Højskolelærer til TeamGym m.m

 

Brænder du for fællesskab, almen dannelse, højskoleliv, kulturmøde og TeamGym? 

Ønsker du at være en del af en højskole med fokus på kropslig bevægelse, folkeoplysning og internationale aktiviteter?

Vi søger en højskolelærer, der kan være ansvarlig for TeamGym-linjen og samtidig undervise i andre fag og indgå i højskolens aktiviteter. 

 

TeamGym-linjen

Du vil undervise på og få det overordnede ansvar for TeamGym-linjen på skolen, herunder ansvar for sæsonplanlægning, administration af undervisningstimerne samt at sætte evt. timelærere ind i skolens værdier og kultur. 

Antallet af elever på linjen kan svinge fra semester til semester, og du skal således være fleksibel i forhold til, hvor mange øvrige (time)lærere, der vil være tilknyttet linjen. TeamGym samarbejder desuden med skolens øvrige linjer. I efteråret er der meget undervisning sammen med Tumbling X og PowerTumbling. 

TeamGym-linjen vil deltage i konkurrencer, og en del af din opgave er at få undervisning og konkurrence til at gå op i en højere enhed sammen med højskolens øvrige liv, herunder semesterplaner, de øvrige fag samt højskolens kultur og værdier. 

Som højskole lægger vi vægt på, at undervisningsforløbet, samarbejdet og samværet er vigtigere end de enkelte konkurrenceresultater. 

Vi leder efter en højskolelærer, som kan opretholde et respektfuldt og frugtbart samarbejde med klubber og forbund samt have et internationalt udsyn til Norden, Europa og verden. 

På linjefagene som i alle skolens fag favner elevernes niveau meget bredt. Det er et højskolepædagogisk mål, at undervisningen kan favne alle, og at niveauforskellene kan bruges frugtbart i elevernes møde med hinanden og faglighederne.

 

For alle lærerstillinger på højskolen gælder det, at:

·       samvær med eleverne, almenpædagogisk højskolearbejde og planlægning af arrangementer og ture er en del af jobbet. Lærerne er på skift værtslærere på skolen, og aften- og weekendarbejde er derfor en del af stillingerne. Derudover vil du være lærer eller kursusleder på ugekurser som fx familiekurser eller seniorkurser. 

·       livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse er centralt i vores møde med eleverne. I undervisningen ønsker vi at få eleverne til at forundres over, betragte og perspektivere det liv, som de lever med sig selv og med hinanden. 

·       ca. 40-50 af eleverne er fra lande uden for Norden. Det meste af undervisningen på skolen foregår derfor på engelsk, og det interkulturelle møde er en del af hverdagen. 

 

Hvad kan du ellers undervise i? 

Stillingen indeholder også undervisning i andre fag end TeamGym, fx i skolens almene fag, idrætsfag eller valgfag. Det vigtigste er, at du har nysgerrighed og lyst til at kaste dig ind i andre fagligheder. Derfor vil vi meget gerne vide, hvilke øvrige evner, hobbyer og interesser du har. 

Kan du fx undervise i almene fag med fokus på tolkning af tilværelsen og perspektiver på samfundet? Har du en hobby, som kunne være et spændende valgfag? Har du erfaring med projektledelse, internationale forhold og kulturmøde? Har du en interesse, som du gerne vil dykke dybere ned i sammen med eleverne? 

 

Kvalifikationer 

Vi lægger vægt på, at du:

·       har bred trænererfaring (dvs. både har trænet begyndere og elitegymnaster). 

·       har erfaring med TeamGym-konkurrencer og har stor passion for TeamGym-miljøet.

·       har undervisningserfaring (gerne fra de frie skoler). 

·       kan undervise på engelsk. Vi har dog ikke krav om, at du skal tale engelsk på højt niveau. 

·       har indgående kendskab til reglementet for TeamGym. Dit eget niveau for udøvelse inden for TeamGyms discipliner er mindre vigtigt.

·       har forståelse for højskolernes særkende og lyst til at arbejde med højskolepædagogik, folkeoplysning og dannelse. 

·       har erfaring med foreningsledelse. 

 

Tiltrædelse og ansøgning

Tiltrædelse 1. januar 2020 eller snarest derefter. 

I ansøgningen bedes du forholde dig til, hvordan du mener, at TeamGym kan forenes med højskolelivet og -kulturen, herunder hvad højskole kan give TeamGym-eleverne.

Ansøgningsfristen: søndag d. 3. november. Ansøgningen sendes til viceforstander Allan Jakobsen: aj(at)ollerup.dk

 

Vilkår

Stillingen vil være fuldtid i forårssemesteret (januar – juli) og efter nærmere aftale deltid eller fuldtid (mellem 50 – 100 %) i efterårssemesteret (august-december) afhængig af din profil og skolens undervisningsbehov. 

Vi tilbyder løn i henhold til Bekendtgørelse om vilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskolerne. Se mere om løn her: http://ffd.dk/administration/loen-og-ansaettelse/loentabel/

For yderligere information: www.ollerup.dk eller kontakt viceforstander Allan Jakobsen, tlf.: 63 24 64 04 / aj(at)ollerup.dk eller højskolelærer Nikolaj Refshauge, tlf.: 22 42 38 11 / nr(at)ollerup.dk

 

Download opslaget som PDF