Om Eliteholdet

(Følgende information vil i forbindelse med den kommende sæson 21/22 blive opdateret. Derfor kan mindre ændringer forekomme)

FORMÅL MED HOLDET
Gymnastikhøjskolen i Ollerup har så vidt det er muligt to gymnastikelitehold, som under et kaldes for eliteholdet. Skolens bestyrelse og ledelse har besluttet, at dette udtagne hold, der består af tidligere elever, til enhver tid skal kunne repræsentere Gymnastikhøjskolen og gymnastikken som sådan i ind- og udland, samt være en inspirationskilde for udviklingen af holdgymnastikken.

TRADITIONEN

Eliteholdet har eksisteret siden skolens begyndelse i 1920, og du er dermed som udtaget gymnast med til at videreføre en næsten 100 år gammel tradition, hvor eliteholdet siden opstarten har givet opvisninger i over 100 lande og i alle verdensdele.

Det forpligter at være udtaget til Eliteholdet. Du har fået en plads, som mange kæmpede for. Det betyder, at du får et særligt forhold til Gymnastikhøjskolen, når du udover at være elev – og måske bisse – også oplever at være en del af den tradition, at være med til at repræsentere Gymnastikhøjskolen i indland og måske også udland.

Eliteholdet er et vigtigt led i Gymnastikhøjskolens PR og markedsføring samt elevrekruttering både i ind- og udland.

Som tidligere elev og eliteholdsgymnast er du ambassadør for skolen. Ved deltagelse på Eliteholdet skal man være medlem af OD-Elevforeningen. vh(at)od-elev.dk

ØKONOMI
Som gymnast på Eliteholdet afholder Gymnastikhøjskolen udgifter til træning, kost og logi i forbindelse med træning og opvisning. Til træning dækker hver gymnast selv transportudgift. Til opvisninger, hvor Gymnastikhøjskolen modtager betaling for opvisning, dækkes transportudgifter og der afleveres bilag/transportafregning.

Gymnastikhøjskolens budget for Eliteholdet andrager kr. 450.000,- Dette beløb dækker udgifter til: Instruktører, holdleder, administration, kost og logi, OD-dag og Elevmøde, udtagelse, brochurer og plakater, samt dele af rejseudgifter.

Pris for en Eliteholdsopvisning er kr. 15.000,-

OPVISNINGER
Det er hensigten at kunne give ca. 10 opvisninger i Danmark pr. år, og der forventes en udlandsturnè af ca. 3 til 4 ugers varighed hvert andet år.

Eliteholdet modtager mange flere henvendelser om opvisninger, end det er muligt at imødekomme. Opvisninger lægges for en dels vedkommende efter aftale med gymnaster, men følgende opvisninger skal gymnaster deltage i for at kunne udtages til holdet:

  • OD-dagen i februar
  • DGI repræsentationsholdsstævne
  • Elevmøde og jubilardag på Gymnastikhøjskolen
  • DGI Landsstævne, når det er aktuelt

Eliteholdsgymnaster betaler ikke for deltagelse i OD-dag og for deltagelse i Elevmøde og jubilardag. Eliteholdsgymnaster betaler selv deltagergebyr og transport til Repræsentationsholdsstævne og Landsstævne.

DRAGTER/BEKLÆDNING
Der foreligger en samarbejdsaftale med Carite Sport siden 1970, og det indebærer, at Carite Sport hvert år sponsorerer en beklædningsdel til Eliteholdet eller supplerer en beklædningsdel. Gymnastikhøjskolen i Ollerup har et samarbejde med FUSS & DISTURB om påklædning af elevhold og Elitehold til opvisninger i gymnastik. Gymnastikhøjskolens elevhold køber påklædning til opvisninger og FUSS & DISTURB påklæder Eliteholdet til sæsonens opvisninger.

Der kan forventes en mindre udgift til dragter/beklædning, som til gengæld vil være din ejendom.

TRÆNING
En eliteholdsgymnast skal være i god form for at blive udtaget, og en eliteholdsgymnast skal holde sig i god form for at leve op til forpligtigelsen overfor holdet.

Derfor skal du holde dig i form hele sæsonen (også hen over juleferien).


Du skal træne på èt eller flere hold sideløbende med eliteholdet.
Du skal udmelde skader i så god tid, at holdets trænere kan nå at notere sig dette i forhold til opstillinger og andet logistik i forbindelse med opvisningsprogrammet.
Du skal møde forberedt og modtagelig for indlæring til træning (du har øvet dig grundigt mellem træningerne). Du skal under træningsophold hengive dig 100% til træningen.

TILMELDING/AFBUD
Til træninger og til opvisninger gælder de aftaler om tilmelding/afbud, som instruktørerne har meddelt som betingelse for udtagelse til holdet. Der er fra skolens side en forventning om, at du prioriterer din deltagelse meget højt i det år/de år, hvor du er gymnast på holdet.