Skolekreds

Enhver fri skole skal have en skolekreds, som er det bagland, der ønsker den pågældende skole oprettet eller opretholdt. Skolekredsen har afgørende indflydelse på en fri skoles formål og vedtægter.
På Gymnastikhøjskolen består skolekredsen af ca. 360 medlemmer, som ifølge vedtægterne vælger 5 bestyrelsesmedlemmer til skolekredsens bestyrelse. Dette sker på skolens årlige generalforsamling den første fredag i oktober.

Skolekredsens 5 valgte bestyrelsesmedlemmer indgår samtidig ifølge vedtægterne i Gymnastikhøjskolens bestyrelse med skolekredsens formand som født formand for Gymnastikhøjskolens bestyrelse.

Medlemsskab af skolekredsen opnås ved fremsendelse af personoplysninger til Gymnastikhøjskolens kontor. vh(at)ollerup.dk

Medlemsgebyr kr. 400,- indbetales til reg. 0815, kontonr. 8159635571 med bemærkning om "Skolekreds", samt navn og adresse.
Når gebyret er modtaget fremsendes medlemsbevis.