Vigtig info til kommende elever - foråret 2018

Har du ikke modtaget e-mail fra os med et link til betaling, skal du
venligst kontakte os på info(at)ollerup.dk eller tlf 62 24 12 30

1. Semesterstart og -afslutning

Dit højskoleophold begynder 7. januar 2018, og vi glæder os helt utrolig til at møde DIG!
På din ankomstdag har vi kreeret et program hvor du har tid til at lande, møde de ansatte, se dig omkring og møde din værelseskammerat.

Kl. 11.30 - 13.00 Ankomst og indkvartering.
Kl. 12.00 - 13.00 Let måltid i spisesalen.
Kl. 13.30 Velkomst i foredragssalen. Rundvisning på skolen for dine ledsagere.
Kl. 14.30 Rundvisning på skolen. Information for ledsagere i foredragssalen.
Kl. 15.00 Seneste afrejse for ledsagere

Herefter aktiviteter og højskoleaften.

Den første uge af dit højskoleophold kalder vi for ”intro-uge”, fordi det er vigtigt for os at du får en god introduktion til dét at gå på gymnastikhøjskolen i Ollerup. I denne uge vil du blive introduceret for fag, linjer og til det store fællesskab du også forpligter dig på. I denne uge vil du lære de andre at kende, du vil lære skolen at kende og du vil få en fornemmelse af højskolens hverdag.

FACEBOOK OG SEMESTERKALENDER

Tilmeld dig facebook-gruppen
F18 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Semesterkalender Forår 2018
– kommer snart
(de grønne markeringer er elevweekender, hvor du skal være på skolen)

Skema, linjer og fag

Vi har to forskellige typer uger på Gymnastikhøjskolen:

 • Normaluger med fast dagligt skema.
 • Specialuger, hvor den daglige rytme brydes, og der fokuseres på specifikke emner.

Vi har to forskellige typer weekender:

 • Elevweekender (EW)
  Obligatoriske weekender, hvor der er arrangementer arrangeret af en gruppe af elever og/eller skolens værtslærer.
 • Friweekender (FW)
  Undervisningsfrie weekender, der starter efter endt undervisning fredag kl. 15.15. Du er MEGET velkommen til at blive på skolen i disse weekender, hvor du sammen med de andre elever og/eller værtslæreren kan arrangere weekendens aktiviteter.

På dit højskoleophold vil du være tilknyttet en linje, som har din særlige interesse.
Du har ved indmeldelse allerede valgt en linje du vil følge. Nedenstående kan du se hvilke linjer vi udbyder i foråret 2018. Hvis du er blevet i tvivl, eller din linje ikke står anført, bedes du kontakte skolen, så vi kan sikre, at du er på den rigtige linje fra starten. Alle andre fagvalg foretages efter ankomst på skolen.

I foråret 2018 tilbydes følgende linjer:

 • Moderne Gymnastik
 • Udtryk og Bevægelse
 • Tumbling X - springgymnastik
 • Power Tumbling - springgymnastik
 • TeamGym - springgymnastik
 • UpGrade Politi – politi/-kadetforberedende linje
 • Parkour & Freerunning
 • Fitness & Sundhed
 • Dans
 • International Academy (for internationale elever)

Den internationale linje skiller sig ud fra de andre ved at den teoretiske undervisning foregår via fag kun for internationale på engelsk, mens linjen følger den dansksprogede undervisning i de praktiske timer. Se mere om de enkelte linjer under linjefag.

Derudover skal du træffe valg i faget ”valgfag” – et alment, kreativt eller skabende fag. Du vil blive præsenteret for dine valg-muligheder på skolen. Desuden skal du vælge i faget ”Idræt”. Her arbejdes med både teknisk, fysisk og taktisk forståelse. Fagudbuddet her kan variere fra semester til semester - og vælges også først når du er på skolen og er blevet præsenteret for fagene.

Verden & Mig (tre lektioner om ugen) er et fag med afsæt i højskolens grundlæggende værdier: livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Emnerne spænder bredt, og du vil blandt andet dykke ned i emner omkring kropskultur, etik, filosofi, historie og politik, og vil også have mulighed for selv at bidrage til emner.

Foredrag (en lektion om ugen): Interne og eksterne foredragsholdere, der tager fat i emner der berører og oplyser os alle.

Sang og fortælling (en lektion om ugen).Du skal synge sange, hvor du både lærer melodi, tekst og fortællingen om de forskellige sange. Du vil lære sange både fra højskolesangbogen og andre steder.

Som noget nyt har vi indført nogle fællesfag, der uanset linjevalg, skaber et fælles udgangspunkt for krop og ånd. Vores tre fællesfag hedder:

 • Bevægelses-basis
 • FællesLinje
 • Kunsten at dele

– det er fag, hvor vi kropsligt og mentalt lærer den basis der er vigtig for ”det hele menneske” uanset om du f.eks. er parkour-udøver eller danser, og hvor du også får mulighed for at dele ud af din egen læring og interesser.

2.1 LUP (lederuddannelse med fokus på læring, udvikling og perspektivering) - gælder ikke elever tilmeldt UpGrade

Din lederuddannelse er opbygget af moduler i gennemsnit med 3 x 75 min undervisning om ugen. 2 af disse moduler er tilknyttet dit linjevalg - det sidste modul er tilknyttet dit idrætslige tilvalg.


Læring, udvikling og perspektiver (LUP)
Din lederuddannelse er opbygget af moduler i gennemsnit med 3 x 75 min undervisning om ugen. Disse moduler er tilknyttet dit linjevalg.

 

Samlet skal LUP give dig mulighed for:

 • At kunne planlægge og afvikle gymnastik-, idræts- og danseoplevelser for andre
 • At kunne reflektere over andres og egen læreproces
 • At kunne udvikle aktiviteter og opleve hvordan aktiviteten kan virke udviklende på personer, grupper og foreninger
 • At kunne perspektivere til andre faglige og teoretiske aspekter.

Indhold:
Elementer af undervisningsteori, musikteori, pædagogik, didaktik, psykologi, krop og samfund, historie, organisationsudvikling, idrætsteori, projektledelse, kommunikation mm.

Timerne er "fleksible" i placering, forstået på den måde at underviserne planlægger forløb, der er tilrettelagt så det giver mening ift. semesterets opbygning og indhold.

Overbygningen til lederuddannelsen hedder Fremtidens Idrætsleder (FIL) og er et teoretisk supplement til lederuddannelsen.

Fremtidens Idrætsleder uddannelse er en spændende og udfordrende lederuddannelse til dig, der ønsker at arbejde seriøst med f.eks. kommunikation, ledelse, sundhed, idrætsprojekter og idrættens mangfoldighed i foreningslivet eller gennem din personlige udvikling. Uddannelsen er anerkendt af DGI, som støtter uddannelsen med 200.000 kr. årligt. DGI udsteder også diplom for gennemført uddannelse. Vælger du at blive FIL'er, vil det betyde at du ikke kan vælge valgfag.

Du vil modtage meget mere information om LUP ude på dit linjefag.

3. Dagligdagen på Gymnastikhøjskolen

Hverdagen vil i høj grad bære præg af undervisning, samvær og fritid. Du vil opleve en dagsrytme med undervisningsmoduler der veksler i modullængde.

Hverdagens opbygning:

07.10 Morgenmad
07.30 Morgenrengøring
08.00 Morgensamling
08.30 Undervisning (Modul 1)
09.45 Forfriskning
10.15 Undervisning (Modul 2)
12.00 Frokost
13.00 Undervisning (Modul 3)
– det er ikke alle dage du har undervisning i dette modul
14.15 Pause
14.30 Undervisning (Modul 4)
15.45 Pause
16.00 Undervisning (Modul 5)
17.15 Pause
18.00 Aftensmad

Om aftenen vil der være forskellige frivillige aktivitetstilbud, som arrangeres af elever, lærere eller i samarbejde mellem lærere og elever. F.eks. højskoleaftener med forfriskning og sang, idrætsaktiviteter, ”fortælling i stuerne”. Herudover står skolens mange faciliteter til din rådighed, og du kan som elev arrangere og iværksætte spontane aktiviteter. Skolens faciliteter er på nogle tidspunkter udlejet til lokale foreninger.

Desuden har højskolen et tæt samarbejde med den lokale gymnastikforening, Ollerup Gymnastikforening, der træner en masse børne- og voksenhold i højskolens lokaler fra 17:30-20:00. Her vil du som højskole-elev have mulighed for at blive træner eller medtræner og øve din teori i praksis!

Fritagelse for undervisningen: Skulle der være situationer, hvor fritagelse er nødvendigt sker dette i samarbejde med den pædagogiske leder.

3.1 Samvær og ordensregler

På Gymnastikhøjskolen i Ollerup vil vi gennem undervisning og samvær skabe gode rammer og muligheder for, at du får et godt og lærerigt højskoleophold. Vi forventer derfor, at du sammen med de øvrige elever aktivt vil være med til at præge højskolens daglige liv, og bidrage til højskolens kultur.


Nedenstående ordensregler er udformet for at skabe de bedste betingelser for den enkelte og for fællesskabet.

 1. Der er mødepligt til alle undervisningstimer, fællessamlinger samt til morgen- og middagsmåltider.
 2. I dagligdagen er højskolen fri for alkohol, men i forbindelse med et arrangement eller en fest på skolen kan der serveres og nydes øl og vin.
 3. Øl, vin og spiritus må ikke opbevares på skolens område.
 4. Det er ikke tilladt at møde på skolen påvirket. Det er alene skolens lærere og ledelse, der vurderer dette.
 5. Narkotika, hash samt andre rusmidler med narkotisk virkning må ikke bruges i den tid, man er elev her på højskolen, hverken på skolens matrikel eller udenfor denne.
 6. Skolen er røgfri. Det er tilladt at ryge udendørs.

I tilfælde af at samvær og ordensreglerne ikke følges, kan skolen give en påtale og evt. bortvise elever.

3.2 Praktisk arbejde

Gymnastikhøjskolen bliver dit hjem i de kommende måneder. Vi ønsker derfor, at du skal føle dig hjemme, og at du som elev tager medansvar for, at skolens hverdag kommer til at fungere. Derfor vil du få ansvar for nogle af skolens praktiske opgaver. Det gælder rengøring samt oprydning og hjælp i spisesal og køkken. Vi forventer, at du er indstillet på at skulle løse disse opgaver i samarbejde med højskolens medarbejdere.

3.3 Tøj og andet du skal, eller med fordel kan medbringe:

 • Er du bosiddende i Danmark, skal du medbringe din cykel
 • Dit pas
 • EU-sygesikringskort (Det Blå Sygesikringskort)
 • Tøj til gymnastik, dans og idræt, både til ude- og indeaktiviteter
 • Badetøj og svømmebriller til brug i svømmehallen
 • Indendørs sko og udendørs løbesko, eventuelt fodboldstøvler
 • Bøjler til klædeskab
 • Krus til brug i opholdsstue og tekøkkener
 • Evt. bærbar computer til personlig brug ved undervisningsopgaver
 • Skrivegrej, saks, lineal, lim, mappe, skrive blok mv.
 • Rygsæk, sovepose og liggeunderlag
 • Dyne, pude samt sengelinned
 • Regntøj

Du bør mærke tøj og andet med navn, da der let opstår problemer med forveksling i tørrerum.

3.4 Internationale elever

De seneste 15 år har Gymnastikhøjskolen haft en international linje, hvor undervisningssproget er engelsk. Du vil typisk møde internationale elever, som kommer fra Brasilien, Costa Rica, New Zealand, Uruguay, Estland, Mexico, Tyskland, Slovenien, Slovakiet, Argentina, Finland, Afghanistan, Rusland, Japan, Skotland og Polen m.fl. I både forårs- og efterårssemester vil der typisk være 40 internationale elever.

Du har således en enestående mulighed for at skabe dig venskaber på tværs af flere landegrænser.

3.5 Elever tilmeldt forberedelseskursus UpGrade

I gennem mange år har Gymnastikhøjskolen i Ollerup haft forberedelseskursus til Politiskolen.
Eleverne har til dels deres eget skema, men deltager i dagens rytme og højskoleliv. De deltager yderligere i fællesfag som fx foredrag, kropsbasis, studieture og andre fælles skolearrangementer.

Skemaet er sammensat af fysisk træning, hvor kredsløb- og styrketræning, workout, svømning, mobility og selvforsvar/kampsport bliver tilgodeset.

Der vil også være timer med debat, hvor du udfordres på perspektiver og nye horisonter i rollen som verdensborger.

Der er specifikke fag, som retter sig specielt til forberedelse til Politiskolen, som fx dansk, men også fag, der retter fokus mod adfærds- og følelseskontrol og konflikthåndtering.

3.6 Indkvartering, internet og vask

Du bliver indkvarteret på vores værelsesfløje, hvor der er bad og toilet på gangen. Det værelse, du får, skal du naturligvis tage vare på. Du er erstatningspligtig ved eventuel beskadigelse af skolens inventar og ejendom.
Værelserne er beregnet til to personer. Rejser din værelseskammerat før tid, skal du være indforstået med, at skolen kan flytte dig sammen med en ny værelseskammerat i et nyt værelse.
Skolen har en IT-café, som du er velkommen til at benytte frit. Du har desuden mulighed for at benytte skolens trådløse net.
Der er vaskemaskiner samt tørrerum og strygerum til fri afbenyttelse.

4. Økonomi

Skolepenge
Skoleopholdet på 26 uger koster for elever, som er fyldt 17 ½ år ved kursets start, gennemsnitligt kr. 1.495,00 pr. uge i skoleåret 2017/2018. Kulturministeriets tilskudssystem udløser først fuldt tilskud når mindst 12 uger af et højskoleophold er gennemført. Derfor er skolepenge for de første 12 uger højere end de sidste uger. Beløbet dækker kost, logi, brug af faciliteter, fuld undervisning og visse aktiviteter.
Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke, det dækker administration vedrørende elevstart.

Betaling Moderne
gymnastik
Udtryk og bevægelse Fitness & Sundhed Dans Power-
tumbling
Tumbling X TeamGym UpGrade Parkour &
Freerunning
1. rate
betales 12. november 2017
6 ugers skolepenge 10.680 10.680 10.680 10.680 10.680 10.680 10.680 10.680 10.680
Nøgledepositum 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Studietur 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
I alt 15.180 15.180 15.180
15.180 15.180 15.180 15.180 15.180
15.180
2. rate
betales 19. januar 2018
6 ugers skolepenge 10.680 10.680 10.680 10.680 10.680 10.680 10.680 10.680 10.680
Linjespecifikke aktiviteter/ bogpakke 5.125 5.125 4.050 6.100 4.550 5.425 5.050 3.475 5.050
I alt 15.805 15.805 14.730 16.780 15.230 16.105 15.730 14.155 15.730
3. rate
betales 2. marts 2018
6 ugers skolepenge 9.920 9.920 9.920 9.920 9.920 9.920 9.920 9.920 9.920
Tysk Landsstævne 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
I alt 11.920 11.920 11.920 11.920 11.920 11.920 11.920 11.920 11.920
4. rate
betales 20. april 2018
6 ugers skolepenge 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600
I alt 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600
Total 47.505 47.505 46.430 48.480 46.930 47.805 47.430 45.855 47.430

Elever, der ikke er fyldt 17 ½ år ved kursusstart, skal betale kr. 1.400,00 ekstra pr. uge.

Beløbet betales i henhold til faktura. Benyt venligst betaling via indbetalingskort, Betalings-ID (FI-kode) er anført nederst på fakturaen.

Vi anbefaler de nordiske og andre udenlandske elever at betale via bankoverførsel, da skolen er pålagt at tage gebyr i forbindelse med betaling med udenlandske kreditkort.

Swift: SYBKDK22, IBAN DK77 68400002040569. Ved overførsel fra udlandet skal tillægges 50,00 DKK til dækning af gebyr til banken.

Obligatorisk basispakke

I basispakken er indeholdt:

 • træningsdragt
 • opvisningsdragt (undtaget Upgrade)
 • højskolesangbog
 • elastikbind
 • træningselastik
 • foamroller
 • elevbillede
 • fotokopiering og print
 • fri adgang til internet
 • fri brug af vaskeri
 • fri kaffe og the
 • kontingent til første 5 års medlemskab af OD-elevforeningen
 • 1 års medlemskab af Ollerup GF
 • bidrag til Fonden for Gymnastikhøjskolen til billiggørelse af højskoleophold
 • omkostninger er reduceret med tilskud fra legater

Materialerne udleveres i introugen bortset fra elevbilledet. Fotokopiering og print dækker alle de kopier og print, der udleveres, og det man selv printer ud i løbet af et semester. Internetadgang sker via det trådløse netværk eller elevcomputerne.

Der må påregnes en mindre egenbetaling i forbindelse med kreative valgfag .

Nøgler

Der betales et depositum for værelsesnøglen på 500,00 kr. i 1. ratebetaling. Ved afslutning af ophold tilbagebetales depositum.

Nogle værelser har en pengekasse til opbevaring af værdigenstande. Der betales et depositum for pengekassenøglen på 200,00 kr. Ved aflevering af nøglen på kontoret tilbagebetales depositum.

4.1 Afbrydelse af skoleopholdet

Afbrydelse af skoleopholdet vil medføre følgende afregning af skolepenge:
 • Der betales fuld skolebetaling fra skoleopholdets begyndelse for alle hele uger indtil afrejsedagen samt 75% af skolebetalingen for de efterfølgende 6 hele uger.
 • Ved afbrydelse af skoleophold uanset årsag efter at skolen har købt billetter til studietur eller stævne, refunderes udgifterne hertil ikke.

4.2 Uddannelsesgodtgørelse, kontanthjælp m.m.

Elever, som får skoleopholdet betalt ved støtte el. lign., skal medbringe kopi af den skriftlige bevilling eller foranledige, at den bliver fremsendt til skolen. Der er mulighed for at søge støtte, hvis du ikke har kompetencegivende uddannelse eller behov for specialundervisning.

4.3 Støtte

En del kommuner yder kommunestøtte til højskoleophold. Du kan undersøge dette på dit lokale kommunekontor.

Elever, som får skoleopholdet betalt af f.eks. Forsvarets Civiluddannelse eller Social- og Sundhedsforvaltningen, og hvor skolen fremsender regning, skal ikke betale skolepenge, men kun elevkonto, studietur og nøgledepositum, såfremt disse beløb ikke betales af de pågældende myndigheder.

Elever, der får dagpenge, uddannelsesgodtgørelse, kontanthjælp eller kommunestøtte, får støtten indregnet i sidste rate af skolepengene.

4.4 Forsikring

Vi anbefaler, at eleven er forsikret gennem forældres eller egen forsikring

Husk, at studieturen betragtes som aktiv ferie, der kræver, at man har tegnet ekstra rejseforsikring.

Bemærk, at det er elevens eget ansvar at have styr på forsikringer.

4.5 Sygdom

Husk at medbringe sundhedskort (tidligere sygesikringsbevis). Udenlandske elever vil automatisk blive tilmeldt den danske sygesikringsordning. I dagligdagen skal du informere skolens forstander Uffe Strandby hvis du er syg.

5. Kontakt Gymnastikhøjskolen

Gymnastikhøjskolen i Ollerup
Svendborgvej 3, Ollerup
5762 Vester Skerninge

Skolens telefonnr.: 62 24 12 30

Skolens e-mail: info(at)ollerup.dk

Hjemmeside: www.ollerup.dk

Skolens forstander: Uffe Strandby, 63 24 64 03

Vi håber, at alle disse praktiske informationer er til gavn for dig!

Skulle du ønske yderligere oplysninger vedrørende dit højskoleophold, er du altid velkommen til at kontakte os.