Ollerup for Mangfoldighed

Vi tror på broer – ikke isolerede øer

Vi bryder os ikke om, hvordan der i dag tales om OS og DEM. I Danmark har vi en lang tradition for at tænke VI. Vi ved, at et VI bliver stærkere jo bedre vi kender hinanden, hinandens kulturer og hinandens traditioner. 

Vi synes, at vores højskole bliver rigere og bedre af, at flere kulturer og nationaliteter går i skole sammen. Vi kunne godt tænke os elever med mellemøstlig, arabisk eller muslimsk baggrund, men at gå på højskole er en særlig dansk tradition – og som ny borger i Danmark kender man ikke nødvendigvis denne mulighed og skoleform. 

Ollerup er ikke den eneste højskole med den udfordring, og højskolernes forening har derfor afsat projektmidler til væsentlig at reducere prisen for et højskoleophold for en gruppe unge mennesker, som kunne have lyst og mod på at gøre sig erfaringer med denne form for skole. 

Er det dig? Eller kender du en?

 

Et efterårsophold koster kr. 38.675., men hvis du er en del af målgruppen, har du mulighed for at søge projekt- og fondsmidler, som gives ud fra en individuel vurdering:

Ollerup-fonden:                   kr. 12.000 pr. elev

FFD-projektmidler:             kr. 12.000 pr. elev

Din egenbetaling:               kr. 14.675 i alt 

Prisen dækker fem måneder inkl. al undervisning, kost, logi, dagsture og udflugter m.m.

Om Ollerup

Gymnastikhøjskolen i Ollerup har lavet højskole siden 1920. I alle årene har bevægelse og dialog på tværs af nationaliteter og kulturer været særligt i fokus. Vi er en højskole med stor faglighed, høj mødedisciplin og arbejder for aktivt medborgerskab. 

Højskolen er organiseret i en struktureret hverdag med demokratiske elevudvalg, som har indflydelse på hverdagen og undervisningen. På en højskole er undervisningen tilrettelagt uden eksamener, karakter og og test. Skolen er alkoholfri - og der må kun nydes alkohol på skolen under særlige omstændigheder, hvor skolen er vært ved arrangementet (ca. 5 arrangementer pr. semester). Tilstedeværelse eller påvirkning af alkohol uden for disse arrangementer er øjeblikket bortvisningsgrundlag. 

For at gå på højskole skal du fylde 18 år inden kurset slutter, dvs. du skal være fyldt 18 år inden den 17. december 2020.

Højskolen har et stærkt internationalt miljø. Du behøver derfor ikke have et fuldt udviklet dansk-sprog, hvis du til gengæld er stærkere på engelsk. 

 

Som elev skal du vælge mellem et linjefag. Du kan vælge mellem:

Sundhed og Fitness – bliv personlig træner

Parkour

Dans

Forberedende kursus til politiskolen

Springgymnastik

Rytmisk gymnastik

Klik på linjefagene for at læse mere om den enkelte.

 

Praktikmuligheder efter højskole

En højskole har mange praktiske opgaver, der skal løses - og højskolen rummer en meget stor gruppe medarbejdere inden for administration, køkken, praktisk afdeling og rengøring. Vi vil undersøge mulighederne for, hvis der er gensidig interesse i det, om du evt. kan fortsætte og afvikle en praktikperiode på højskolen - efter endt semester som elev. 

 

Hvis du er nysgerrig, anbefaler vi et besøg eller et telefonmøde. Kontakt Morten Andersson, MA(at)ollerup.dk for at vide mere om ovenstående, eller aftale et besøg eller telefonmøde.