Ollerup Hubster

ER DU EN HUBSTER?

Altså sådan en, der er sygt optaget af projektmageri og formidling...

Et særligt kursusforløb – vil du være med?

Hvad er en Hubster?
En Ollerup Hubster er en visionær elev, som ønsker at dygtiggøre sig indenfor projektmageri og entreprenørskab. Du følger et særligt teoretisk og praktisk kursusforløb med fokus på projektledelse, iværksætteri, kommunikation og pædagogik.

Fokusområde på de projekter du bliver involveret i, er Ollerups kernekompetencer: Bevægelse, Frivilighed, Internationale Relationer og Pædagogisk Udvikling.

Vi ser en Hubster elev som en, der kan igangsætte egne projekter indenfor de rammer vi tilbyder på højskolen. Vi vil gerne støtte elever, som kan tænke nye tanker og som kan udvikle vores kernekompetencer i forskellige retninger. Måske drømmer du om at udvikle en app, et nyt koncept til Gymnastik eller Parkour, eller måske noget helt andet.

Som Hubster elev, er dit hovedlinje Hubster, men du har mulighed for at deltage i fire moduler om ugen på en af vores andre linjer. Vi ønsker, at vores Hubster elever er i kontakt med vores kerneområder, og får gavn af dette – enten som aktiv udøver, eller som en der lader sig inspirere af bevægelse for at skabe nye projekter.

Eget miljø – Hubster Huset
Som noget unikt har Hubster eleverne deres eget arbejdsmiljø, nemlig Hubster Huset.

Huset er vores tidligere Højskolehjem, en bygning fuld af charme og historie, som nu danner ramme for et spændende projekt- og iværksætter miljø. Her får du både undervisning, og mulighed for at udvikle dine projekter i vores speciel designede rammer, som har til formål at facilitere samarbejde, nysgerrighed og kreativitet.

Læs mere om hvad en Hubster laver på denne blog

Se video af Go North, som er et projekt Hubsterne har lavet i samarbejde med DGI Nordjylland:

GoNorth 2015

GoNorth 2014

Kursusindhold:
Teori
Du får teori og indføring i: Kommunikation, projektledelse, pædagogik m.m. minimum
2 x 90 min om dagen

Selvstændige projekter
Du undersøger i teori og praksis afgrænsede faglige, idrætslige, gymnastiske eller sociale temaer.
90 min. om dagen/gennemsnitlig

Opgaver tilknyttet linje/faggruppe
Praktiske/administrative
90 min. om dagen/gennemsnitlig

Arrangementer
Du skal som en del af teamet OllerupHubsters planlægge og udføre arrangementer og events, som støtter op om dine og teamets projektarbejder.
Det sker i et særligt projektmager-miljø-lokale, som kommer til at fungere som både teorilokale og arbejdsplatform.

Fritid
Du har selvfølgelig mulighed for at benytte alle Ollerups faciliteter og passe din træning.

herPraktisk info:
Det får du:
Kost og logi på skolen.
Faciliteter, undervisning og højskoleliv til rådighed.

Der udstedes bevis med undervisningsindhold, arbejdsbeskrivelse, kompetencebeskrivelse og vurdering af selvstændige projekter.

Økonomi
Der er to muligheder for at blive Hubster elev på Gymnastikhøjskolen i Ollerup:

  1. Du kan tilmelde dig direkte her og vælge Hubster som linje. Her bliver du tilmeldt som elev på lige fod som alle andre linjer. Dette er en god mulighed, hvis du kun har tid til et semester på Ollerup og vil gerne bruge et højskoleophold som springbræt til uddannelse indenfor projektledelse eller kommunikation. Ud over det, får du erfaring i mange projekter, hvilket kan give dig en fantastisk projekt portfolio. Den aktuelle pris fremgår af tilmeldingen.
  2. Du kan forlænge dit ophold, hvis du har været elev på højskolen i foråret, og krydre det med et ekstra ophold, hvor du kommer til at arbejde projektorienteret og får mange flere erfaringer med i baggagen. I forhold til elevbetalingen for kurset er der mulighed for at søge fonde, herunder Anne Kristine Hansen–fonden, der kan uddele et antal legater.
    Bemærk, at der ikke kan søges støtte til bogpakke, studietur og linjeaktiviteter hos Anne Kristine Hansen–fonden.


Ansøgning om optagelse på Ollerup Hubster
Besvar disse spørgsmål og send svarene til cf(at)ollerup.dk