Cookie- og privatlivspolitik  |  Forretningsbetingelser

Gunnar B. Hansen er sovet stille ind

Det er med stor sorg vi har fået meddelelse om at Gymnastikhøjskolen i Ollerups tidligere forstander Gunnar B. Hansen er sovet stille ind d. 16/11 2022.

Æret være Gunnar’s minde

Bisættelsen foregik lørdag den 26. november 2022, kl. 13.00 fra Ollerup Kirke.

Herunder kan I læse en nekrolog skrevet af tidligere forstander: Uffe Strandby

NEKROLOG GUNNAR B. HANSEN

Det var en utrolig trist besked at modtage onsdag morgen d. 16/11, at tidligere forstander for Gymnastikhøjskolen i Ollerup Gunnar B. Hansen ikke længere er i blandt os.

At være i Sydamerika bl. a. sammen med andre tidligere ansatte på Gymnastikhøjskolen i Ollerup og få en så alvorlig information hjemme fra Danmark påvirkede os alle dybt.

Gunnar var i sine unge år elev på Gymnastikhøjskolen først i 50-erne og var efterfølgende en del af Højskolens hold, som repræsenterede skolen både i ind- og udland med opvisninger i dansk gymnastik.

Senere var han i en periode medlem af skolens bestyrelse, inden han først i 70-erne kom til skolen som højskolelærer, hvor hans dygtige undervisning og engagement kombineret med en baggrund fra den folkelige idræt som højt anerkendt gymnastiktræner udmøntede sig i en forespørgsel om at indtræde i en stilling som viceforstander i år 1975.

Allerede fra 1976 blev han bedt om at overtage forstanderstillingen ved skolen, en stilling som han bestred indtil 1998.

Vi, der har lært Gunnar at kende, husker ham som en utrolig arbejdsom natur, der til fulde opfattede det som en livsopgave at føre højskolen videre ind i en ny tidsepoke, som altid vil kendetegne et lederskifte.

Gunnars baggrund og opvækst havde allerede i en tidlig alder modnet og formet ham i forhold til at tage ansvar og naturligt være i centrum for samværet og fællesskabet. Her trivedes han, og her fik han energien til undervisningen og til ledelsen.

Gunnar mestrede som få at undervise i grundgymnastik med en entusiasme og seriøsitet, der fængede og gjorde, at hans elever fik et særligt forhold til at træne deres krop. Her blev han Ikke bare Ollerups men Danmarks ”mr. grundgymnastik”!

Ud over ledergerningen formåede Gunnar at rejse som instruktør og senere også som rejseleder til flere kontinenter for at demonstrere dansk holdgymnastik i de lande, som inviterede Højskolen. Der står her stor respekt om hans virke som ambassadør for Danmark og dansk holdgymnastik i de lande, som blev besøgt.

I det daglige højskolearbejde vil Gunnar altid være kendt som en god og levende fortæller, hvor humor og finurlige bemærkninger var en del af undervisningen og skærpede opmærksomheden hos tilhørerne.

I Gymnastikhøjskolens historie vil Gunnar altid blive husket for, at han var med til at tage initiativ til, at højskolens historie og ikke mindst den mindre flatterende del af historien blev fuldt ud belyst for offentligheden gennem en doktorafhandling af professor Hans Bonde. Gunnar fik ikke i alle henseender den cadeau, som han fortjente, for vedholdenhed og arbejdsindsats i forhold til det historiske arbejde, der èn gang for alle gjorde op med fortielser og uvidenhed om skolens rolle i mellemkrigstiden og under besættelsen.

Efter sin fratræden i 1998 bevarede Gunnar interessen for- og kontakten til Højskolen. Han fulgte levende med i dagligdagen og sørgede altid for at være fuldt opdateret om, hvad der foregik på skolen, og i mange samtaler havde vi en god dialog om- og drøftelse af de udfordringer, som fylder hverdagen i skoledriften.

Sammen med hustuen Tove Rosendal Hansen blev der også i pensionisttiden nikket ja til at påtage sig opgaven med at være inspektørpar på elevforeningens ejendom ”Baksås gl. Skole” i Nissedal i Norge, hvor der blev lagt mange timers dedikeret og uegennyttigt arbejde. Alt sammen con amore og udført med omtanke over for skolen og dens mange tidligere elever.

Gunnar tog sig også tid til at holde foredrag over hele landet mange år efter hans fratræden som forstander, og hans stjernestund var, når der var bud efter ham til at fortælle om Højskolens historie. Her var han ambassadør for skolen længe efter den tid, hvor man kunne forvente en pensionisttilværelse.

Til de store og velbesøgte elevmøder på skolen, hvor Tove og Gunnar altid var at træffe, var det godt at vide, at kontinuiteten i ledelsen var til stede, og interessen for de mange tidligere elever fra hans tid som forstander var usvækket.

Sydfynske motionsherrehold i gymnastik er Gunnar stor tak skyldig for mange års instruktørgerning, hvor han satte stor pris på den ugentlige træning med deltagerne. Her mærkede alle hans erfaring, interesse og faglighed, for tilslutningen var stor lige så vel som anerkendelsen.

Sidst men ikke mindst var Gunnar familiemenneske med Tove, de tre børn, svigerbørn og børnebørn, som han altid omtalte med stor hengivenhed og gerne fortalte om.

Gunnars seneste år var med sygdom som ledsager, men trods det bevarede han det positive livssyn og ville altid gerne snakke med sine medmennesker.

En ildsjæl er gået bort, og vi vil huske Gunnar og bevare mindet om ham på vores indre skærm.

Vores tanker går til Tove og familien i denne svære stund.

Æret være Gunnar B. Hansens minde 

Uffe Strandby 

Kom på besøg - Book en rundvisning