banner-01.jpg

Moderne Gymnastik (forår)

Nye bevægelser og håndredskaber mødes

Moderne Gymnastik er linjen, hvor du har muligheden for at nå hele vejen rundt i den rytmiske gymnastik. Vi arbejder bredt med opfattelsen af rytmegenrer - alt fra det traditionelle til det nytænkende. Fra håndredskaber til lidt inspiration fra dansens verden.

Du dygtiggøres fysisk – gennem bevidstgørende grundtræning og vekslende intensitet – som giver dig en bedre kropsbevidsthed.

Du dygtiggøres bevægelsesmæssigt gennem arbejdet med indlevelse, nydelse og forskellige bevægelseskvaliteter. Din dygtiggørelse kræver fokus, god arbejdsmoral, personlighed og ambitioner.

Alt efter fordelingen af rytmeelevernes valg kan der på denne linje være niveauopdeling. På denne linje deltager vi ved DGI Aspirant Stævne og i alle højskolens opvisninger og sætter derved et godt aftryk på Gymnastikken.

Nøgleord

  • Fokus på håndredskaber
  • Personlig dygtiggørelse i forskellige bevægelsesgenrer
  • Teknik- og grundtræning

"Jeg har lært at bruge kroppen på en helt ny måde"
Anne Kathrine Hounisen, tidligere elev

Undervisere på Moderne Gymnastik
Trine Larsen
Kirstine Mielcke Hansen
Signe Schaarup

VIDEO