banner-01.jpg

UpGrade - Ind til politiet

EN FYSISK OG MENTAL KURSUSPAKKE

Forfølg drømmen om at blive politibetjent eller -kadet


Et godt afsæt til Politiets optagelsesprøve
Fysisk

Du bliver trænet målrettet i at blive bedre rustet til at klare den fysiske optagelsesprøve. Der er særligt fokus på kredsløbs- og styrketræning.

Mentalt

Du skal træne i at være i stand til at handle og tænke selvstændigt. Du skal kende dig selv og dine grænser. Og så bliver du bedre rustet til at klare personlige udfordringer. Arbejde med personlige målsætninger.

Færdigheder

Du bliver undervist i – og får trænet de færdigheder, som det forventes, at du besidder ved politiets optagelsesprøve. Her er særlig fokus på dansk grammatik, holdopgaver og dansk casearbejde.

Samarbejde og Kommunikation

Du skal både kunne gå forrest og følges med flokken. Du bliver trænet i personlig kommunikation og i at aflæse andres. Opgaveløsning. Bevidsthed om gruppedynamiske processer.

Gymnastikhøjskolen i Ollerup har en god dialog med Politiskolen. Du får derfor god indsigt i Politiets arbejde, bl.a. ved studiebesøg på en politistation, hvor programmet er tilrettelagt af stationen, samt undervisning af gæstelærere fra politiet. Desuden besøger vi Politiskolen i København, hvor programmet er tilrettelagt af Politiskolen.

Politiets hovedopgave er bl.a. at skabe tryghed og sikkerhed for den enkelte borger og for samfundet som helhed. For at varetage de varierede arbejdsopgaver skal du have et solidt fundament at udvikle dig på.

Har du optjent CU (Civil Uddanelse) i Forsvaret, opfylder kurset disse krav.

Undervisningen

Du og dine målsætninger er i fokus. Det er vigtigt for os, at du er tættere på dine mål og drømme, når du slutter dit kursus, end når du starter det. Vores undervisning tager afsæt i vores mange års erfaring med fysisk træning og personlig udvikling, og vi er inspireret af den nyeste viden inden for felterne.

Vi vægter kvalitet og god planlægning af din træning - både i træningslokalet, i færdighedsfag og i dine personlige træningsbaner. Der er løbende evaluering af den enkelte elev og kontinuerlig mulighed for justering i den enkeltes træningsplan.

Underviserne

Undercviserne på Upgrade er hver især yderst kompetente på deres felter og alle med mange års undervisningserfaring.

Nogle af underviserme på Upgrade kommer fra forsvaret og har et indgående kendskab til de kvaliteter, som forventes af en soldat.

Andre undervisere har i mange år forberedt elever til optagelsesprøven på Politiskolen - og endelig er der undervisere, der gennem hele deres undervisningskarriere har været optaget af at arbejde med personlig målsætning og udvikling.