Cookie- og privatlivspolitik  |  Forretningsbetingelser

Styrket Forenings­samarbejde

Ollerup højskole - underviser

– et højskoleophold med særligt fokus på foreningslivet

Beskæftiger du dig med unge, som brænder for deres idræt?

Kender du en ildsjæl, som vil fordybe sig i et projekt om at udvikle jeres forening eller landsdel?
Ønsker du at være med til at klæde en af jeres unge foreningsaktive på til at kunne bidrage i foreningslivet?

Lad os gøre det sammen!

Bevægelse, frivillighed, fællesskab, ledelse og ansvar har altid været nogle af grundpillerne for Gymnastikhøjskolen i Ollerup, og for os hænger de værdier uløseligt sammen med de danske idrætsforeninger. Et stærkt civilsamfund med aktive frivillige er en forudsætning for et bæredygtigt og demokratisk samfund, og her ser vi de danske idrætsforeninger spille en afgørende rolle. 

En af de hovedværdier, vi bygger skole på, er at danne til at ”løfte i flok” og ”tage ansvar” med idrætten som omdrejningspunkt. Ved det afsluttede højskoleophold får eleverne en nål med bogstaverne OD. D’et står for Delingsfører, altså den gamle betegnelse for en instruktør, og O’et står for Ollerup. Men bogstaverne står også for Ord og Dåd – altså handling på det, du siger.

Pædagogisk ser vi således et kæmpe potentiale i at skrue op for instruktør-, frivilligheds- og foreningsdelen på vores højskole. Potentialet ligger både i et kærligt ”modsvar” til de sidste års individualisering, men også som et positivt og forhåbningsfuldt greb til at løfte og tage aktivt del i fremtiden. Mette Frederiksen har lige genetableret ordet ”samfundssind”, og på mange måder er samfundssind nok Højskolernes vigtigste værdi at skabe skole på.

Vi har nogle virkelig dejlige og ansvarsfulde elever, så potentialet og ”materialet” har vi i vores hænder LIGE NU! De vil gerne, men mangler indsigt, oplevelser og erfaring – det kan vi give dem, og vi har de sidste to år brugt en masse pædagogiske timer på at indsnævre og udvikle et efterårssemester, hvor I med fordel kan sende en ung foreningsaktiv på højskole hos os.

Invitation til samarbejde

Styrket Foreningssamarbejde er en invitation til jer som forening om at skabe et samarbejde med højskolen gennem en af jeres unge frivillige.

Måden at etablere samarbejdet på er ved at melde en af jeres unge frivillige ind som elev på Gymnastikhøjskolen i Ollerup i et efterårssemester. Hvem I vælger at sende afsted, er naturligvis helt op til jer, men vi ønsker at skabe mulighed for, at unge, som ikke umiddelbart har højskole i tankerne, kan komme på højskole. Det kan være en, som allerede er instruktør med flere kurser i rygsækken, eller en, I ser et potentiale i.

Uanset udgangspunktet vil personen få fyldt rygsækken op med kompetencer inden for samarbejde, foreningslære, kommunikation, projektledelse, pædagogik, didaktik og formidling, som er vigtige byggesten i vores foreningsliv. Desuden vil der være fokus på historien om foreningslivet i DK, så man får en indsigt i og forståelse for, HVEM man står på skuldrene af, og hvorfor det er så vigtigt og unikt at føre ”arbejdet” videre.

Idet vi ønsker at skabe et samarbejde, forpligter vi os på hinanden – foreningen, eleven og højskolen. Nedenstående skal synliggøre, hvad vi forpligter os på i dette samarbejde:

Foreningen

Foreningen forpligter sig på:

 • At give et økonomisk bidrag for at mindske elevens egenbetaling (der er ingen krav til bidragets størrelse).
 • At forventningsafstemme ift. den/de opgaver I påtænker, at jeres instruktør skal arbejde med under efterårssemestret.
 • At I stiller en kontakt-/ressourceperson til rådighed, som kan være sparring for eleven i forbindelse med det arbejde, eleven skal udføre, samt være i løbende kontakt med Ollerups undervisere.

Eleven

Eleven forpligter sig på:

 • At ville bidrage til at udvikle foreningslivet.
 • At have lyst til at tage på højskole.
 • At lave en aftale med sin forening/landsdel om, hvilke projekter/opgaver, der skal arbejdes på i løbet af højskoleopholdet – og i det hele taget forventningsafstemme ift. hvilken rolle eleven skal have i foreningen under og efter opholdet.
 • At vælge faget FIL (Fremtidens Idrætsleder)*, som en del af højskoleopholdet.

*Fremtidens Idrætsleder er et diplomkursus gennem DGI.Læs mere her.

Ollerup

Højskolen forpligter sig på:

 • At være fleksibel ift. skema, så elever på ordningen kan komme hjem til foreningen i løbet af deres efterårsophold og deltage i bestyrelsesarbejde, stævner, aktivitetsafvikling /afprøvning m.m.
 • At være i løbende dialog med de samarbejdende foreninger om eleven, projektet og højskolelivet.
 • At invitere til en foreningsdag, hvor foreningens bestyrelse eller evt. hold kan besøge højskolen og få indsigt i elevens dannelse og projekt. 
Udvikling af landsdel

Udvikling af jeres forening/landsdel

Eleven får et fokusområde i samarbejde med jer, der kører som et overordnet projekt under hele højskoleopholdet, en slags ”hovedopgave”. Hver elev på Styrket Foreningssamarbejde vil have hver deres fokus, som de ugentligt får projekttid til at arbejde med, selvfølgelig med sparring og vejledning fra en underviser.

Eksempler på samarbejde: 

 • Den unge frivillige har til opgave på at styrke og udvikle foreningens fitness-afdeling og herigennem åbne foreningen for nye målgrupper.
 • En instruktør arbejder på et projekt med formålet om at skabe fællesskab, tilhørsforhold og fastholdelse blandt instruktørerne på landsdelsholdene.
 • En kommende parkour-instruktør skal booste foreningens parkour-miljø og afholde x antal events i løbet af sæsonen.
 • Den unge foreningsaktive skal være føl i bestyrelsesarbejdet og har til opgave at få flere unge med til foreningens generalforsamling samt facilitere en proces hertil.

Som højskole har vi intet krav til projektets form, men vi ønsker, at eleven får mulighed for at bidrage til noget, der giver mening for eleven selv samt for foreningen/landsdelen – og at personligt engagement, ansvar, tillid og medmenneskelighed er drivkraften i processen.

Fag, skema og særlige kurser  

(Skemaet er under udarbejdelse …)

Eleverne skal ved tilmelding vælge et af følgende linjefag: Sundhed & Fitness, Parkour & Freerunning, Rytme & Dans eller Spring (Powertumbling, Tumbling X eller TeamGym).

Eleverne forpligter sig på at vælge faget Fremtidens Idrætsleder, ligesom de vil deltage i vores LUP-timer (Læring, Udvikling og Perspektivering – et fag der lægger sig op ad deres linjevalg), og de vil deltage i de internationale NGO-timer. 

Desuden kan de erhverve sig følgende kompetencer: 

 • Springsikker 1 og 2  
 • Certificeret fitnessinstruktør og personlig træner (kræver valg af linjefaget Sundhed & Fitness)
 • Certificeret parkourinstruktør (kræver valg af linjefaget Parkour & Freerunning) 
 • SvendborgLab (øget kropslig viden gennem screening, feedback og træning) 
 • Førstehjælp og bassin-livredning 
Udvikling af landsdel

Økonomi

Det er en betingelse for samarbejdet, at foreningen bidrager økonomisk til instruktørens ophold. Der er ikke krav til bidragets størrelse. 

Et efterårsophold koster normalt 40.575 kr. inkl. basispakke, men via dette samarbejde kan jeres instruktør søge om tilskud på 13.500 kr. gennem højskolens fonde. Beløbet, som I og eleven (og evt. andre aktører) skal dække, bliver således 27.075 kr. Dette dækker fem måneders højskole, inkl. al undervisning, kost, logi, dagsture, studietur m.m.

Desuden sluttes højskoleopholdet af med et kompetencegivende diplom på de fag, emner, kurser m.m., som eleven har deltaget i.

Vær opmærksom på at du skal oprette en bruger inden du kan tilmelde dig, hvis du ikke allerede har et login.

Kontakt

Vi håber, at vi med dette tiltag kan være med til at bidrage til den frivillige verden, der alene og i samspil med det omgivende samfund beriger, bevæger og berører den enkelte og fællesskabet.

Har du spørgsmål?

Så kontakt endelig Jonathan Linde: jl@ollerup.dk

Kom på besøg - Book en rundvisning