Formål & værdigrundlag

Forstander Niels Bukh byggede Gymnastikhøjskolen i Ollerup og ejede den indtil sin død i 1950. Her udformede han sin grundgymnastik og udviklede den som en vigtig del af folkehøjskolens arbejde.


Testementarisk havde forstander Niels Bukh bestemt, at Gymnastikhøjskolen efter hans død skulle skænkes til dansk ungdom ved at overgå til en selvejende institution - vedtægter herom blev stadfæstet i 1950. Af disse vedtægter fremgik det, at skolens mangeårige medarbejdere og den lærerstab, der var ansat ved skolen ved Niels Bukhs død, ligesom elevforeningen (Ollerup Delingsførere) skulle deltage i skolens ledelse.

 

For Gymnastikhøjskolen gælder følgende: VEDTÆGTER