Sammensæt dit ophold

Et højskoleophold på Gymnastikhøjskolen i Ollerup er baseret på lyst og valgfrihed, og du har stor mulighed for at styre indholdet af dit ophold.

Du vælger først et linjefag, som du følger hele semestret. Dette skal vælges ved tilmelding.

Desuden skal du vælge valgfag og idrætsvalgfag – både umiddelbart efter ankomst og igen cirka halvvejs i semestret. OBS! Udbuddet varierer fra semester til semester, og nedenstående er derfor blot eksempler på de mest almindelige og oftest udbudte valgfag.

Du har også mulighed for at vælge dig ind i et elevudvalg og være med til at gøre en aktiv forskel for dit semester. (Mere information om dette umiddelbart efter opstart.)

 

Det er dog vigtigt for os at understrege, at lyst og valgfrihed går hånd i hånd med ansvar og pligter. Når du vælger at tage på højskole, vælger du nemlig også at sige ja til en masse, du ikke direkte har haft indflydelse på; du siger bl.a. ja til en række fastlagte fag og arrangementer, ja til at følge lovkravet om at deltage i undervisningen og ja til at være en del af et forpligtende fællesskab.

Nedenfor kan du danne dig et overblik over, hvordan hverdagen ser ud i form af et ugeskema.

Vær opmærksom på, at der er forskellige skemaer, afhængigt af om du skal være elev i et forårs- eller efterårssemester. Fx er vi i foråret så mange, at vi bliver nødt til at inddele nogle af timerne i blok A og B, og i efteråret får du to forskellige idrætsvalgfag i hver periode, hvilket betyder, du kan prøve fire forskellige i alt.

 

Et højskoleophold er foruden det daglige skema brudt op af temauger og studieture. I foråret ligger der fast en skitur, og i efteråret er der forskellige destinationer. 

Du kan læse mere om praktiske informationer som skema, semesterplan, linjer, fag, normaluger, specialuger, elevweekender, friweekender, fællesfag, LUP, regler og dagligdag på skolen lige HER.