Vigtig info til kommende elever - forår 2021

1. Semesterstart

Forlængede restriktioner betyder, at vi ikke kan starte i uge 1 som planlagt. Dit højskoleophold begynder i stedet den 18. januar 2021.
Der vil komme nærmere information om ankomsttidspunkt m.m.

Pga. corona-situationen har familie/chauffører desværre ikke adgang til skolens bygninger, men kun til parkeringspladsen. Programmet for ankomstdagen er således kun for eleverne.

Den første uge af dit højskoleophold kalder vi ”intro-uge”, fordi det er vigtigt for os, at du får en god introduktion til det at gå på Ollerup. I denne uge vil du lære de andre at kende, du vil lære skolen at kende, og du vil få en fornemmelse af højskolens hverdag. Du får mere detaljerede oplysninger om kurset og de enkelte fag, og du vil indgå i fysioterapeutiske test, som er vejledende for din fysiske træning i løbet af højskoleopholdet.

SKEMA OG SEMESTERKALENDER

Semesterplan F21

Skema F21

Ændringer kan forekomme.

Du vil som elev følge skemaet for blok A eller blok B, afhængigt af din linje.

1.1 Forhold vedrørende corona

Højskolen vil løbende tilpasse skolens hverdag til de gældende retningslinjer fra myndighederne mht. at minimere risikoen for corona-smitte.

Elever vil blive inddelt i ”familiegrupper”, som spiser sammen, deler bad og toiletter m.m. Uden for familiegrupperne skal man holde afstand til hinanden. Der gælder dog særlige regler for forskellige undervisningssituationer, som du vil blive sat grundigt ind i, når du ankommer.

Der vil desuden være stor fokus på god hygiejne og rengøring i hverdagen. Afhængigt af den aktuelle situation kan der også være begrænsninger på muligheden for at få gæster.

Alle elever skal testes for corona, således man har svaret umiddelbart før kursusbegyndelsen. Har du symptomer, som kan være tegn på corona, bør du desuden blive hjemme, indtil du er testet negativ for corona eller ikke haft symptomer i 48 timer.

Får du i løbet af opholdet symptomer, som kan være tegn på corona, skal du rejse hjem hurtigst muligt og blive testet. Dette gælder også, hvis en person i din familiegruppe eller anden nær kontaktperson bliver testet positiv.

Skulle staten mod forventning lukke hele skolen i en periode, vil du få tilbagebetalt egenbetalingen for den periode.

Bliv på skolen de første 2 uger

Da skolen modtager elever fra hele verden, skal vi være ekstra opmærksomme på smitterisikoen i begyndelsen, og vi opfordrer derfor alle elever til at blive på skolen hele tiden. Man kan dog benytte de lokale butikker (med afstand og god hygiejne), hvis det er nødvendigt.

De første to weekender er elevweekender, hvor alle elever bliver på skolen. Elever kan heller ikke få gæster i denne periode.

Studietur

Normalt går vores studietur til Norge i uge 10, men vi ved endnu ikke, om det kan lade sig gøre i 2021. Beslutningen vil blive truffet i midten af januar, og hvis vi ikke kan rejse ud af landet, finder vi på noget andet fedt herhjemme.

2. Skema, linjer og fag

Vi har to forskellige typer uger på Gymnastikhøjskolen:

 • Normaluger med fast dagligt skema.
 • Specialuger, hvor den daglige rytme brydes, og der fokuseres på specifikke emner.

Vi har to forskellige typer weekender:

 • Elevweekender (EW)
  Obligatoriske weekender, hvor alle elever er til stede og hvor der typisk er arrangementer arrangeret af en gruppe af elever og/eller af skolen.
 • Friweekender (FW)
  Undervisningsfrie weekender, der starter efter endt undervisning fredag kl. 15.15. Du er MEGET velkommen til at blive på skolen i disse weekender, hvor du sammen med de andre elever og/eller værtslæreren kan arrangere weekendens aktiviteter.

På dit højskoleophold vil du være tilknyttet en linje, som har din særlige interesse.

På alle linjer undtaget Politi vil der være internationale elever. Det meste af undervisningen vil derfor overvejende være på engelsk.

Derudover skal du træffe valg i faget ”valgfag” – et alment, kreativt eller skabende fag. Du vil blive præsenteret for dine valgmuligheder på skolen. Desuden skal du vælge i faget ”Idræt”. Her arbejdes med både teknisk, fysisk og taktisk forståelse. Fagudbuddet her kan variere fra semester til semester - og vælges også først, når du er på skolen og er blevet præsenteret for fagene.

Verden & Mig (tre lektioner om ugen) er et fag med afsæt i højskolens grundlæggende værdier: livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Emnerne spænder bredt, og du vil blandt andet dykke ned i emner omkring kropskultur, etik, filosofi, historie og politik, og vil også have mulighed for selv at bidrage til emner.

Foredrag (en lektion om ugen): Interne og eksterne foredragsholdere, der tager fat i emner der berører og oplyser os alle.

Sang og fortælling (en lektion om ugen): Du skal synge sange, hvor du både lærer melodi, tekst og fortællingen om de forskellige sange. Du vil lære sange både fra højskolesangbogen og andre steder.

Vi har også indført nogle fællesfag, der uanset linjevalg skaber et fælles udgangspunkt for krop og ånd. Vores tre fællesfag hedder:

 • Bevægelsesbasis
 • Fællesfredag
 • Kunsten at dele

Det er fag, hvor vi kropsligt og mentalt lærer den basis, der er vigtig for ”det hele menneske”, uanset om du f.eks. er parkourudøver eller danser, og hvor du også får mulighed for at dele ud af din egen læring og interesser.

3. Dagligdagen på Gymnastikhøjskolen

Hverdagen vil i høj grad bære præg af undervisning, samvær og fritid. Du vil opleve en dagsrytme med undervisningsmoduler, der veksler i modullængde. Du kan se eksempel på skema her.

Om aftenen vil der være forskellige frivillige aktivitetstilbud, som typisk arrangeres af elever eller i samarbejde mellem lærere og elever. F.eks. højskoleaftener med forfriskning og sang eller idrætsaktiviteter. Herudover står mange af skolens mange faciliteter til din rådighed, og du kan som elev arrangere og iværksætte spontane aktiviteter. Skolens faciliteter er på nogle tidspunkter udlejet til lokale foreninger.

Desuden har højskolen et tæt samarbejde med den lokale gymnastikforening, Ollerup Gymnastikforening, der træner en masse børne- og voksenhold i højskolens lokaler fra 17:30-20:00. Her vil du som højskoleelev have mulighed for at blive træner eller medtræner og øve din teori i praksis!

3.1 Ollerups hjemlighed (regler og leveværdier)

Ollerups hjemlighed består af en række regler og leveværdier.

Reglerne er opstillet fra skolens side på forhånd, mens leveværdierne er åbne for refleksion og dialog i skolens fællesskab.

Reglerne

1.      Du har mødepligt til alle timer og skemalagte aktiviteter undtagen aftensmåltidet, medmindre:

a)     Du har fået bevilliget fritagelse

b)     Du er syg og er blevet skrevet på sygelisten

2.      Du skal overholde skolens sundhedspolitik (Alkohol, tobak/snus, rusmidler)

a)     Til daglig er skolen alkoholfrit område, men i forbindelse med et arrangement eller en fest, kan der blive serveret øl eller vin fra skolens side

b)     Øl, vin og alkoholiske drikke må ikke opbevares på skolens område eller i umiddelbar nærhed af skolens område

c)      Skolen afgør, om du er mødt påvirket af alkohol i en grad, der berettiger en påtale eller en konsekvens

d)     Hash, marihuana og lignende stoffer med narkotisk effekt er ikke tilladt, mens du er elev på skolen, og dette gælder ligeledes udenfor skolens område

e)     Skolen er røgfri. Det er tilladt at ryge udendørs

Ligesom med alkohol ønsker vi at begrænse brugen af rygning, tyggetobak, snus, snuff og anden form for almen tobak, idet vi anser indtagelse af tobak - uanset form - som værende sundhedsskadeligt. Derfor er brugen af tobaksvarer kun tilladt udenfor undervisningen og med hensyntagen til andre.

 

Leveværdierne

Leveværdierne skabes på baggrund af det familiære fællesskab hvor kompromis, accept og hensyntagen er grundlæggende præmisser. Målet er ikke at opnå konsensus, men at skabe nogle fælles leveværdier som er fælles accepteret gennem en fællesskabskontrakt.

Mulige emner: Sund fornuft, spisekultur, rengøring, forpligtende fællesskab, ansvar for hinanden

3.2 Praktisk arbejde

Gymnastikhøjskolen bliver dit hjem i de kommende måneder. Vi ønsker derfor, at du skal føle dig hjemme, og at du som elev tager medansvar for, at skolens hverdag kommer til at fungere. Derfor vil du få ansvar for nogle af skolens praktiske opgaver. Det gælder rengøring samt oprydning og hjælp i spisesal og køkken. Vi forventer, at du er indstillet på at skulle løse disse opgaver i samarbejde med højskolens medarbejdere.

3.3 Tøj og andet du skal eller med fordel kan medbringe:

 • Mundbind og/eller visir
 • Er du bosiddende i Danmark, skal du medbringe din cykel
 • Dit pas
 • EU-sygesikringskort (Det Blå Sygesikringskort)
 • Tøj til gymnastik, dans og idræt, både til ude- og indeaktiviteter
 • Badetøj til brug i svømmehallen
 • Indendørs sko og udendørs løbesko, eventuelt fodboldstøvler
 • Regntøj
 • Bøjler til klædeskab
 • Krus til brug i opholdsstue og tekøkkener
 • Evt. bærbar computer til personlig brug ved undervisningsopgaver
 • Skrivegrej, saks, lineal, lim, mappe, skriveblok mv.
 • Rygsæk, sovepose og liggeunderlag
 • Håndklæder, dyne, pude samt sengelinned
 • Madkasse og evt. vandflaske

Du bør mærke tøj og andet med navn, da der let opstår problemer med forveksling i tørrerum.

3.4 Internationale elever

De seneste 15 år har Gymnastikhøjskolen haft en international linje, hvor undervisningssproget er engelsk. Du vil typisk møde internationale elever, som kommer fra Brasilien, Costa Rica, New Zealand, Uruguay, Estland, Mexico, Tyskland, Slovenien, Slovakiet, Argentina, Finland, Afghanistan, Rusland, Japan, Skotland og Polen m.fl. I både forårs- og efterårssemester vil der typisk være 40 internationale elever.

Du har således en enestående mulighed for at skabe dig venskaber på tværs af flere landegrænser.

4. Økonomi

Skolepenge
Skoleopholdet på 25 uger koster for elever, som er fyldt 17 ½ år ved kursets start, gennemsnitligt kr. 1.625,00 pr. uge i skoleåret 2020/2021. Kulturministeriets tilskudssystem udløser først fuldt tilskud, når mindst 12 uger af et højskoleophold er gennemført. Derfor er skolepenge for de første 12 uger højere end de sidste uger. Beløbet dækker kost, logi, brug af faciliteter, fuld undervisning og visse aktiviteter.
Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke, det dækker administration vedrørende elevstart.

Betaling

Ollerup

Rytme

Fitness & Sundhed Dans Power-
tumbling
Tumbling X TeamGym Parkour &
Freerunning
1. rate
betales 24. september 2020
             
6 ugers skolepenge 11.375 11.375 11.375 11.375 11.375 11.375 11.375
Nøgledepositum 500 500 500 500 500 500 500
Studietur 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
I alt 16.375 16.375 16.375 16.375 16.375 16.375 16.375
2. rate
betales 20. november 2020
             
6 ugers skolepenge 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700
Linjespecifikke aktiviteter/ bogpakke 3.800 3.800 3.800 4.300 3.800 4.800 4.000
I alt 15.500 15.500 15.500 16.000 15.500 16.500 15.700
3. rate
betales 21. februar 2021
               
6 ugers skolepenge 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
I alt 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
4. rate
betales 3. april 2021
               
6 ugers skolepenge 9.125 9.125 9.125 9.125 9.125 9.125 9.125
I alt 9.125 9.125 9.125 9.125 9.125 9.125 9.125
Total 49.100 49.100 49.100 49.600 49.100 50.100 49.300

 

Elever, der ikke er fyldt 17 ½ år ved kursusstart, skal betale kr. 1.400,00 ekstra pr. uge.

Beløbet betales i henhold til fremsendte betalingslink.

Vi anbefaler de nordiske og andre udenlandske elever at betale via bankoverførsel, da skolen er pålagt at tage gebyr i forbindelse med betaling med udenlandske kreditkort.

Swift: VESBDK22, IBAN DK0708158159635571. Ved overførsel fra udlandet skal tillægges 50,00 DKK til dækning af gebyr til banken.

Obligatorisk basispakke

I basispakken er indeholdt:

 • træningsdragt
 • opvisningsdragt
 • højskolesangbog
 • elastikbind
 • træningselastik
 • foamroller
 • elevbillede
 • fotokopiering og print
 • IT-support
 • fri brug af vaskeri
 • fri kaffe og the
 • kontingent til første 5 års medlemskab af OD-elevforeningen
 • 1 års medlemskab af Ollerup GF
 • bidrag til Fonden for Gymnastikhøjskolen til billiggørelse af højskoleophold
 • omkostninger er reduceret med tilskud fra legater

Materialerne udleveres i introugen bortset fra elevbilledet. Fotokopiering og print dækker alle de kopier og print, der udleveres, og det man selv printer ud i løbet af et semester. Internetadgang sker via det trådløse netværk eller elevcomputerne.

Der må påregnes en mindre egenbetaling i forbindelse med kreative valgfag .

Nøgler

Der betales et depositum for værelsesnøglen på 500,00 kr. i 1. ratebetaling. Ved afslutning af ophold tilbagebetales depositum.

Nogle værelser har en pengekasse til opbevaring af værdigenstande. Der betales et depositum for pengekassenøglen på 200,00 kr. Ved aflevering af nøglen på kontoret tilbagebetales depositum.

4.1 Afbrydelse af skoleopholdet

Afbrydelse af skoleopholdet vil medføre følgende afregning af skolepenge:

 • Der betales fuld skolebetaling fra skoleopholdets begyndelse for alle hele uger indtil afrejsedagen samt 75% af skolebetalingen for de efterfølgende 6 hele uger.
 • Ved afbrydelse af skoleophold uanset årsag efter at skolen har købt billetter til studietur eller stævne, refunderes udgifterne hertil ikke.

4.2 Uddannelsesgodtgørelse, kontanthjælp m.m.

Elever, som får skoleopholdet betalt ved støtte el. lign., skal medbringe kopi af den skriftlige bevilling eller foranledige, at den bliver fremsendt til skolen. Der er mulighed for at søge støtte, hvis du ikke har kompetencegivende uddannelse eller behov for specialundervisning.

4.3 Støtte

En del kommuner yder kommunestøtte til højskoleophold. Du kan undersøge dette på dit lokale kommunekontor.

Elever, som får skoleopholdet betalt af f.eks. Forsvarets Civiluddannelse eller Social- og Sundhedsforvaltningen, og hvor skolen fremsender regning, skal ikke betale skolepenge, men kun elevkonto, studietur og nøgledepositum, såfremt disse beløb ikke betales af de pågældende myndigheder.

Elever, der får dagpenge, uddannelsesgodtgørelse, kontanthjælp eller kommunestøtte, får støtten indregnet i sidste rate af skolepengene.

4.4 Forsikring

Vi anbefaler, at eleven er forsikret gennem forældres eller egen forsikring

Husk, at studieturen betragtes som aktiv ferie, der kræver, at man har tegnet ekstra rejseforsikring.

Bemærk, at det er elevens eget ansvar at have styr på forsikringer.

4.5 Sygdom

Husk at medbringe sundhedskort (tidligere sygesikringsbevis). Udenlandske elever vil automatisk blive tilmeldt den danske sygesikringsordning. I dagligdagen skal du informere skolens forstander Uffe Strandby hvis du er syg.

5. Kontakt Gymnastikhøjskolen

Gymnastikhøjskolen i Ollerup
Svendborgvej 3, Ollerup
5762 Vester Skerninge

Skolens telefonnr.: 62 24 12 30

Skolens e-mail: info(at)ollerup.dk

Hjemmeside: www.ollerup.dk

Skolens forstander: Thomas Schmidt Dissing, tsd(at)ollerup.dk eller tlf. 63 24 64 03.

Vi håber, at alle disse praktiske informationer er til gavn for dig.

Skulle du ønske yderligere oplysninger vedrørende dit højskoleophold, er du altid velkommen til at kontakte os.