Cookie- og privatlivspolitik  |  Forretningsbetingelser

Fremtidens idrætsleder

Har du det, der skal til for at blive en af fremtidens idrætsledere? I samarbejde med DGI tilbyder Ollerup muligheden for en specialuddannelse i forenings- og idrætsledelse.

placeholder
Powertumbling

Er du fremtidens idrætsleder?

Så får du:

Viden om:

 • Kommunikation, ledelse og personlig udvikling
 • Samarbejde og teambuilding
 • Projektstyring og formidling
 • Idrættens mangfoldighed og udfordringer
 • Frivillighed og foreningsliv
 • Sundhed og kropskultur

Praktiske erfaringer med at:

 • Planlægge og afvikle events for forskellige målgrupper
 • Samarbejde
 • Designe og afvikle dage på højskolen
 • Planlægge, styre og gennemføre projekter
 • Formidle idrætsrelaterede aktiviteter

Desuden får du:

 • En studietur til den kommende landsstævneby i tre dage med de andre FIL-højskoler
 • En uddannelse som giver pondus til et kommende studie
 • Ekstra kvalificeringer til idrætsstudiet
 • 18-24 forrygende uger på højskole

Praktisk info

Du får en udfordrende og gratis idrætslederuddannelse sammen med dit højskoleophold.
Kun som ”FIL-elev” får du hele uddannelsen med et værdifuldt bevis og en anerkendelse fra DGI. DGI støtter uddannelsen på 6 idrætshøjskoler med 400.000 kr. årligt.

Siger du JA til uddannelsen, forpligter du dig til at deltage aktivt i faget hele semesteret.

Hvad er ollerup?

Der er masser af muligheder på Ollerup.

Se hvad du kan bruge et ophold til!

FIL er etableret gennem et samarbejde mellem DGI og seks idrætshøjskoler i Danmark. Samarbejdet sigter mod at forene højskolens værdier, folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse med DGI´s værdier; sundhed, udfordring og fællesskab, gennem en nutidig idrætslederuddannelse.

Uddannelsens formål

Fremtidens idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt:

 • At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere med indsigt i og motivation til – på en konstruktiv facon – at kunne bidrage til udvikling på idræts- og foreningsområdet.
 • At bibringe eleverne teoretisk forståelse for såvel det aktuelle idrætsbillede som udviklingstendenserne inden for idræts- og foreningslivet i DK.
 • At skabe reflekterende og handlingsorienterede potentielle unge idræts-/foreningsledere med indsigt i egne ressourcer.
 • At bibringe eleverne et teoretisk fundament og praktiske redskaber inden for relevante områder som ledelse, samarbejde, projektledelse, kommunikation og formidling.
 • At give eleverne mulighed for i praksis at afprøve og anvende opnået viden og redskaber i en virkelig kontekst.

Med denne uddannelse ønsker vi at fremme personlig udvikling samt at motivere til bevidste, reflekterende idrætsledere, der har forståelse for og indsigt i forhold, der er med til at udvikle foreningslivet.

Fagets indhold

Faget FIL indeholder et eller flere idrætsrelaterede projektforløb sideløbende med at emner inden for ’Idrættens Verden’ og ’Personlig udvikling, Kommunikation og Ledelse’ bringes i spil i undervisningen. Desuden deltager eleverne i en studietur med landets andre FIL-højskoler. Projektarbejdet har til formål at bibringe eleverne et teoretisk fundament samt praktiske redskaber ift. styring, planlægning, organisering samt afvikling af projekter. Højskolens virke med det omgivende samfund giver eleverne mulighed for, og erfaring med, at afprøve og anvende de praktiske redskaber i en virkelig kontekst. 

– Idrættens Verden

Her vil vi bl.a. berøre emner som idrættens historie, udvikling og organisering i Danmark, idrættens kvaliteter og egenværdi, frivillighed og involvering, foreningsudvikling – dens muligheder og udfordringer samt forskellige målgrupper af børn, unge og voksne i idrætten.

– Personlig udvikling, Kommunikation og Ledelse

Gennem elevernes projektforløb sættes samarbejdet under lup og den personlige udvikling sættes i spil. – Hvordan indgår eleven selv i samarbejdet, hvem tager ansvar, og hvordan udnytter vi teamets stærke sider. Teambuilding, kommunikation, konflikthåndtering og ledelsesværktøjer er alle elementer, som berøres gennem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og erfaringer fra projektarbejdet. Vi vil undersøge forskellige persontyper samt diskutere instruktørens/lederens rolle som kulturbærer i foreningslivet.

– Studiedagene

Som en del af FIL-uddannelsen er der indlagt 2½ dages studietur, hvor alle FIL-elever kommer på ekskursion til kommende landstævneby sammen med FIL-eleverne fra de andre samarbejdshøjskoler. Her bliver eleverne introduceret til aktuelle idrætslige temaer fra forskellige arenaer – bl.a. oplæg om DGI’s- og kommunernes arbejde med idrætten samt eksempler fra foreningslivet. Teambuilding og undervisning organiseret af eleverne selv samt arbejde med projektledelse i praksis – ofte med eksterne som proceskoordinatorer – er ligeledes temaer, som berøres i dagenes løb.

Dagene sætter FIL-faget i perspektiv og giver, foruden en masse oplevelser med andre højskoleelever, indblik i hvilke jobmuligheder, der findes inden for idræts- og sundhedsområdet. Gennem fælles oplevelser, debat og dialog udvides elevernes netværk til fremtidig udfoldelse i idræts- og foreningslivet.

Afsluttende kommentarer

Vælger du FIL, binder du dig for hele semesteret (begge valgperiode). Semesteret afsluttes med et kompetencegivende diplom med en kort beskrivelse af de berørte emner. Faget ligger samtidig med højskolens andre, mere kreative, valgfag.

LUP

LUP er vores lederuddannelse – et fag, der lægger sig op ad dit linjevalg. Faget indeholder emner, der kan være med til at motivere dig til at blive træner/leder i det frivillige foreningsarbejde, på efterskoler eller lignende efter dit højskoleophold.

Fremtidens Idrætsleder

Du får en udfordrende og gratis idrætslederuddannelse sammen med dit højskoleophold.
Kun som ”FIL-elev” får du hele uddannelsen med et værdifuldt bevis og en anerkendelse fra DGI.

Volley

Ekstra kurser og undervisning

På Ollerup kan du tage en bred række anerkendte og certificerede uddannelser. Du kan bl.a. blive certificeret personlig træner, livredder og tage PADI-dykkercertifikat.

Vejledning

Højskolen er et godt springbræt til en videregående uddannelse. Det unikke ved højskolen er, at vores socialliv bygger på, at vi ikke kun kender hinanden fra undervisningen, men også fra hverdagen.

LUP uddannelse

Tilmeld besøgsdag

Tilmeld dig en af vores besøgsdage, og mærk hvordan din hverdag kan se ud på Ollerup. Og få stillet alle de spørgsmål, du gerne vil have svar på. 

Mød din måske kommende underviser, se dine faciliteter og oplev den helt særlige stemning på Ollerup. 

Kom på besøg - Book en rundvisning