sig i debatten og får både knubs og ros for det? Og hvor finder de styrken til at stille sig på mål for netop disse holdninger?

I Verden og mig hjælper vi dig med at tage bladet fra munden, være uenig, have ret og tage fejl, og at blive klogere. De gamle grækere brugte ret lang tid på at være uenige, og selvom vi hverken er gamle eller grækere, tror vi på, at der opstår noget spændende, når man lufter sine argumenter og sammenligner dem på vægtskålen. Det er nemlig fuldt ud muligt at have ret og tage fejl på samme tid.

Verden og Mig fylder 75 minutter 3 gange hver uge.

Et fag der samler alle elever, uanset hvilken linje man er tilknyttet eller hvilken nationalitet, man tilhører. Kropsbasis er et af de fag, man ikke vidste, man havde brug for, men som man husker som både sjovt og interessant – og som en fantastisk introduktion til nye bevægelseskulturer, man ikke tidligere har kendt. Først og fremmest er det dog en oplevelse, når hele højskolen samler sig, og man virkelig mærker, hvad man er blevet en del af.

I faget bliver man introduceret til forskellige bevægelser, som ofte ligger udenfor ens normale mønstre, men som bidrager til at give en stærkere, mere intelligent krop. Under det ugentlige modul, vil de fleste opleve at både helt nye og velkendte bevægelseskulturer, og netop fordi alle elever er forskellige, vil man både opleve at være dygtig og mindre dygtig, når man har kropsbasis. Vi kan, trods alt, ikke allesammen være eksperter i både kampsport, dans, spring, rytme og alle de andre ting, vi i løbet af dit ophold skal afprøve. 

I kunsten at dele får eleverne mulighed for at dele evner, passioner eller speciel viden med hinanden. Uafhængigt af lærerne, byder elever ind med forskellige workshops og underviser hinanden i alt fra brasiliansk kampdans, spanskundervisning til stratego eller guitarspil, og det handler altså ikke så meget om, præcis hvad du kan. Det handler mere om at dele præcis den begejstring, du finder i netop denne interesse. 

Entusiasme smitter, og ved at dele din nye viden lader du din interesse sive ind i andre, som både forstår dig og din interesse bedre, men måske også selv finder samme begejstring. Uanset hvilke interesser, vi i fællesskab afprøver, inspirerer vi hinanden til at blive mere kreative, opfindsomme og fællesskabsorienterede. Måske er det noget brugbart, måske er det ekstremt nørdet og måske er det sjovt – under alle omstændigheder kan du give din glæde videre til andre i Kunsten at dele.

I Kloden Kalder vender vi blikket udad og tager fat i globale nyheder og problemstillinger. Gruppearbejde, debat, research og kildekritik er væsentlige elementer i dette fag, når vi tester vores holdninger, sætter vores egen dagligdag i perspektiv, udforsker andres og forsøger at skabe en bredere og dybere forståelse for verden.  

Siden de gamle grækere besluttede sig for at afprøve demokratiet, har netop muligheden for at debattere problemerne hjulpet os fremad. I en tid hvor du konstant har adgang til al information, er det vigtigt at kunne sortere, rationalisere og netop debattere komplekse problemstillinger. Der kan være mange sider af samme problem, og der findes ofte flere svar på samme spørgsmål. Dem skal vi finde, undersøge og sortere i, når Kloden kalder.

Hver uge mødes vi med vores værelsesnaboer. Blandet på tværs af linjer og i selskab med en lærer får man lidt tid til at sætte ord på sine tanker. Langt størstedelen af tiden, er Familiegrupper en skemalagt hyggestund, hvor vi kan trække vores oplevelser og tanker frem i lyset, hvor vi kan lufte vores holdninger, og hvor alle får taletid. Højskolelivet er enormt socialt. Vi er mange, vi går tæt opad hinanden og selvom det er en fantastisk oplevelse, kan der også opstå mindre gnidninger og frustrationer. Dem tager vi fat i, i vores Familiegrupper. Her diskuterer vi, forventningsafstemmer og løser eventuelle konflikter inden, de når at misfarve den fantastiske oplevelse, dit højskoleophold skal være.

I vores Familiegrupper er der sjældent en fastlagt agenda, men til gengæld tid til at tale om løst og fast, få pulsen lidt ned og tale om de mange, mange indtryk, der allerede fra første dag rammer dig. Samtidig er det en lejlighed til at kunne tage del i og ansvar for et mindre fællesskab i vores store, samlede højskolefællesskab.

Det lyder måske blødt og følelsesbetonet, men vi garanterer, at det er en velkommen og afslappende hyggestund, du hver uge kan se frem til.

Hver fredag inden vi går på weekend, samler vi alle elever til en fælles gymnastiktræning i Arenaen. Fællesfredag, eller Common Friday, bliver ikke brugt på at terpe vanvittigt komplicerede sekvenser eller spring, men på at bevæge os, at opleve en hel, samlet højskole og på grundgymnastik af den slags, som alle kan være med til. I forårssemestret forsøger vi oftest at sætte en samlet opvisning sammen, imens vi i efteråret typisk afprøver forskellige genrer og sekvenser. 

Det er en ganske særlig ting at opleve, hvor mange mennesker man hver dag omgiver sig med. At mærke fællesskabet bevæge sig, se gymnastikken tage form og at få fornemmelse af, hvad man er en del af. Den fornemmelse får man til Fællesfredag, og vi er sikre på, at du vil elske det ligeså meget, som vi gør.

På gymnastikhøjskolen i Ollerup er det vigtigt for os at skabe et trygt miljø for alle elever, der opholder sig på skolen. Derfor gør vi os umage for at skabe rum og plads til at imødekomme og give sprog til både de dejlige og svære ting, der kan opstå i relationer mellem mennesker. Vi har i vores hverdag flere aktiviteter og initiativer, som skaber plads til dialog om, hvordan vi gerne vil leve sammen, hvilke værdier, der er vigtige for os i vores fælles sameksistens. Vores familiegruppemøder er et ugentligt samtalerum for emner, som omhandler de af vores leveværdier, som skolen på forhånd har defineret, og det er et sted, hvor vi sammen kan udvikle principper for, hvordan vi gerne vil leve sammen. Derudover bruger vi ugens fællesmøder, foredrag, morgensamlinger og specialdage til i fællesskab at dele og perspektivere oplevelser fra højskolelivet og skabe synlighed og øge fokus på, hvor hinandens grænser går.

De af skolens leveværdier, som vi som skole forpligter os på og som introduceres for eleverne ved semesterstart er:

  • RESPEKT

  • ANSVAR

  • DU ER IKKE ALENE

  • BEGÅ FEJL, MEN LÆR AF DEM

OM LEVEVÆRDIERNE

På gymnastikhøjskolen ønsker vi at skabe en hverdag, hvor den enkelte elev øver sig på at sætte handlinger på sine ord og ord på sine handlinger. Vi tillægger således forståelse, accept og respekt for andres holdninger en afgørende betydning for måden, hvorpå vi møder og er sammen med andre mennesker på. Når RESPEKT er en grundlæggende leveværdi, er det netop for at markere, at vi som skole forventer, at alle medvirker aktivt til at skabe et trygt, åbent og inspirerende miljø, som fremmer fællesskabets muligheder med respekten for den enkeltes særpræg. Dette indebærer, at vi ikke accepterer krænkende bemærkninger eller krænkende adfærd  – det  være sig mobning, chikaner, seksuel chikane, vold, trusler og diskrimination af religion, fremtoning, politiske overbevisning, seksuelle orientering eller etnisk baggrund etc.

Sker der krænkende adfærd i form af stødende, nedladende, grænseoverskridende eller grove handlinger over for den enkelte eller gruppen, har vi alle et ansvar for at reagere. Når ANSVAR er en grundlæggende leveværdi for os på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, er det ud fra tanken om, at vi som ligeværdige individer skal stræbe efter at indgå i det forpligtende fællesskab, hvor vi passer på hinanden, vores forskelligheder og vores fælles højskoleliv.

Oplever man krænkelser, opfordrer vi til, at man altid siger fra og påtaler dette, og at man som udgangspunkt altid retter henvendelse til rette vedkommende. Er dette ikke en mulighed opfordres der til, at man går til en medarbejder eller til ledelsen. På den måde kan vi foretage en grundig høring mellem de involverende parter og understøtte dialog med forskellige perspektiver og vurderinger.  Når vi som skole har en grundlæggende leveværdi, som understreger DU ER IKKE ALENE, så er det blandt andet for at markere, at ingen skal opleve sig alene eller udsat med oplevelsen af krænkelser og andre svære hændelser. Vi fremmer samarbejde og bistår vores elever i de store og små problematikker, som opstår, når man lever tæt sammen. Med dette blik for kompleksiteten i samliv og mellemmenneskelige relationer understreger den fjerde leveregel BEGÅ FEJL, MEN LÆR AF DEM, at vi som skole tilmed er indforstået med, at grundstenen i højskoleliv er at danne sig, øve sig og lære af alt det, livet byder. Vi forventer faktisk at man som elev begår fejl, det er en del af det at blive voksen. Vi forventer også, at reflektionen over eventuelle fejl-trin ikke udebliver, således at voksenlivet også er at vokse.  Eftertænksomhed og samtale om det, der sker, når man træder ved siden af fællesskabets normer, er med til at gøre os alle klogere, skabe samhørighed og vokse sammen. Vores fornemmeste sigte som skole er at danne et fællesskab og relationer, som griber de, som træder ved siden af.

Efterleves vores fælles leveværdier ikke, har ledelsen og medarbejdere pligt til, at italesætte og håndtere uacceptabel adfærd. Uacceptabel adfærd vil medføre påtale, advarsel og i yderste konsekvens, at samarbejdet må ophøre. I tilfælde af grov vold og seksuelle krænkelser, er det skolens holdning, at dette meldes til politiet.

Hvad er ollerup?

Der er masser af muligheder på Ollerup.

Se hvad du kan bruge et ophold til!

Tilmeld besøgsdag

Tilmeld dig en af vores besøgsdage, og mærk hvordan din hverdag kan se ud på Ollerup. Og få stillet alle de spørgsmål, du gerne vil have svar på. 

Mød din måske kommende underviser, se dine faciliteter og oplev den helt særlige stemning på Ollerup. 

Kom på besøg - Book en rundvisning