Om Ollerup

En mærkelig størrelse eller en forunderlig skole?

Til et møde for tidligere elever formulerede en af deltagerne, at „Gymnastikhøjskolen i Ollerup er en mærkelig størrelse“.

Det er ikke helt forkert. På den ene side er Gymnastikhøjskolen en ganske almindelig, klassisk folkehøjskole, der har bedrevet livsoplysning, dannelse og folkelig oplysning siden grundlæggelsen i 1920. Skolens faglige fokus var fra starten centreret omkring gymnastik og idræt, og formålet har igennem alle årene været at danne og uddanne ledere til det frivillige foreningsliv. Dette er der i og for sig ikke noget besynderligt i.

På den anden side har Gymnastikhøjskolen vist sig at være noget andet og mere end bare en „almindelig folkehøjskole.“ Højskolen er den første af sin art, der valgte at profilere et enkelt fag, gymnastikken, og siden 1920 har den været et flagskib i udbredelsen af den folkelige gymnastik på nationalt og internationalt plan. Skolens karismatiske grundlægger, Niels Bukh (1880-1950), skabte historie med verdens første gymnastikhøjskole.

I dag er det stadig skolens ambition at forene idræt og samfund og danne eleverne til såvel idrætsudøvere som medborgere. Til gengæld er der ikke længere tvivl om, at folkestyret er en integreret del af formålet, idet lovgivningen for skoleformen forpligter alle højskoler på livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Forholdet mellem det hjemlige og det fremmede, fortiden og nutiden, det ensrettede og det afvigende samt mellem individ og fællesskab var og er en nøgle til forståelse af Gymnastikhøjskolen i Ollerup.