Thomas Smidt Dissing

Vi er hinandens forudsætninger for at lykkes!

Thomas er vores forstander, og han har en stærk overbevisning om, at vi på alle niveauer er hinandens forudsætninger for at lykkes. Det betyder bl.a., at når man er en del af Gymnastikhøjskolen i Ollerup, så er det at indgå i et forpligtende fællesskab helt centralt for at opnå både personlige og fælles mål.

Den verden, vi ser, afhænger i høj grad af, hvilken tilgang vi har til den, ligesom vores tilgang afhænger af de sociale relationer, vi er en del af. Derfor ser Thomas højskolens dannelsesidealer som en vigtig brik i bestræbelsen på at forstå sig selv, verden og hinanden.

Thomas er også meget optaget af, at man som menneske bliver klædt på til at kunne tage aktiv del i det samfund, vi er en del af. Derfor er det også meget vigtigt for ham at indgå i samtaler og møde de mange forskellige mennesker, som Gymnastikhøjskolen berører.

Udover “højtflyvende” tanker om dialogens potientiale, kurs, koordinering og commitment, så er Thomas stor tilhænger af al form for idræt. Og selvom gymnastikken har været en meget stor del af hans liv, så bliver det nu mest til lidt fitness og golf.

Kontakt Thomas: tsd(at)ollerup.dk

 

Thomas Smidt Dissing

  • Bachelor i Idræt - Syddansk Universitet
  • Læreruddannet - Nr. Nissum Seminarium
  • Diplom i ledelse - UCN Aalborg
  • Master i Ledelses- og Organisations-psykologi - Aalborg Universitet
  • Tidligere efterskolelærer, afdelingsleder og skoleleder.