Styrket Foreningssamarbejde

– med profilen Rytme & Dans

 

Styrket Foreningssamarbejde giver dig en sjælden mulighed for at dykke dybt ned i to verdener på samme tid: den rytmiske gymnastik og dansen. 

På linjefaget Rytme & Dans underviser vi med kroppen forrest, så der opstår en masse oplevelser, erkendelser og holdninger hos den enkelte. Du får både et grundigt indblik i den danske gymnastiks teknikker, traditioner og muligheder samt erfaringer fra dansens æstetiske og kreative verden. Som elev gennem Styrket Foreningssamarbejde har du dermed mulighed for at blive inspireret og lære af begge verdener – en mulighed, som ikke bare udvider din horisont som udøver, men særligt også som instruktør.

Rytmisk gymnastik og moderne dans har ligeså mange fællestræk, som de har forskelle. Det udnytter vi og afprøver i praksis, så du kan blive endnu mere bevidst om kvaliteten i de forskellige bevægelsers forskelle og ligheder, hvorfor man gør, som man gør, og hvilke valg og greb man kan tage som instruktør.

Vi har fokus på læring om de pædagogiske og didaktiske hovedpointer og teoretikere, og der vil være tid til refleksion, afprøvning og gentagelse, så du får et mindset, der er klar til at agere stærkt og godt funderet i det danske foreningsliv – som instruktør, ildsjæl, idérig arrangør og/eller aktivt bestyrelsesmedlem. Dette gælder både i forhold til målgrupper, aktiviteter og nye muligheder.