Om Eliteholdet

FORMÅL MED HOLDET

Gymnastikhøjskolen i Ollerup har så vidt det er muligt et gymnastikhold, som kaldes for Eliteholdet.

Det er besluttet, at Eliteholdet er et udtaget hold, der består af tidligere elever samt nuværende eller tidligere ansatte. Holdet skal til enhver tid kunne repræsentere højskolens værdier, og man har som udtaget gymnast et særligt ansvar for at være bindeled mellem højskolen og de lokalt forankret foreningskulturer. Eliteholdet forventes at være inspirationskilde og en kommentar til gymnastikken i både ind- og udland. 

Foruden dette er Eliteholdet også en vigtig del af Gymnastikhøjskolens markedsføring. Man er som gymnast på Eliteholdet således ambassadør for Gymnastikhøjskolen. Dette gør sig gældende ved både træninger på skolen, opvisninger, workshops men også i ens lokalforening.

TRADITIONEN


Eliteholdet har eksisteret siden skolens begyndelse i 1920, og du er dermed som udtaget gymnast med til at videreføre en 101 år gammel tradition, hvor Eliteholdet siden opstarten har givet opvisninger i over 100 lande og i alle verdensdele.

Som tidligere elev og eliteholdsgymnast er du ambassadør for skolen. Ved deltagelse på Eliteholdet skal man være medlem af OD-Elevforeningen. vh(at)od-elev.dk