Mentorordning

Gymnastikhøjskolen i Ollerup modtager unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½ og 25 år under den såkaldte mentorordning.

Skolens viceforstander har gennemgået den af FFD arrangerede mentoruddannelse og har ansvaret for, at mentorindsatsen varetages på betryggende vis.

Nedenstående skitserer højskolens arbejdsfordeling i forhold til mentorelever:

 • Kontakt til UU-vejledere og offentlige myndigheder: Forstander
 • Kontakt til mentorelev i ansøgningsfasen: Forstander
 • Information om økonomi og tilskud til mentorelev: Lønbogholder
 • Kontakt til sagsbehandler og UU-vejleder vedr. økonomi: Lønbogholder
 • Ugentlig aftalt kontakt og samtale med mentorelev: Forstander
 • Daglig morgenkontakt med mentorelev: Morgenvært
 • Udviklingssamtale med mentorelev: Stamfagslærer
 • Vejledningssamtale i forhold til uddannelse: Stamfagslærer
 • Samtale ved fritagelse og el. sygdom: Pæd. leder
 • Opfølgning ved evt. sideløbende behandling: Pæd. leder
 • Samtale ved akut behov: Værtslærer
 • Samtale med forældre: Forstander


2-3 mentorelever plejer at søge højskolen pr. semester, og der er gennem 5-6 år oparbejdet en erfaring for, at ovenstående mentorindsats virker (alle mentorelever har gennemført kursus), og i forhold til medarbejderne er arbejdsfordelingen klar og mulig at gennemføre.