Cookie- og privatlivspolitik  |  Forretningsbetingelser

Bliv klar til Ollerup

Hvordan forbereder man sig på at tage på idrætshøjskole? Det starter med idræt – og meget gerne i god tid. 

Powertumbling

En hverdag med mange fysiske fag

Som elev på Ollerup har du fysiske fag hver dag, og det er derfor en klar fordel for dig, hvis du er i form, når du begynder dit ophold. Træner du allerede jævnligt? Bliv ved med det!
Hvis du til gengæld skal i gang med at træne, så start i god tid inden dit ophold. På den måde kan du stille og roligt bygge din form op uden at overbelaste muskler og led.

Vi oplever, at nogle ankommer med ubehandlede skader, og derfor ikke kan deltage i de fysiske dele af hverdagen i opholdets første del. Det er naturligvis ærgerligt for dem, men også for fællesskabet blandt de andre. Derfor er det vigtigt, at du gør noget ved dine fysiske udfordringer inden, du kommer – om ikke andet, så der findes en klarhed og tidshorisont over skaden.

Vi opfordrer dig derfor til at forberede dig fysisk til opholdet her på Ollerup med en alsidig træning. Er man aktiv som gymnast, danser eller andet, så klarer man oftest springet ganske fornuftigt. Hvis man ikke har været aktiv længe, vil det være en stor personlig fordel at starte med at løbe nogle gange om ugen samtidig med, at man måske går i motionscenter. Her er det specielt vigtigt at huske kropsstammen og vippebrættet for at undgå ankelskader.

Lad være med at begynde 14 dage inden opholdet – start tidligere! 

Det handler om, at din krops muskler og sener har brug for tid til at blive stærke. Det kan være fristende at give den bundgas i 3 uger, men så er chancen ret stor for, at du kommer på højskole med en skade – og det ville virkelig være en skam!

Vi glæder os til at se dig!

1. Semesterstart

Velkommen til F24! Dit højskoleophold begynder søndag den 7. januar 2024.

I god tid inden semesterstart, vil du modtage en mail med nærmere information om ankomsttidspunkt m.m.

Den første uge af dit højskoleophold kalder vi ”intro-uge”, fordi det er vigtigt for os, at du får en god introduktion til hvordan, man går på Ollerup. I denne uge vil du lære de andre at kende, du vil lære skolen at kende, du vil få en fornemmelse af højskolens hverdag, og så får du mere detaljerede oplysninger om de enkelte fag.

SKEMA OG SEMESTERKALENDER

Hent foreløbig semesterplan F24.

Hent skema F24.

2. Skema, linjer og fag

Vi har to forskellige typer uger på Gymnastikhøjskolen:

 • Normaluger med fast dagligt skema.
 • Specialuger, hvor den daglige rytme brydes, og der fokuseres på specifikke emner.

Vi har to forskellige typer weekender:

 • Elevweekender (EW)
  Obligatoriske weekender, hvor alle elever er til stede og hvor der typisk er arrangementer arrangeret af en gruppe af elever og/eller af skolen.
 • Friweekender (FW)
  Undervisningsfrie weekender, der starter efter endt undervisning fredag kl. 15.15. Du er MEGET velkommen til at blive på skolen i disse weekender, hvor du sammen med de andre elever og/eller værtslæreren kan arrangere weekendens aktiviteter.

På dit højskoleophold vil du være tilknyttet en linje, som har din særlige interesse.

På alle linjer undtaget Politi vil der være internationale elever. En del af undervisningen vil derfor overvejende være på engelsk.

Derudover skal du vælge dine ”valgfag” blandt almene, kreative eller skabende fag. Du vil blive præsenteret for dine valgmuligheder på skolen. Desuden skal du vælge idrætsvalgfag. Her arbejdes med både teknisk, fysisk og taktisk forståelse. Fagudbuddet kan variere fra semester til semester og vælges også først, når du er på skolen og er blevet præsenteret for fagene.

Verden & Mig (tre lektioner om ugen) er et fag med afsæt i højskolens grundlæggende værdier: livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Emnerne spænder bredt, og du vil blandt andet dykke ned i emner omkring kropskultur, etik, filosofi, historie og politik, og vil også have mulighed for selv at bidrage til emner.

Foredrag (en lektion om ugen): Interne og eksterne foredragsholdere, der tager fat i emner der berører og oplyser os alle.

Sang og fortælling (en lektion om ugen): Du skal synge sange, hvor du både lærer melodi, tekst og fortællingen om de forskellige sange. Du vil lære sange både fra højskolesangbogen og andre steder.

Vi har også indført nogle fællesfag, der uanset linjevalg skaber et fælles udgangspunkt for krop og ånd. Vores tre fællesfag hedder:

 • Bevægelsesbasis
 • Fællesfredag
 • Kunsten at dele

Det er fag, hvor vi kropsligt og mentalt lærer den basis, der er vigtig for ”det hele menneske”, uanset om du f.eks. er parkourudøver eller danser, og hvor du også får mulighed for at dele ud af din egen læring og interesser.

3. Dagligdagen på Gymnastikhøjskolen

Hverdagen vil i høj grad bære præg af undervisning, samvær og fritid. Du vil opleve en dagsrytme med undervisningsmoduler, der veksler i modullængde. Du kan se eksempel på skema her.

Om aftenen vil der være forskellige frivillige aktivitetstilbud, som typisk arrangeres af elever eller i samarbejde mellem lærere og elever. F.eks. højskoleaftener med forfriskning og sang eller idrætsaktiviteter. Herudover står mange af skolens mange faciliteter til din rådighed, og du kan som elev arrangere og iværksætte spontane aktiviteter. Skolens faciliteter er på nogle tidspunkter udlejet til lokale foreninger.

Desuden har højskolen et tæt samarbejde med den lokale gymnastikforening, Ollerup Gymnastikforening, der træner en masse børne- og voksenhold i højskolens lokaler fra 17:30-20:00. Her vil du som højskoleelev have mulighed for at blive træner eller medtræner og øve din teori i praksis!

3.1 Ollerups hjemlighed (regler og leveværdier)

Ollerups hjemlighed består af en række regler og leveværdier.

Reglerne er opstillet fra skolens side på forhånd, mens leveværdierne er åbne for refleksion og dialog i skolens fællesskab.

Reglerne

 1. Du har mødepligt til alle timer og skemalagte aktiviteter undtagen aftensmåltidet, medmindre:
 2. a)Du har fået bevilliget fritagelse
 3. b)Du er syg og er blevet skrevet på sygelisten
 4. Du skal overholde skolens sundhedspolitik (Alkohol, tobak/snus, rusmidler)
 5. a)Til daglig er skolen alkoholfrit område, men i forbindelse med et arrangement eller en fest, kan der blive serveret øl eller vin fra skolens side
 6. b)Øl, vin og alkoholiske drikke må ikke opbevares på skolens område eller i umiddelbar nærhed af skolens område
 7. c)Skolen afgør, om du er mødt påvirket af alkohol i en grad, der berettiger en påtale eller en konsekvens
 8. d)Hash, marihuana og lignende stoffer med narkotisk effekt er ikke tilladt, mens du er elev på skolen, og dette gælder ligeledes udenfor skolens område
 9. e)Skolen er røgfri. Det er tilladt at ryge udendørs

Ligesom med alkohol ønsker vi at begrænse brugen af rygning, tyggetobak, snus, snuff og anden form for almen tobak, idet vi anser indtagelse af tobak – uanset form – som værende sundhedsskadeligt. Derfor er brugen af tobaksvarer kun tilladt udenfor undervisningen og med hensyntagen til andre.

Leveværdierne

Leveværdierne skabes på baggrund af det familiære fællesskab hvor kompromis, accept og hensyntagen er grundlæggende præmisser. Målet er ikke at opnå konsensus, men at skabe nogle fælles leveværdier som er fælles accepteret gennem en fællesskabskontrakt.

Mulige emner: Sund fornuft, spisekultur, rengøring, forpligtende fællesskab, ansvar for hinanden

3.2 Praktisk arbejde

Gymnastikhøjskolen bliver dit hjem i de kommende måneder. Vi ønsker derfor, at du skal føle dig hjemme, og at du som elev tager medansvar for, at skolens hverdag kommer til at fungere. Derfor vil du få ansvar for nogle af skolens praktiske opgaver. Det gælder rengøring samt oprydning og hjælp i spisesal og køkken. Vi forventer, at du er indstillet på at skulle løse disse opgaver i samarbejde med højskolens medarbejdere.

3.3 Tøj og andet du skal huske at medbringe:

 • Er du bosiddende i Danmark, skal du medbringe din cykel
 • Dit pas
 • EU-sygesikringskort (Det Blå Sygesikringskort)
 • Tøj til bevægelse, både til ude- og indeaktiviteter
 • Badetøj til brug i svømmehallen
 • Indendørs sko og udendørs løbesko, eventuelt fodboldstøvler
 • Overtøj
 • Bøjler til klædeskab
 • Krus til brug i opholdsstue og tekøkkener
 • Evt. bærbar computer til personlig brug ved undervisningsopgaver
 • Skrivegrej, saks, lineal, lim, mappe, skriveblok mv.
 • Rygsæk (både til endagsture og længere ophold udenfor skolen), sovepose og liggeunderlag
 • Håndklæder, dyne, pude samt sengelinned

Du bør mærke tøj og andet med navn, da der let opstår problemer med forveksling i tørrerum.

3.4 Internationale elever

De seneste 15 år har Gymnastikhøjskolen haft en international linje, hvor undervisningssproget er engelsk. Du vil typisk møde internationale elever, som kommer fra Brasilien, Costa Rica, New Zealand, Uruguay, Estland, Mexico, Tyskland, Slovenien, Slovakiet, Argentina, Finland, Afghanistan, Rusland, Japan, Skotland og Polen m.fl. I både forårs- og efterårssemester vil der typisk være 40 internationale elever.

Du har således en enestående mulighed for at skabe dig venskaber på tværs af flere landegrænser.

4. Økonomi

Skolepenge
Vi opdaterer i øjeblikket denne information.

Elever, der ikke er fyldt 17 ½ år ved kursusstart, skal betale kr. 1.400,00 ekstra pr. uge.

Nøgler

Ved ankomst får du udleveret en nøgle, som du skal aflevere ved afrejse. Hvis du mister nøglen, skal du betale 1.000,00 kr. som erstatning.

4.1 Afbrydelse af skoleopholdet

Afbrydelse af skoleopholdet vil medføre følgende afregning af skolepenge:

 • Der betales fuld skolebetaling fra skoleopholdets begyndelse for alle hele uger indtil afrejsedagen samt 75% af skolebetalingen for de efterfølgende 6 hele uger.
 • Ved afbrydelse af skoleophold uanset årsag efter at skolen har købt billetter til studietur eller stævne, refunderes udgifterne hertil ikke.

4.2 Uddannelsesgodtgørelse, bistandshjælp m.m.

Elever, som får skoleopholdet betalt ved støtte el. lign., skal medbringe kopi af den skriftlige bevilling eller foranledige, at den bliver fremsendt til skolen. Der er mulighed for at søge støtte, hvis du ikke har kompetencegivende uddannelse eller behov for specialundervisning.

4.3 Støtte

En del kommuner yder kommunestøtte til højskoleophold. Du kan undersøge dette på dit lokale kommunekontor.

Elever, som får skoleopholdet betalt af f.eks. Forsvarets Civiluddannelse eller Social- og Sundhedsforvaltningen, og hvor skolen fremsender regning, skal ikke betale skolepenge, men kun elevkonto, studietur og nøgledepositum, såfremt disse beløb ikke betales af de pågældende myndigheder.

Elever, der får dagpenge, uddannelsesgodtgørelse, kontanthjælp eller kommunestøtte, får støtten indregnet i sidste rate af skolepengene.

4.4 Forsikring

Vi anbefaler, at eleven er forsikret gennem forældres eller egen forsikring. Husk, at studieturen betragtes som aktiv ferie, der kræver, at man har tegnet ekstra rejseforsikring.

Bemærk, at det er elevens eget ansvar at have styr på ovenstående forsikringer.

4.5 Sygdom

Husk at medbringe sundhedskort (tidligere sygesikringsbevis). Udenlandske elever vil automatisk blive tilmeldt den danske sygesikringsordning. I dagligdagen skal du informere skolen, hvis du er syg.

Vi har samlet en række af de mest almindelige spørgsmål, og besvaret dem i menupunktet “FAQ” lige over den ovenstående tekst. Hvis du skulle have flere eller andre spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os på info@ollerup.dk 

Tilmeld besøgsdag

Tilmeld dig en af vores besøgsdage, og mærk hvordan din hverdag kan se ud på Ollerup. Og få stillet alle de spørgsmål, du gerne vil have svar på. 

Mød din måske kommende underviser, se dine faciliteter og oplev den helt særlige stemning på Ollerup. 

Kom på besøg - Book en rundvisning