Universitetspraktikant til almene højskolefag

 

Vi søger en samfundsvidenskabelig eller humanistisk studerende

Brænder du for oplysning og dannelse? Har du lyst til at bringe dine egne idéer og viden i spil? Kan du bidrage til undervisningen i almene fag og gøre eleverne nysgerrige på nye spørgsmål? Har du lyst til at inspirere og engagere højskoleelever til at tage del i samfundet?

 

Dine arbejdsopgaver

Du vil i samarbejde med højskolelærerne i de almene fag indgå i planlægningen og afholdelsen af undervisning i efterårssemesteret 2019. 

Faget ”Verden og mig”

Du vil primært indgå i faget ”Verden og mig”, som er et dansksproget, alment dannelses- og samtalefag. Vi vil formentlig have tre parallelle hold, og vi forestiller os, at du på skift vil følge lærerenes undervisning på hvert hold, mens du udvikler dit eget undervisningsforløb. Derefter vil du sammen med lærerne undervise i dit forløb på skift på hvert hold. Dit undervisningsforløb kan tage udgangspunkt i din egen faglighed. 

Derudover vil du indgå i andre fag afhængig af dine interesser og kvalifikationer. Det kunne fx være i:

 • Dansk for internationale: hvor du i samarbejde med en lærer er med til at give skolens internationale elever et indblik i det danske sprog.
 • Kloden kalder/Fællesskaber: hvor vi samler alle skolens elever (danske og internationale) og arbejder med en aktuel problemstilling eller elevernes fællesskab. 
 • Sang og fortælling: Her dykker vi ned i sangskatten sammen med de danske og nordiske elever – og måske du kan være med til at motivere og perspektivere nogle sange?
 • Morgensamling: Her har du i lighed med lærere og elever mulighed for at levere dine budskaber via fx en personlig historie, en fortælling, musikoplevelse el.lign.  
 • Foredrag:Her kan du gå i dybden med et emne, som optager dig. Foredrag afholdes på dansk. 
 • Valgfag:Måske du har en spændende hobby eller interesse, som sammen med en lærer kunne udvikles til et valgfag? 

Derudover vil du være med til planlægning og afholdelse af udvalgte arrangementer og specialdage. 

 

Om dig

 • Du er ansvarsfuld og initiativrig og kan arbejde selvstændigt.
 • Du er studerende på en videregående uddannelse fx inden for et samfundsvidenskabeligt eller humanistisk fag, gerne med fokus på politiske emner.
 • Du har en interesse for højskoleverden og ønsker at bruge dine fag til at bedrive oplysning og dannelse.
 • Du brænder for at inspirere andre mennesker til at reflektere og være nysgerrige.
 • Det er en fordel, hvis du selv er engageret i at påvirke verden fx inden for politik, samfund, bæredygtighed, pædagogik eller foreningsliv.
 • Du har lyst til at finde koblingen mellem din akademiske faglighed og elevernes fokus på gymnastik, krop og bevægelse. 

 

Vi tilbyder

 • Gratis logi på højskolen i praktikperioden inkl. eget værelse og fri kost.
 • Mulighed for at benyttes skolens faciliteter (springcenter, svømmebassiner, fitnesscenter, parkourhal mm.).
 • Et fællesskab med skolens elever, lærere og øvrige personale.
 • Fleksible rammer til at afprøve netop dine evner og interesser. 
 • Løbende feedback på dit arbejde. 

 

Praktikforløbet

Praktikperioden er fra ca. august til december 2019 efter nærmere aftale. Praktikken er fuldtid eller deltid afhængig af kravene i din studieordning. Vi er fleksible i forhold til tid til opgaveskrivning, eksamen eller lignende.

Det er en forudsætning, at praktikken kan være en del af et projektorienteret forløb, der er ECTS-givende og indgår som en del af din uddannelse.

 

Ansøgning

I din ansøgning kan du fremhæve dine faglige interesser, men også gerne dine øvrige evner, hobbyer og interesser. Har du fx en hobby, som kunne være et spændende valgfag? Har du viden om projektledelse eller kulturmøde? Er du dygtig til en særlig idrætsgren eller et specifikt bevægelsesområde? Skriv også, hvorfor du har lyst til at være i praktik på en højskole. 

Ansøgning og CV mailes til aj(at)ollerup.dksenest mandag d. 20. maj. Spørgsmål kan stilles til viceforstander Allan Jakobsen på mail (aj(at)ollerup.dk)eller telefon (24 86 01 12).  Læs mere om højskolen her: https://ollerup.dk/