OllerupRytme

 

EFTERÅR PÅ OllerupRytme

Som elev på efterårets rytmelinje vil du opleve et nært fællesskab i gruppen, hvor der er tid og rum til at nørde og blive set og bevæget af både kammerater og undervisere. Samtidig nyder rytmelinjen godt af at samarbejde med danselinjen i et lidt større fællesskab, hvor danselinjens undervisere vil introducere dig for dansens teknikker og genrer. Derfor kan du både gå i dybden med rytmegymnastikken og få et indblik i de kropslige oplevelser inden for dansens univers.

På OllerupRytme vil du blive undervist af alle rytmelinjens trænere, der hver især vil dykke ned i aspekter af den rytmiske gymnastik, som berører følgende tre hovedforløb: ”Kroppen // fysikken // bevægeapparatet”, ”Hovedet // personen // tanken” og ”Gruppen // samspillet // dynamikken”

Hovedforløbene vil udforske disse tre forskellige, men overlappende, tematikker inden for rytmisk gymnastik – både som udøver og som formidler og underviser. I efterårssemesteret ønsker vi at føre dig ind i den rytmiske gymnastik gennem instruktørrollen og foreningslivet og herigennem give dig redskaber til, samt erfaring med dét, at være underviser i rytmisk gymnastik.  

 

FORÅR PÅ OllerupRytme

Som elev på forårets rytmelinje vil du både opleve rytmelinjen som et stort fællesskab i en samlet gruppe, og samtidig kan du nyde godt af mindre grupper, hvor der er tid til at nørde detaljer. Du vil blive undervist af alle rytmelinjens trænere, der hver især vil hjælpe dig til at se bevægelse i nye perspektiver. 

Forårssemesteret vil være bygget op af seks forløb der vil berøre forskellige tematikker inden for rytmisk gymnastik. Indenfor visse temaer har du mulighed for at vælge mellem to-tre forskellige retninger. På den måde får alle, der vælger OllerupRytme, et stærkt fundament at stå på, samtidig med at du selv har mulighed for at vælge, hvilket fokus du vil udforske. 

De seks forskellige forløb vil berøre “Den funktionelle krop”, “Den tekniske krop”, “Den udtryksfulde krop”, “Den musikalske krop”, “Den lærende/undervisende krop”og “Den udforskende krop”.

 

FÅ DET HELE MED PÅ OllerupRytme

Som helårselev giver du dig selv tid til og mulighed for at fordybe dig i den rytmiske gymnastik. På rytmelinjen arbejder vi ud fra metoden 'Imitér, Gentag, Leg/UdforskPerfektionér’, hvor specielt de to midterste trin får stor plads, da det er ved netop disse to trin, at læringsøjeblikket er størst, og vi har tiden til det! I gentagelsen ligger den kropslige læring af de rytmiske færdigheder, hvor vi i legen og udforskningen af bevægelserne giver plads til at gå på opdagelse og frigøre os fra formens og rammens præmisser. Det er hér, bevægelserne arbejdes helt ind i din egen krop, og hvor du gennem større krops- og bevægelsesbevidsthed også opdager DINE bevægelser.

På Gymnastikhøjskolen i Ollerup sørger vi hele tiden for at bevare nysgerrigheden på bevægelse, så vi både kan udvikle og indvikle - og kvalificere rytmisk gymnastik og derigennem finde flere måder at gribe gymnastikken an på. Vi synes ikke, at rytmisk gymnastik er “færdig” – tværtimod ser vi masser af uopdaget potentiale, og vi glæder os til, at I kommer herned og går på opdagelse med os, både som gymnaster og som instruktører og formidlere.

 

Undervisere i forårssemestret 2019

Grundet barselsorlov blandt flere af vores faste rytmelærere vil dine undervisere i F19 være:

Trine Sønderholm
Katrine Myrup
Laura Schou Jensen
Rie Castella Toftgaard

Desuden gæstelærer: Toke Stranby

 

rytme.jpg