Sundhed & Fitness - Bliv personlig træner

Vær opmærksom på, at i efteråret 2020 kører linjen Sundhed & Fitness ikke som en særskilt linje, men som en spændende kombination mellem sundhed, fitness, rytmisk gymnastik og dans.

Med Sundhed & Fitness på Ollerup, har du mulighed for at uddanne dig som Europe Active og EREPS certificeret Personlig Træner, samtidig med at du udvider din viden om kroppen, fysisk træning og sundhed, samt forbedrer din egen fysiske form, i et inspirerende og lærerigt træningsmiljø.

Vores mål med kurset er, at give dig seriøs og fagligt funderet viden, samt praktiske færdigheder, der gør dig i stand til at varetage nutidens træningsrelaterede behov - både dine egne og andres.

Det kan f.eks. være at blive stærkere, hurtigere, sundere eller slankere. Måske brænder du for at træne og forbedre seriøse atleter, eller motivere almindelige motionister, med at ændre hverdagen, så fysisk træning og en sund livsstil bliver en realistisk og holdbar mulighed. 

Med Ollerup Sundhed & Fitness er du garanteret kvalitet. Vi adskiller os fra andre udbydere ved at vi har tid til at gå i dybden, både med indholdet, men også med den enkelte elev. Der er fokus på DIG som elev, på et solidt teoretisk grundlag og på masser af tid til praktik - det der for alvor udvikler dig som træner.

 

Dit udbytte og din dygtiggørelse er bl.a. betinget af din nysgerrighed, fokus, ambitioner og din egen indsats. Undervisningen, indholdet og den afsluttende eksamen til Personlig Træner, hvis du vælger den, er godkendt og akkrediteret af Europe Active (niveau 4). Består du eksamen, opnår du således den højeste europæiske certificering, der anerkendes bredt i fitnessbranchen, og bliver samtidig registreret i European Register of Exercise Professionals (EREPS) på niveau 4.

Du påtænker måske at læse idræt på universitet, blive idrætslærer, studere medicin eller fysioterapi, eller måske arbejde i fitnessbranchen. 
Ollerup Sundhed & Fitness giver dig en grundig forberedelse til mange forskellige studieretninger og fremtidige jobmuligheder. Undervejs stifter vi bekendtskab med mange forskellige retninger og tilgange til fitness, træning og sundhed, så du kan opnå det bredest mulige fundament for dit fremtidige virke indenfor Sundhed og Fitness - uanset retning.

Indhold:

Vi kommer langt omkring og går i dybden med mange forskellige emner, bl.a.:

 • Træningsrelateret anatomi (min. 15 timers teoretisk undervisning pr. semester)
 • Bevægelses -og øvelsesanalyse
 • Træningsfysiologi (min. 15 timers teoretisk undervisning pr. semester)
 • Styrketræning (bl.a. frivægte, maskiner, kropsvægt)
 • Kredsløbstræning (flere forskellige typer af aerob og anaerob træning)
 • Træningsadaptationer
 • Kost og ernæringslære
 • TRX træning
 • Kettlebell træning
 • Calistenics
 • Olympisk vægtløftning
 • Okklusionstræning
 • Mobilitetstræning, foam rolling og sportsmassage
 • Træningsplanlægning (herunder hensigtsmæssig progression og differentiering)
 • Øvelses -og intensitetsprogression -og regression
 • Udarbejdelse af træningsprogrammer (herunder brug af Exorlive)
 • Fysisk screening og testprotokoller
 • Pædagogik og psykologi
 • Trænerrollen og coaching (herunder en høj mængde praktik)
 • Etisk og moralsk ansvar som personlig træner
 • Motivation og vaneændringer
 • Sundhed og livstilsændringer
 • Fitnesskulturen og forskellige perspektiver på fysisk og mental sundhed

Underviserne på linjen er alle dygtige og har mange års erfaring indenfor fysisk træning -og sundhed.
- Ansvarlig for linjen er Stephen Rasmussen. Han har 20 års erfaring som fysisk træner, herunder mere end 10 års erfaring fra fitnessbranchen, både som leder, Personlig Træner, holdinstruktør og uddanner, samt en idrætslæreruddannelse med sig. Stephen underviser bredt på linjen, men lægger stor vægt på det teoretiske i en fornuftig og realistisk træningsplan, samt det praktiske håndværk som træner. 

- Christina Paulsen er uddannet kandidat i Idræt og Sundhed og arbejder, udover lærerjobbet på Ollerup, som Personlig Træner i et af Odenses bedste og mest velfungerede Personlig Træningsorienterede centre. Christina underviser bredt på linjen, men lægger bl.a. vægt på praktisk personlig træning, motivation og vægtløftning. Udover at være tilknyttet Sundhed & Fitness, underviser Christina også på Politilinjen.

TILMELD DIG HER

Fakta

 • Navn på linjen: Sundhed & Fitness (Personlig Træner)
 • Niveau: Undervisning, indhold, kvalitet og eksamen tilsvarer niveau 4 ved Europe Active og European Register of Exercise Professionals (EREPS).
 • Kurset strækker sig over 24 uger (forårsemester) eller 18 uger (efterårssemester).
 • Timetallet ligger på minimum 120 timer (efterår) og op til 150 timer (forår). I normaluger vil du have ca. 9 timers skemalagt linjeundervisning pr. uge. På en højskole er der dog ikke mange 'normale' uger, og du vil derfor møde en del specialdage -og uger, hvor timetallet vil kunne gå lidt ned eller op. Nogle uger vil være helt dedikerede til linjespecifik undervisning og praktik.
 • Ønsker du at gå til eksamen som Personlig Træner, kræves der tilstedeværelse i mindst 17 uger (efterår) eller mindst 23 uger (forår). Vi anbefaler at du prioriterer højskoleopholdet og undgår fravær i løbet af kurset. Al undervisning er tilstedeværelsesundervisning. Der er ikke mulighed for fjern -eller onlineundervisning.
 • Eksamen er valgfri, og ikke et krav for at følge undervisningen på kurset, men er obligatorisk, for at opnå certifikat som Personlig Træner.
 • Næste kursusstart: 6 januar 2021 (25 uger) eller 15. august 2021 (19 uger)
 • Certifikat. Efter gennemført kursus, vil du få et højskolebevis. Har du valgt at gå til eksamen som Personlig Træner, og bestået eksamen, vil du yderligere modtage et trænercertifikat med Europe Active-godkendelse.
  • Økonomi.
   Efterår (19 uger):
   Indmeldelsesgebyr er 1900 kr.
   Ugeprisen er 1625 kr. (inkluderer kost, logi, undervisning og undervisningsmaterialer)
   Linjeaktiviteter og studietur er 8000 kr.
   Total: 40775kr.
   Forår (25 uger):
   Indmeldelsesgebyr er 1900 kr.
   Ugeprisen er 1625 kr.
   Linjeaktiviteter og studietur er 8000 kr.
   Total: 50525kr.
   Læs mere om økonomi her