Mentorordning

Gymnastikhøjskolen i Ollerup tilbyder et ophold med personlig mentorordning. Mentorordningen er for dig, som ikke har en ungdomsuddannelse og som kan bruge et afklarende og udviklende højskoleophold til at blive klar til en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Hvad kræver det?

For at kunne være mentorelev, skal du:

  • være mellem 17½ - 25 år.
  • ikke have gennemført en ungdomsuddannelse.
  • have en uddannelsesplan fra Den Kommunale Ungeindsats, hvor det fremgår at du skal på højskole som mentor.

Hvad betyder det at være mentorelev?

Som mentorelev indgår du i skolens hverdag lig alle andre elever med de samme fag og aktiviteter. Ud over den almindelige kontakt med skolens ansatte vil du også have en særlig kontakt med skolens mentor. Du og skolens mentor vil have samtaler, som støtter og hjælper dig til at blive klar til at tage en ungdomsuddannelse. Samtalerne kan have fokus på personlig, social og faglig udvikling og afklaring afhængigt af dine behov og din uddannelsesplan.

Skolens mentor er Allan Jakobsen. Allan er uddannet mentor gennem Folkehøjskolernes Forening/VIA University College.

Rabat

Der er mulighed for, at en mindre del af tilskuddet til mentorordningen kan benyttes til at reducere din ugentlige skolebetaling. Det afhænger af en konkret vurdering efter en samtale med skolen.

Hvad skal du gøre?

  • Kontakte Den Kommunale Ungeindsats i din kommune for at høre, om du kan få en uddannelsesplan, hvor et højskoleophold med mentorordning indgår.
  • Kontakte skolen for at høre, om der er plads på mentorordningen, samt om og hvordan et mentorforløb vil give mening.
  • Sende den underskrevne uddannelsesplan til højskolen.
  • Når du begynder dit ophold på skolen, vil du sammen med skolens mentor lave en skriftlig aftale om, hvordan forløbet på højskolen skal foregå. Det kan fx være, at I har nogle faste møder igennem semesteret.