banner-01.jpg

Frømand


HVORDAN FORFØLGER DU DRØMMEN OM UDDANNELSE TIL FRØMAND?

FYSISK
Du kommer til at bo lige midt i de bedste faciliteter til at varetage din daglige træning. Styrketræning, løberuter i blandet terræn, skov, svømmefaciliteter, både indendørs og udendørs.

MENTALT
Din træning har fokus på at være i stand til at handle og tænke selvstændigt. Du skal kende dig selv og dine grænser - og kunne flytte dem. Du skal kunne handle fornuftigt i meget pressede situationer.

FÆRDIGHEDER

Undervandsaktiviteter, koldtvandsvømning, udspring, orienteringsopgaver og ledelse, aktiviteter fra båd, samfunds- og kulturforståelse. Alt sammen redskaber som kan kvalificere dit videre forløb.

KOMMUNIKATION & SAMARBEJDE
Du skal både kunne gå forrest og følges med flokken. Du vil træne personlig kommuni-kation og lære at forstå andres i forbindelse med opgaveløsninger. Dette har til hensigt at forme en samarbejdsorienteret individualist.

Det kræver målrettet og disciplineret træning af søge ind til Frømandskorpset. Kurset vil give dig mulighed for målrettet at passe din træning, samt kvalificere dig på de områder, der er relevante for optagelsesforløbet.

Det er af afgørende betydning af du samtidig med din fysiske træning øger dine kompetencer til at kunne arbejde under pres, at kunne psykoregulere samt arbejde med din følelseskontrol.

Derudover er det vigtigt du besidder de kompetencer, der gør, at du er i stand til analysere, vurdere og handle i mange forskellige situationer - både for dig selv, men også i samarbejde med andre.

Uddannelsen er CU berettiget (Civil Uddannelse).

UNDERVISNINGEN
Du og dine målsætninger er i fokus. Det er vigtigt for os, at du er tættere på dine mål og drømme, når du slutter dit kursus, end når du starter dit kursus. Vores undervisning tager afsæt i vores mange års erfaring med fysisk træning samt personlig udvikling, og vi er inspireret af den nyeste viden inden for felterne.

Vi vægter kvalitet og god planlægning af din træning - både det du vil i træningslokalet, i færdighedsfag og i dine personlige træningsbaner. Der vil være løbende evaluering af den enkelte elev og kontinuerlig mulighed for justering i den enkeltes træningsplan.

UNDERVISERNE
Underviserne på UpGrade er hver især yderst kompetente på deres felter og alle med mange års undervisningserfaring.

Flere af underviserne på UpGrade kommer fra forsvaret samt specialstyrkerne og har et indgående kendskab til de kvaliteter, som forventes af en specialstyrkesoldat. Derfor ved de, hvad det kræver af forberedelse, for at kursisten har de rette forudsætninger for at klare frømandskorpsets optagelsesforløb.

Andre undervisere har i mange år forberedt elever til optagelsesprøven på Politiskolen - og endelig er der undervisere, der gennem hele deres undervisningskarriere har været optaget af at arbejde med kursisternes personlige målsætning og udvikling.