Styrket Foreningssamarbejde

– med profilen Parkour

 

Som elev på Styrket Foreningssamarbejde har du mulighed for at blive certificeret parkourinstruktør, hvis du vælger linjefaget Parkour & Freerunning.

Ollerup har nemlig – sammen med de fire andre skoler, som tilbyder parkour (BGI, Vejstrup, Sorø og Gerlev) – udarbejdet den fælles uddannelsespakke Parkour Platformen. Formålet er at opkvalificere instruktører og sikre, at alle, der arbejder med at formidle parkour, står så stærkt som muligt. Uddannelsen vil blive eksamineret, og man vil blive certificeret med Parkour Platformens instruktørbevis. 

 

To overcome obstacles

Med udgangspunkt i et grundmotto fra parkour, ”To overcome obstacles”, arbejder vi på Ollerup med disse tre koncepter: frygt, kreativitet og problemløsning.

På Ollerup ser vi parkour som en livsstil, en fysisk filosofi, og på linjen afsøger vi de livslektioner, der er indlejrede heri. Lidt abstrakt kan man måske sige, at parkour bliver et spejl, som vi kan bruge til at reflektere i og udfra.

Parkour er ”virkelig” og kræver personlig indsigt (selvindsigt), ærlighed og integritet. I vores søgen efter forståelse binder vi teoretisk viden på konkrete fysiske erfaringer og reflekterer over, hvordan disse erfaringer kan gøre sig gældende i andre områder af vores liv. 

Vi tror på, at vi igennem vores bevægelseserfaringer danner et billede af verden og os selv i den:

Parkour trækker os ud af vores komfortzone, hver gang vi tager ud for at træne. Den kræver alt af os, og til gengæld belønner den os med en stærk krop og et stærkt sind, udvider vores idé om os selv og gendanner os til en mere afbalanceret og sundere livsstil. [...]

Den harmoni, vi søger mellem sind og krop, har intet at gøre med at [...] udvikle den perfekte fysik [...] Det handler om at vokse til en komplet oplevelse af livet: opdagelsen og udviklingen af, hvem vi er, ikke hvad vi kan.*

*Egen oversættelse af Dan Edwardes

Vores træning tager udgangspunkt i en tredeling: speed, skill og style, hvor vi søger at finde en balance mellem den fokuserede træning og den legende tilgang. 

Et af vores højeste mål er at sørge for, at du som parkourudøver bliver selvforfattende (autonom) og finder motivation, glæde og inspiration i din træning. Du skal komme til træning for at træne – ikke for at "blive trænet".

Den konceptuelle tilgang åbner alle aspekter af parkour, og dermed opnår du som udøver erfaringer og perspektiver på dit eget ståsted i denne komplekse bevægelseskultur: 

Parkour er [...] udfordrende og legende, disciplinerende og befriende, fællesskabsorienteret og fuldstændigt individuel, metodisk og alligevel helt vild. Og dens grundlæggende principper tilskynder til all-round kompetence, ikke over-specialisering.*

*Egen oversættelse af Dan Edwardes