Styrket Foreningssamarbejde

– med profilen Spring

 

Som elev gennem Styrket Foreningssamarbejde har du mulighed for at styrke din profil inden for springgymnastik og udvikle dine evner som både udøver og instruktør.

På Ollerup har vi tre springlinjer: PowerTumbling, TeamGym og Tumbling X. Uanset hvilken linje, du vælger, vil en del af undervisningen foregå på tværs af alle tre (særligt i starten af semestret), så alle får det samme fundament at stå på – og derfra kan nørde og specialisere sig.

 

PowerTumbling

Omhu, indsigt, fordybelse og ordentlighed er bærende ord for PowerTumbling-linjen.

Vi nørder i store og små fællesskaber og ser hinandens forskellighed som en styrke. Vi arbejder med hinanden om målsætninger, træningsmetoder samt sæson- og træningsplanlægning. 

På PowerTumbling skal vi kun fokusere på én springretning, derfor skabes der tid til omhu og umage. Vi giver os selv tiden til at dykke ned i mindste detalje, når vi for eksempel afprøver og øver teknikker og modtagning eller udvikler springstationer. 

Vi skaber, udforsker og udfordrer powertumbling samt den danske gymnastiks kultur, og du vil få indsigt i, hvordan powertumbling dyrkes på foreningsniveau såvel som nationalt og internationalt. Undervejs i forløbet vil du få masser af undervisningserfaring igennem opvarmning, tekniktræning, styrketræning og meget mere.

På PowerTumbling stiller vi spørgsmål, så du tvinges til at reflektere, tage stilling og træffe valg. Vi både udvikler og indvikler, så du som instruktør rustes til at varetage og udvikle powertumbling dér, hvor du er. 

 

TeamGym

På TeamGym-linjen arbejder vi i et procesorienteret miljø, hvor du vil blive guidet og udfordret i din udvikling som både gymnast og instruktør, både individuelt og i det store fællesskab. 

Vi fokuserer på selvudvikling inden for de forskellige træningsaspekter (tekniske, fysiske og psykologiske) – for derigennem at kunne blive klogere på, hvad teamgym er for en sport, og hvordan man fra et instruktørperspektiv kan gribe træning og konkurrence an. 

Du vil bl.a. kunne fordybe dig i følgende:

·      Læringen om TeamGym og dens elementer inden for spring og rytme

·      Opbygning/opretholdelse af den fysiske form via styrke, kardio og fleksibilitet 

·      Udvikling og afprøvning af en masse rytme- og springstationer i fællesskab med andre elever

·      Læring om træningsmiljø, træningsdagbog, træningsprogrammer, træningsplanlægning og målsætninger. - Dette både fra en udøvers perspektiv og i lige så høj grad fra et instruktørperspektiv.  

Vi lægger vægt på at skabe en atmosfære og et miljø, der giver tryghed, spænding, sjov, læring og mulighed for, at du kan udvikle kompetencer til brug i foreningslivet.

 

Tumbling X

På Tumbling X udfordrer vi begrebet "plejer" omkring gymnastikken og undersøger, hvorfor vi som instruktører tager de valg, vi gør. Vi arbejder med fællesskabet som et fundament for udvikling og arbejder med den enkeltes motivation gennem medinddragelse, udvikling af kompetencer og sociale relationer.

På Tumbling X vil du lære om Mestringklimaet, og hvordan man kan arbejde med et opgaveorienteret fokus som både gymnast og instruktør. Dette indebærer bl.a. at skabe en kultur, hvor der er fokus på anstrengelse, udvikling og det at turde fejle for at kunne arbejde med ens svagheder.

Gennem perspektiver og praksiseksempler i den daglige undervisning er formålet, at du bliver bevidst om, at der ikke er én rigtig måde at lave træninger, opvisninger og gymnastik på, men du skal altid kunne argumentere for, hvorfor du har valgt at gøre, som du gør. På den måde tror vi på, at vi kan få flere reflekterende instruktører, der bliver bedre til at tilrettelægge, udvikle og justere – alt fra den enkelte teknikstation til træninger og opvisningsprogrammer, så det passer til de mennesker, man står overfor.