Uddannelsesgodtgørelse og revalidering

UDDANNELSESGODTGØRELSE
Hvis du modtager dagpenge, kan du få uddannelsesgodtgørelse til et højskoleophold. Er du under 25 år, skal opholdet være et led i en uddannelses- eller handlingsplan. Godtgørelsen svarer til halvdelen af dagpengesatsen. Er du over 25 år, skal det være et led i en handlingsplan, og her svarer beløbet til den maksimale dagpengesats.
Tal med din arbejdsformidling. AF administrerer uddannelsesgodtgørelsen, der udbetales via A-kassen.

KONTANTHJÆLP/HANDLINGSPLAN
Får du kontanthjælp, fordi du er arbejdsløs, kan du søge om at komme på højskole som led i en handlingsplan/aktiveringsplan. Under opholdet ydes hjælpen efter loven om aktiv socialpolitik.
Du kan henvende dig til din sagsbehandler i socialforvaltningen eller til beskæftigelsessekretariatet i din kommune.
Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du er på højskole, og hjælpen skal være bevilget, inden du melder dig til en højskole.

REVALIDERING/OMSKOLING
Efter Lov om aktiv socialpolitik kan der ydes støtte til højskoleophold, som led i en revalidering, omskoling eller en fastlagt erhvervsplan.
Der kan ydes hjælp til nødvendige uddannelsesudgifter: skolepenge, hjemrejser, bøger og materialer m.v. Tal med din sagsbehandler om dine eventuelle muligheder.

UNGE UDEN KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE (UNGDOMSUDDANNELSE)
Staten yder særligt tilskud pr. uge til unge, som ikke har en ungdomsuddannelse. Det sker gennem en såkaldt mentorordning, hvilket du kan læse mere om her.