Højskolelærer til danselinjen m.m.

Brænder du for fællesskab, almen dannelse, højskoleliv, kulturmøde og dans? Ønsker du at være en del af en højskole med fokus på kropslig bevægelse, folkeoplysning og internationale aktiviteter? 

Vi søger en højskolelærer, der kan være ansvarlig for skolens danselinje og samtidig undervise i andre fag og indgå i højskolens aktiviteter. 

 

Danselinjen og linjen for dans og rytmisk gymnastik

På højskolen lægger vi vægt på, at dans både fungerer som en selvstændig faglighed og samtidig kan indgå i samarbejde med skolens øvrige fag, herunder den rytmiske gymnastik. Det betyder konkret, at vi i foråret har en danselinje, mens vi om efteråret har en fælles linje for dans og rytmisk gymnastik.

·      En vægtig del af jobbet består i at være linjeansvarlig og primær underviser på danselinjen, hvor du har stor frihed til at præge linjens indhold (herunder dansegenrer), arbejdsformer og pædagogisk fokus. I foråret vil danselinjen bl.a. have udadrettede aktiviteter som workshops og optræden på fx efterskoler el.lign. 

·      En stor del af jobbet er ligeledes at undervise på skolens efterårslinje i dans og rytmisk gymnastik i samarbejde med lærerne i rytmisk gymnastik. Det er vores intention, at I her kan inspirere hinanden og eleverne i spændingsfeltet mellem dans og rytmisk gymnastik. 

Vi har ikke specifikke krav om en særlig dansegenre. Vi er mere interesserede i, at du med din(e) dansegenre(r) kan gøre dans til et højskolefag. Du skal ikke blot undervise idans, men også med dans og dermed åbne for op refleksioner og indsigter i det almene menneskelige liv og sikre dannelse og oplysning. 

På linjefagene, som i alle skolens fag, favner elevernes niveau meget bredt. Det er et højskolepædagogisk mål, at undervisningen kan favne alle og at niveauforskellene kan bruges frugtbart i elevernes møde med hinanden og faglighederne.

 

Ollerup Dansekompagni

Skolen har tilknyttet et dansekompagni af primært tidligere elever. Kompagniet træner på skolen i udvalgte weekender og har opvisninger rundt i landet og nogle gange i udlandet. 

Vi lægger vægt på, at kompagniet afspejler skolens undervisning i dans. Derfor vil det være oplagt, at en del af stillingen på sigt efter nærmere aftale består i at være koreograf for dansekompagniet sammen med en anden koreograf. 

 

For alle lærerstillinger på højskolen gælder det, at:

·      samvær med eleverne, almenpædagogisk højskolearbejde og planlægning af arrangementer og ture er en del af jobbet. Lærerne er på skift værtslærere på skolen, og aften- og weekendarbejde er derfor en del af stillingerne. Derudover vil du være lærer eller kursusleder på ugekurser som fx familiekurser eller seniorkurser. 

·      livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse er centralt i vores møde med eleverne. I undervisningen ønsker vi at få eleverne til at forundres over, betragte og perspektivere det liv, som de lever med sig selv og hinanden. 

·      ca. 40-50 af eleverne er fra lande uden for Norden. Det meste af undervisningen på skolen foregår derfor på engelsk, og det interkulturelle møde er en del af hverdagen. 

 

Hvad kan du ellers undervise i? 

Stillingen indeholder også undervisning i andre fag end dans fx i skolens almene fag, idrætsfag eller valgfag. Det vigtigste er, at du har nysgerrighed og lyst til at kaste dig ind i andre fagligheder. Derfor vil vi meget gerne vide hvilke øvrige evner, hobbyer og interesser du har. 

Kan du fx undervise i almene fag med fokus på tolkning af tilværelsen og perspektiver på samfundet? Har du en hobby, som kunne være et spændende valgfag? Har du erfaring med projektledelse, internationale forhold og kulturmøde? Har du en interesse, som du gerne vil dykke dybere ned i sammen med eleverne? 

 

Kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at du:

·      har erfaring med dans på et højt niveau. En danseuddannelse kan være relevant, men er ikke et krav

·      har erfaring med undervisning og koreografi 

·      kan undervise på engelsk. Vi har dog ikke krav om, at du skal tale engelsk på højt niveau

·      kan engagere og oplive eleverne 

·      har forståelse for højskolebevægelsens særkende

·      har viden om og lyst til at arbejde med højskolepædagogik, folkeoplysning og dannelse 

·      har andre fagligheder/interesser, som du kan undervise i. 

Erfaring med gymnastik er ikke et krav, så længe du er åben og nysgerrig på gymnastikken og skolens øvrige linjer og fag. 

 

Tiltrædelse og ansøgning

Tiltrædelse 1. januar 2020 eller snarest derefter. 

Ud over en ansøgning og et CV vil vi gerne have en lille beskrivelse (½-1 side) af de(n) dansegenre(r), som du underviser i. I beskrivelsen bedes du beskrive, hvordan genren passer ind på højskolen i forhold til: 

·      at indgå som med- og modspil til rytmisk gymnastik og skolens øvrige fag.

·      at leve op til højskolernes hovedsigte: livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

·      at kunne sikre et elevgrundlag til danselinjen, dvs. hvordan kan din dansegenre og din undervisning tiltrække elever til skolen? 

Ansøgningsfristen: søndag d. 20. oktober. Ansøgningen sendes til viceforstander Allan Jakobsen: aj(at)ollerup.dk

Vi forventer, at prøveundervisning i dans af vores elever vil indgå som en del af ansættelsesprocessen. 

 

Vilkår

Stillingen vil være fuldtid i forårssemesteret (januar – juli) og efter nærmere aftale deltid eller fuldtid (mellem 50 – 100 %) i efterårssemesteret (august-december) afhængig af din profil og skolens undervisningsbehov. 

Vi tilbyder løn i henhold til Bekendtgørelse om vilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskolerne. Se mere om løn her: http://ffd.dk/administration/loen-og-ansaettelse/loentabel/

 

Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Gymnastikhøjskolen i Ollerup blev grundlagt i 1920 og er den første gymnastikhøjskole i Danmark. Det er en højskole med mere end 220 elever hvert år typisk i alderen 18-30 år.

Højskolens grundlæggende mål er at uddanne og udvikle unge undervisere og ungdomsledere, der anvender metoder til ikke-formel uddannelse gennem sport og fysisk aktivitet. Inspireret af Grundtvigs ideer om livslang læring mener Ollerup, at en kombination af livsfilosofi og fysisk aktivitet fremmer udviklingen af vores fællesskaber og hver enkelt persons individuelle kompetencer.

For yderligere information: www.ollerup.dkeller kontakt viceforstander Allan Jakobsen, tlf.: 63 24 64 04 / aj(at)ollerup.dk

 

Download opslaget som PDF