banner-01.jpg

Udtryk & Bevægelse (forår)

Få et stærkere personligt udtryk

På Udtryk og Bevægelse vil vi gerne rykke dig og få dig til at rykke dig selv. Det vil vi gøre ved at udfordre dig på dit niveau og samtidig få dig til at udforske dine bevægelser. Vi arbejder frit, når det er tid til improvisation, flow og tilstedeværelse. Vi arbejder med fastere rammer, når det kommer til grundteknik inden for bl.a. drejninger, spring over gulv og gulvarbejde.

Gennem gymnastikkens fysiske grundtræning vil du på denne linje opnå en bredere bevægelsesbasis og teknisk forståelse. Processen vil både være fordybende, legende og eksperimenterende. Du skal være åben og engagere dig personligt for at opnå et stærkere udtryk i bevægelserne.

Nøgleord

  • Leg med dit individuelle udtryk
  • Tekniktræning
  • Personlig udvikling

Denne linje deltager i alle højskolens opvisninger, og vores arbejdsproces vil afspejle sig i linjens bidrag til opvisningsprogrammet.

"Du bliver udfordret både fysisk og på det personlige plan det har været den fedeste måde at bevæge sig på!"
Signe Svane Peschardt, tidligere elev

Undervisere på Udtryk & Bevægelse er:
Trine Larsen
Kirstine Mielcke Hansen
Signe Schaarup

VIDEO