Evaluering

Det giver ikke mening at evaluere uden at kende målene, derfor gives her i meget kort form, de mål vi stiler efter at ramme med et semester og kursusforløb:

1. At eleven udvikler sig gymnastisk, dansemæssigt og/eller idrætsligt, samt har mange forskellige oplevelser og erfaringer med dette i forskellige sammenhænge.

2. At eleven får redskaber og erfaringer med at lede og organisere og igangsætte aktiviteter relateret til gymnastik, dans, idræt og foreningsliv.

3. At eleven oplever at møde forskellige mennesker med forskellige holdninger og synsvinkler, og på den måde udfordres på sin personlige udvikling.

4. At eleven oplever at man gennem et fællesskab kan udvikle både faglighed, personlighed, relationer og kommunikation.

5. At eleven oplever højskoleliv med alt hvad det indebærer af rummelighed, oplevelser, historisk forståelse, sangkultur m.m.

6. At eleven oplever at verden på nogen områder er blevet større - og at man kender sig selv bedre.

7. At de møder en skole med rammer og undervisere, der kan levere ovenstående.