Sundhed & Fitness - Bliv personlig træner

Med Sundhed & Fitness på Ollerup, har du mulighed for at uddanne dig som Europe Active og EREPS certificeret Personlig Træner, samtidig med at du udvider din viden om kroppen, fysisk træning og sundhed, i et inspirerende og lærerigt træningsmiljø.

Vores mål med kurset er, at give dig seriøs og fagligt funderet viden, samt praktiske færdigheder, der gør dig i stand til at varetage nutidens træningsrelaterede behov - både dine egne og andres.

Det kan f.eks. være at blive stærkere, hurtigere, sundere eller slankere. Måske brænder du for at træne og forbedre seriøse atleter, eller motivere almindelige motionister med at ændre hverdagen, så fysisk træning og en sund livsstil bliver en realistisk og holdbar mulighed. 

Med Ollerup Sundhed & Fitness er du garanteret kvalitet. Vi har tid til at gå i dybden, både med indholdet, men også med den enkelte elev. Der er fokus på DIG som elev, på et solidt teoretisk grundlag og på masser af tid til praktik - det der for alvor udvikler dig som træner.

 

Dit udbytte og din dygtiggørelse er bl.a. betinget af din nysgerrighed, fokus, ambitioner og din egen indsats. Undervisningen, indholdet og den afsluttende eksamen til Personlig Træner - hvis du vælger den - er godkendt og akkrediteret af Europe Active (niveau 4). Består du eksamen, opnår du således den højeste europæiske certificering, der anerkendes bredt i fitnessbranchen, og bliver samtidig registreret i European Register of Exercise Professionals (EREPS) på niveau 4.

Ønsker du at gå til eksamen anbefaler vi at du har mindst 6 måneders forudgående erfaring med fitnesstræning, herunder både konditionstræning og styrketræning med frivægte, inden du starter på kurset. Ligeledes må du påregne en mængde hjemmearbejde. Afhængigt at niveau, kan du forvente 4-6 timers selvstudie hver uge.

Eksamen er valgfri og du kan sagtens deltage på kurset uden at gå op til eksamen. Ønsker du ikke at være personlig træner, kan den afsluttende eksamen fravælges.
Du påtænker måske at læse idræt på universitet, blive idrætslærer, studere medicin eller fysioterapi, eller måske arbejde i fitnessbranchen. 
Ollerup Sundhed & Fitness giver dig en grundig forberedelse til forskellige studieretninger og jobmuligheder. Undervejs stifter vi bekendtskab med mange forskellige tilgange til fitness, træning og sundhed, så du får et solidt fundament for dit fremtidige virke indenfor Sundhed og Fitness - uanset retning.

Indhold:

Vi kommer omkring mange forskellige emner, bl.a.:

 • Træningsrelateret anatomi
 • Bevægelses -og øvelsesanalyse
 • Træningsfysiologi
 • Styrketræning (bl.a. frivægte, maskiner, kropsvægt)
 • Kredsløbstræning (flere forskellige typer af aerob og anaerob træning)
 • Træningsadaptationer
 • Kost og ernæringslære
 • TRX træning
 • Kettlebell træning
 • Calistenics
 • Olympisk vægtløftning
 • Okklusionstræning
 • Mobilitetstræning, foam rolling og sportsmassage
 • Træningsplanlægning (herunder hensigtsmæssig progression og differentiering)
 • Øvelses -og intensitetsprogression -og regression
 • Udarbejdelse af træningsprogrammer (herunder brug af Exorlive)
 • Fysisk screening og testprotokoller
 • Pædagogik og psykologi
 • Trænerrollen og coaching (herunder en høj mængde praktik)
 • Etik og moral som personlig træner
 • Motivation og vaneændringer
 • Sundhed og livstilsændringer
 • Fitnesskulturen og forskellige perspektiver på fysisk og mental sundhed
 • Projekt -og forretningsudvikling

Underviserne på linjen er alle dygtige og har mange års erfaring indenfor fysisk træning -og sundhed.
- Ansvarlig for linjen er Stephen Rasmussen. Han har over 20 års erfaring som fysisk træner, herunder mere end 12 års erfaring fra fitnessbranchen, både som leder, Personlig Træner, holdinstruktør og uddanner, samt en idrætslæreruddannelse med sig. Stephen underviser bredt på linjen, men lægger stor vægt på det teoretiske i en fornuftig og realistisk træningsplan, samt det praktiske håndværk som træner. 

- Christina Paulsen er uddannet kandidat i Idræt og Sundhed og arbejder, udover underviserjobbet på Ollerup, som Personlig Træner i et af Odenses bedste og mest velfungerede Personlig Træningsorienterede centre. Christina underviser bredt på linjen, men lægger bl.a. vægt på praktisk personlig træning, motivation og vægtløftning. 

TILMELD DIG HER

Fakta

 • Navn på linjen: Sundhed & Fitness (Personlig Træner)
 • Niveau: Undervisning, indhold, kvalitet og eksamen tilsvarer niveau 4 ved Europe Active.
 • Kurset strækker sig over 25 uger.
 • Timetallet ligger på minimum 150 timers skemalagt undervisning. I normaluger vil du have ca. 8 timers skemalagt linjeundervisning pr. uge. På en højskole vil du dog også møde nogle specialdage -og uger, hvor timetallet vil kunne gå lidt ned eller markant op, hvor nogle uger vil være helt dedikerede til linjespecifik undervisning og praktik.
 • Ønsker du at gå til eksamen som Personlig Træner, kræves der tilstedeværelse i mindst 24 uger. Vi anbefaler at du prioriterer højskoleopholdet og undgår fravær i løbet af kurset. Al undervisning er tilstedeværelsesundervisning, og foregår som en blanding af teoretisk og praktisk undervisning. Der er ikke mulighed for fjern -eller onlineundervisning.
 • Eksamen er valgfri, og ikke et krav for at følge undervisningen på kurset, men er obligatorisk, for at opnå certifikat som Personlig Træner.
 • Næste kursusstart: 8. august 2021 (forår 22 - d. 5. januar 2022).
 • Certifikat. Efter gennemført kursus, vil du få et højskolebevis. Har du valgt at gå til eksamen som Personlig Træner, og bestået eksamen, vil du yderligere modtage et trænercertifikat med Europe Active-godkendelse.
  • Økonomi.
   Forår (25 uger):
   Indmeldelsesgebyr er 1900 kr.
   Ugeprisen er 1625 kr.
   Linjeaktiviteter og studietur er 8000 kr.
   Total: 50525kr.
   Læs mere om økonomi her