Styrket Foreningssamarbejde 

– med profilen Fitness

 

Gennem Styrket Foreningssamarbejde har du mulighed for at blive certificeret Personlig Træner, hvis du vælger linjefaget Sundhed & Fitness.

På Sundhed & Fitness er målet at give eleven den nyeste fagligt funderede teori og de bedste praktiske trænerfærdigheder. Uddannelsen er bred og giver redskaber til at arbejde med alle målgrupper. Uanset om målgruppen er unge eller ældre, mænd eller kvinder, enkeltpersoner eller hold, elite eller bredde. 

Vi arbejder ud fra en bred og åben tilgang til begrebet ’sundhed’. Sundhed er mange ting, og eleven vil blive præsenteret for mange forskellige tilgange til – og perspektiver på – både den fysiske, den mentale og den sociale sundhed. Vi tror på, at dette helhedsorienterede syn på sundhed klæder eleven bedst muligt på til at favne den bredde og dybde, foreningslivet repræsenterer.

Undervisningen, indholdet og den afsluttende eksamen til Personlig Træner er godkendt og akkrediteret af Europe Active (niveau 4). Bestås eksamen, opnås således den højeste europæiske certificering, der anerkendes bredt i fitnessbranchen – både kommercielt og non-kommercielt.

 

Indholdet i overskrifter:

·       Træningsrelateret anatomi –og fysiologi 

·       Styrketræning (bl.a. frivægte, maskiner, kropsvægt)

·       Kredsløbstræning (flere forskellige typer af aerob og anaerob træning)

·       Kost og ernæringslære

·       Funktionel træning (bl.a. TRX, Kettlebells, olympisk vægtløftning)

·       Mobilitetstræning, foam rolling og sportsmassage

·       Træningsplanlægning (herunder hensigtsmæssig progression og differentiering)

·       Udarbejdelse af træningsprogrammer 

·       Fysisk screening og testprotokoller

·       Trænerrollen og coaching

·       Pædagogik og didaktik

·       Motivation, vane –og livstilsændringer