Info til kommende elever - efteråret 2019

1. Semesterstart og -afslutning

Det forpligter at være elev på Ollerup..........

Måden at være sammen på skal ikke alene være et fællesskab men et forpligtende fællesskab. Denne særlige kvalifikation ved fællesskabet har - med udgangspunkt i Grundtvigs opfattelse - den baggrund, at mennesket gennem en ubetinget accept fra andre, så at sige er gjort fri fra at bekymre sig for egen værdi, altså om han eller hun er noget værd, og kan bruge denne frihed til at være noget for andre. Forpligte sig i forhold til andre.

Det forpligtende rummer desuden kravet til mennesker i et fællesskab om at tage de andre så alvorligt, at man reagerer positivt eller negativt på de andres ord og handlinger, så de bliver klogere på sig selv. I moderne psykologi taler man om, at man stiller sig til rådighed som "spejl" for de andre. I et godt fællesskab skal alle derfor være forpligtet til at spejle sig i andre og være til rådighed som "spejl" for de andre. I et sådant forpligtende fællesskab kan mennesket "finde sig selv", mener Grundtvig.... og Ollerup.

 

Dit højskoleophold begynder søndag den 11. august 2019

Kl. 11.30 - 13.00 Ankomst og indkvartering.
Kl. 12.00 - 13.00 Let måltid i spisesalen.
Kl. 13.30 Velkomst i foredragssalen.
Rundvisning på skolen for dine ledsagere.
Kl. 14.30 Rundvisning på skolen.
Information for ledsagere i foredragssalen.
Kl. 15.00 Seneste afrejse for ledsagere

Den første uge bliver du introduceret til opholdet og får mere detaljerede oplysninger om kurset og de enkelte fag. Du vil også indgå i fysioterapeutiske test, som er vejledende for din fysiske træning i løbet af højskoleopholdet.

Dokumenter og links

Vi oplever i øjeblikket problemer med at få adgang til semesterkalenderen og skemaet på Google drev. Se derfor PDF-udgaven her: 

Semesterkalender

FW: Friweekend

EW: Elevweekend (obligatorisk)

Skema

 

Er du på Facebook? Så kan du tilmelde dig 

Facebook-gruppen E19 lige her.

 

2. Skema, linjer og fag

Vi har to forskellige typer uger på Ollerup:

 • Normaluger med fast dagligt skema.
 • Specialuger, hvor den daglige rytme brydes, og der fokuseres på specifikke emner.

Vi har to forskellige typer weekender:

 • Elevweekender (EW)

Obligatoriske weekender, hvor alle elever er til stede og hvor der typisk er arrangementer arrangeret af en gruppe elever og/eller af skolen.

 • Friweekender (FW)

 Undervisningsfrie weekender, der starter efter endt undervisning fredag kl. 15.15. Du er MEGET velkommen til at blive på skolen i disse weekender, hvor du sammen med de andre elever og/eller værtslæreren kan arrangere weekendens aktiviteter. Disse weekender er også gode til at invitere din familie eller venner på besøg enten en formiddag eller eftermiddag og vise dem dit højskoleliv.

På dit højskoleophold vil du være tilknyttet en særlig linje, som har din særlige interesse.
Du skal ved indmeldelse vælge hvilken linje du vil følge. Alle andre fagvalg foretages efter ankomst på skolen.


I efteråret 2019 tilbydes følgende linjer:

 • Dans-Rytme
 • Tumbling X - springgymnastik
 • Power Tumbling - springgymnastik
 • TeamGym - springgymnastik
 • Politi - politiforberende linje
 • Parkour & Freerunning
 • Sundhed & Fitness
 • Hubster
 • International Academy (for internationale elever)

På alle linjer pånær Politi vil der være internationale elever på linjen. Det meste af undervisningen vil derfor overvejende være på engelsk.

Derudover skal du træffe valg i faget ”valgfag” – et alment, kreativt eller skabende fag. Du vil blive præsenteret for dine valg-muligheder på skolen. Derudover vælger du fokusfag. Her arbejdes med både teknisk, fysisk og taktisk forståelse. Fagudbuddet her kan variere fra semester til semester - og vælges først når du er på skolen og blevet præsenteret for fagene.

Verden & Mig (tre lektioner om ugen) er et fag med afsæt i højskolens grundlæggende værdier: livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Emnerne spænder bredt, og du vil blandt andet dykke ned i emner omkring kropskultur, etik, filosofi, historie og politik, og vil også have mulighed for selv at bidrage til emner.

Foredrag (en lektion om ugen): Interne og eksterne foredragsholdere, der tager fat i emner der berører og oplyser os alle.

Sang og fortælling (en lektion om ugen).Du skal synge sange, hvor du både lærer melodi, tekst og fortællingen om de forskellige sange. Du vil lære sange både fra højskolesangbogen og andre steder.

Vi har også indført nogle fællesfag, der uanset linjevalg, skaber et fælles udgangspunkt for krop og ånd. Vores tre fællesfag hedder:

 • Bevægelses-basis
 • Kloden kalder
 • Kunsten at dele

 

2.1 LUP (lederuddannelse med fokus på læring, udvikling og perspektiv) - gælder ikke elever tilmeldt Politi

Din lederuddannelse er opbygget af moduler i gennemsnit med 3 x 75 min undervisning om ugen. 2 af disse moduler er tilknyttet dit linjevalg - det sidste modul er tilknyttet dit

fokusfag.


Læring, udvikling og perspektiver (LUP)
Fagets formål:
At give dig erfaringer med reflektioner over fagets:

 • læringsperspektiver
 • udviklingsmuligheder
 • perspektiver

Samlet skal LUP give dig mulighed for:

 • At kunne planlægge og afvikle gymnastik-, idræts- og danseoplevelser for andre
 • At kunne reflektere over andres og egen læreproces
 • At kunne udvikle aktiviteter og opleve hvordan aktiviteten kan virke udviklende på personer, grupper og foreninger
 • At kunne perspektivere til andre faglige og teoretiske aspekter.

Indhold:
Elementer af undervisningsteori, musikteori, pædagogik, psykologi, krop og samfund, historie, organisationsudvikling, idrætsteori, projektledelse, kommunikation m.m

Timerne er "fleksible" i placering, forstået på den måde at underviserne planlægger forløb, der er tilrettelagt efter indhold, stævner, konkurrencer, mulighed for praktik m.m.


Overbygningen til lederuddannelsen hedder Fremtidens Idrætsleder (FIL) og er et teoretisk supplement til lederuddannelsen.
Fremtidens Idrætsleder uddannelse er en spændende og udfordrende lederuddannelse til dig, der ønsker at arbejde seriøst med f.eks. kommunikation, ledelse, sundhed, idrætsprojekter og idrættens mangfoldighed i foreningslivet eller gennem din personlige udvikling. Uddannelsen er anerkendt af DGI, som støtter uddannelsen med 200.000 kr. årligt. DGI udsteder også diplom for gennemført uddannelse. Vælger du at blive FIL'er, vil det betyde at du ikke kan vælge valgfag.

Du vil modtage meget mere information om LUP ude på dit linjefag.

 

3. Dagligdagen på højskolen

Hverdagen vil i høj grad bære præg af undervisning, samvær og fritid. Du kan vil opleve en dagsrytme med undervisningsmoduler der veksler i modullængde.


07.30 Morgenmad
08.00 Morgenrengøring
08.30 Morgensamling
09.00 Undervisning (Modul 1)
10.00 Forfriskning
10.30 Undervisning (Modul 2)
12.00 Frokost
13.00 Undervisning (Modul 3) - det er ikke alle dage du har undervisning i dette modul
14.15 Pause
14.30 Undervisning (Modul 4)
15.45 Forfriskning
16.00 Undervisning (Modul 5)
17.15 Pause
18.00 Aftensmad

Om aftenen vil der være forskellige frivillige aktivitetstilbud, som arrangeres af elever, lærere eller i samarbejde mellem lærere og elever. F.eks. højskoleaftener med forfriskning og sang, idrætsaktiviteter, ”fortælling i stuerne”. Herudover står skolens mange faciliteter til din rådighed, og du kan som elev arrangere og iværksætte spontane aktiviteter. Skolens faciliteter er på nogle tidspunkter udlejet til lokale foreninger.

Desuden har højskolen et tæt samarbejde med den lokale gymnastikforening, Ollerup Gymnastikforening, der træner en masse børne- og voksenhold i højskolens lokaler fra 17:30-20:00. Her vil du som højskole-elev have mulighed for at blive træner eller medtræner og øve din teori i praksis!

 

3.1 Ollerups hjemlighed (regler og leveværdier)

Ollerups hjemlighed består af en række regler og leveværdier.

Reglerne er opstillet fra skolens side på forhånd, mens leveværdierne er åbne for refleksion og dialog i skolens fællesskab.

Reglerne

1. Du har mødepligt til alle timer og skemalagte aktiviteter undtagen aftensmåltidet, medmindre:

a)     Du har fået bevilliget fritagelse

b)     Du er syg og er blevet skrevet på sygelisten

        2. Du skal overholde skolens sundhedspolitik (Alkohol, tobak/snus, rusmidler)

a)     Til daglig er skolen alkoholfrit område, men i forbindelse med et arrangement eller en fest kan der blive serveret øl eller vin fra skolens side

b)     Øl, vin og alkoholiske drikke må ikke opbevares på skolens område eller i umiddelbar nærhed af skolens område

c)      Skolen afgør, om du er mødt påvirket af alkohol i en grad, der berettiger en påtale eller en konsekvens

d)     Hash, marihuana og lignende stoffer med narkotisk effekt er ikke tilladt, mens du er elev på skolen, og dette gælder ligeledes udenfor skolens område

e)     Skolen er røgfri. Det er tilladt at ryge udendørs

Ligesom med alkohol ønsker vi at begrænse brugen af rygning, tyggetobak, snus, snuff og anden form for almen tobak, idet vi anser indtagelse af tobak - uanset form - som værende sundhedsskadeligt. Derfor er brugen af tobaksvarer kun tilladt udenfor undervisningen og med hensyntagen til andre.

Leveværdierne

Leveværdierne skabes på baggrund af det familiære fællesskab hvor kompromis, accept og hensyntagen er grundlæggende præmisser. Målet er ikke at opnå konsensus, men at skabe nogle fælles leveværdier som er fælles accepteret gennem en fællesskabskontrakt.

Mulige emner: Sund fornuft, spisekultur, rengøring, forpligtende fællesskab, ansvar for hinanden

 

3.2 Praktisk arbejde

Højskolen bliver dit hjem i de kommende måneder. Vi ønsker derfor, at du skal føle dig hjemme, og at du som elev tager medansvar for, at skolens hverdag kommer til at fungere. Derfor vil du få ansvar for nogle af skolens praktiske opgaver. Det gælder rengøring samt oprydning og hjælp i spisesal og køkken. Vi forventer, at du er indstillet på at skulle løse disse opgaver i samarbejde med højskolens medarbejdere.

 

3.3 Tøj og andet du skal eller med fordel kan medbringe:

 • Er du bosiddende i Danmark, skal du medbringe din cykel
 • Dit pas
 • EU-sygesikringskort (Det Blå Sygesikringskort)
 • Tøj til gymnastik, dans og idræt, både til ude- og indeaktiviteter
 • Badetøj til brug i svømmehallen
 • Indendørs sko og udendørs løbesko, eventuelt fodboldstøvler
 • Regntøj
 • Bøjler til klædeskab
 • Krus til brug i opholdsstue og tekøkkener
 • Evt. bærbar computer til personlig brug ved undervisningsopgaver
 • Skrivegrej, saks, lineal, lim, mappe, skriveblok mv.
 • Rygsæk, sovepose og liggeunderlag
 • Håndklæder, dyne, pude samt sengelinned
 • Madkasse og evt. vandflaske

Du bør mærke tøj og andet med navn, da der let opstår problemer med forveksling i tørrerum.

 

3.4 Internationale elever

De seneste 15 år har Ollerup haft en international linje, hvor undervisningssproget er engelsk. Du vil typisk møde internationale elever, som kommer fra Brasilien, Costa Rica, New Zealand, Uruguay, Estland, Mexico, Tyskland, Slovenien, Slovakiet, Argentina, Finland, Afghanistan, Rusland, Japan, Skotland og Polen m.fl. I både forårs- og efterårssemester vil der typisk være 40 internationale elever.

Du har således en enestående mulighed for at skabe dig venskaber på tværs af flere landegrænser.

 

3.5 Indkvartering, internet og vask

Du bliver indkvarteret på vores værelsesfløje, hvor der er bad og toilet på gangen. Det værelse, du får, skal du naturligvis tage vare på. Du er erstatningspligtig ved eventuel beskadigelse af skolens inventar og ejendom.
Værelserne er beregnet til to personer. Rejser din værelseskammerat før tid, skal du være indforstået med, at skolen kan flytte dig sammen med en ny værelseskammerat i et nyt værelse.
Skolen har en IT-café, som du er velkommen til at benytte frit. Du har desuden mulighed for at benytte skolens trådløse net.
Der er vaskemaskiner samt tørrerum og strygerum til fri afbenyttelse.

 

4. Økonomi

Skolepenge
Skoleopholdet på 18 uger koster for elever, som er fyldt 17 ½ år ved kursets start, gennemsnitligt kr. 1.495,00 pr. uge i skoleåret 2017/2018. Kulturministeriets tilskudssystem udløser først fuldt tilskud når mindst 12 uger af et højskoleophold er gennemført. Derfor er skolepenge for de første 12 uger højere end de sidste uger. Beløbet dækker kost, logi, brug af faciliteter, fuld undervisning og visse aktiviteter.
Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke, det dækker administration vedrørende elevstart.

 

Faktura for E19 bliver udsendt medio juni.

Betaling Rytmisk
gymnastik
 Sundhed & Fitness Dans Power-
tumbling
Tumb-
ling X
Team-
Gym
Politi Parkour & Free-
running
1. rate
– betales 28. juni 2019
               
6 ugers skolepenge 10.560 10.560 10.560 10.560 10.560 10.560 10.560 10.560
Nøgledepositum 500 500 500 500 500 500 500 500
Studietur a/c 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0000
I alt 16.060 16.060 16.060 16.060 16.060 16.060 16.060 16.060
2. rate
– betales 23. august 2019
               
6 ugers skolepenge 10.560 10.560 10.560 10.560 10.560 10.560 10.560 10.560
                 
Linjespecifikke aktiviteter / bogpakke 3.300 3.050 3.300 3.100 3.100 3.100 3.475 3.050
I alt 13.860 13.610 13.860 13.660 13.660 13.660 14.035 13.360
3. rate
– betales 4. oktober 2019
               
6 ugers skolepenge 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790
I alt 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790
                 
Total 35.710 35.460 35.710 35.510 35.510 35.510 35.885 35.460
 

Elever, der ikke er fyldt 17 ½ år ved kursusstart, skal betale kr. 1.400,00 ekstra pr. uge.

Beløbet betales i henhold til fremsendte betalingslink.

Swift: VESBDK22, IBAN DK0708158159635571. Ved overførsel fra udlandet skal tillægges 50,00 DKK til dækning af gebyr til banken.

Obligatorisk basispakke

I basispakken er indeholdt:

 • træningsdragt
 • højskolesangbog
 • elastikbind
 • træningselastik
 • foamroller
 • elevbillede
 • fotokopiering og print
 • fri adgang til internet
 • fri brug af vaskeri
 • fri kaffe og the
 • kontingent til første 5 års medlemskab af OD-elevforeningen
 • 1 års medlemskab af Ollerup GF
 • bidrag til Fonden for Gymnastikhøjskolen til billiggørelse af højskoleophold
 • omkostninger er reduceret med tilskud fra legater

Materialerne udleveres i introugen bortset fra elevbilledet. Fotokopiering og print dækker alle de kopier og print, der udleveres, og det man selv printer ud i løbet af et semester. Internetadgang sker via det trådløse netværk eller elevcomputerne.

Yderligere omkostninger opstår kun på baggrund af egen tilmelding til special-aktiviteter.

Nøgler

Der betales et depositum for værelsesnøglen på 500,00 kr. i 1. ratebetaling. Ved afslutning af ophold tilbagebetales depositum.

Nogle værelser har en pengekasse til opbevaring af værdigenstande. Der betales et depositum for pengekassenøglen på 200,00 kr. Ved aflevering af nøglen på kontoret tilbagebetales depositum.

 

4.1 Afbrydelse af skoleopholdet

Afbrydelse af skoleopholdet vil medføre følgende afregning af skolepenge:

 • Der betales fuld skolebetaling fra skoleopholdets begyndelse for alle hele uger indtil afrejsedagen samt 75% af skolebetalingen for de efterfølgende 6 hele uger.
 • Ved afbrydelse af skoleophold uanset årsag efter at skolen har købt billetter til studietur eller stævne, refunderes udgifterne hertil ikke.

 

4.2 Uddannelsesgodtgørelse, bistandshjælp m.m.

Elever, som får skoleopholdet betalt ved støtte el. lign., skal medbringe kopi af den skriftlige bevilling eller foranledige, at den bliver fremsendt til skolen. Der er mulighed for at søge støtte, hvis du ikke har kompetencegivende uddannelse eller behov for specialundervisning.

 

4.3 Støtte

En del kommuner yder kommunestøtte til højskoleophold. Du kan undersøge dette på dit lokale kommunekontor.

Elever, som får skoleopholdet betalt af f.eks. Forsvarets Civiluddannelse eller Social- og Sundhedsforvaltningen, og hvor skolen fremsender regning, skal ikke betale skolepenge, men kun elevkonto, studietur og nøgledepositum, såfremt disse beløb ikke betales af de pågældende myndigheder.

Elever, der får dagpenge, uddannelsesgodtgørelse, kontanthjælp eller kommunestøtte, får støtten indregnet i sidste rate af skolepengene.

 

4.4 Forsikring

Vi anbefaler, at eleven er forsikret gennem forældres eller egen forsikring

Husk, at studieturen betragtes som aktiv ferie, der kræver, at man har tegnet ekstra rejseforsikring.

Bemærk, at det er elevens eget ansvar at have styr på ovenstående forsikringer.

 

4.5 Sygdom

Husk at medbringe sundhedskort (tidligere sygesikringsbevis). Udenlandske elever vil automatisk blive tilmeldt den danske sygesikringsordning. I dagligdagen skal du informere skolens forstander Uffe Strandby hvis du er syg.

 

5. Kontakt til Ollerup

Gymnastikhøjskolen i Ollerup
Svendborgvej 3, Ollerup
5762 Vester Skerninge

Skolens telefonnr.: 62 24 12 30

Skolens e-mail: info(at)ollerup.dk

Hjemmeside: www.ollerup.dk

Skolens forstander: Uffe Strandby, 63 24 64 03

Vi håber, at alle disse praktiske informationer er til gavn for dig!

Skulle du ønske yderligere oplysninger vedrørende dit højskoleophold, er du velkommen til at kontakte os.