banner-01.jpg

Jægersoldat


ER DU INDSTILLET PÅ AT FORFØLGE DRØMMEN?

FYSISK
Du kommer til at bo lige midt i de bedste faciliteter til at varetage din daglige træning. Styrketræning, løberuter i blandet terræn, skov, svømmefaciliteter, både indendørs og udendørs.

MENTALT
Du skal træne at være i stand til at handle og tænke selvstændigt. Du skal kende dig selv og dine grænser - og kunne flytte dem. Du skal kunne handle i meget pressede situationer.

FÆRDIGHEDER
Orienteringsmarch og orienteringsaktiviteter, grundtræning, håndværk, samfunds- og kulturforståelse. Alt sammen redskaber som kan kvalificere dit videre forløb.

KOMMUNIKATION & SAMARBEJDE
Du skal både kunne gå forrest og følges med flokken. Du vil træne personlig kommunikation og at læse andres. Opgaveløsning. Bevidsthed om gruppedynamiske processer.

Det kræver målrettet og disciplineret træning af søge ind til Jægerkorpset. Kurset vil give dig mulighed for målrettet af passe din træning, samt kvalificere dig på de områder, der er relevante for optagelsesprøven.

Det er af afgørende betydning at du samtidig med din fysiske træning øger dine kompetencer til at kunne arbejde under pres,

at kunne psykoregulere samt arbejde med følelseskontrol.

Derudover er det vigtigt du besidder de kompetencer, der gør, at du er i stand til analysere, vurdere og handle i mange forskellige situationer - både for dig selv, men også i samarbejde med andre.

Uddannelsen er CU berettiget (Civil Uddannelse).

UNDERVISNINGEN
Du og dine målsætninger er i fokus. Det er vigtigt for os at du er tættere på dine mål og drømme, når du slutter dit kursus, end når du starter det. Vores undervisning tager afsæt i vores mange års erfaring med fysisk træning og personlig udvikling, og vi er inspireret af den nyeste viden inden for felterne.

Vi vægter kvalitet og god planlægning af din træning - både det du vil i træningslokalet, i færdighedsfag og i dine personlige træningsbaner. Der vil være løbende evaluering af den enkelte elev og kontinuerlig mulighed for justering i den enkeltes træningsplan.

UNDERVISERNE
Underviserne på UpGrade er hver især yderst kompetente på deres felter og alle med mange års undervisningserfaring.

Flere af underviserne på UpGrade kommer fra forsvaret og har et indgående kendskab til de kvaliteter, som forventes af en specialstyrkesoldat.

Andre undervisere har i mange år forberedt elever til optagelsesprøven på Politiskolen - og endelig er der undervisere, der gennem hele deres undervisningskarriere har været optaget af at arbejde med kursisternes personlige målsætning og udvikling.