Dans

Tilstedeværelse, Frihed og Kontrol

En krop i bevægelse kan fortælle det hele og mere til.

På Danselinjen er målet at eleven forstærker bevidstheden om og ejerskabet over egen krop. De skal opleve og turde bruge mulighederne som findes i deres levende legeme. Dans er følelser og historier og enhver bevægelse eller billede kan og skal kunne tolkes individuelt af modtageren. Kunsten at formidle kræver at man som danser og fortæller behersker sit instrument - kroppen, og via tilstedeværelse, glæde og selvtillid i bevægelsen fremstår ægte og vedkommende.

I tillæg til nogle energiske, svedige og sjove timer forlænger vi linjefaget ud i teatrene, hvor vi søger inspiration og indbyrdes kan diskutere og fordybe os i indtryk fra forskellige danseforestillinger.

Det grundlæggende mål kan nåes af flere veje og vi har derfor valgt at lave semestrene forskellige i tilgang og metode.

Et Efterårs semester har fokus på Variation og Teknik

Om efteråret har vi tid til at prøve forskellige ting af og eleverne er i stor grad med til at bestemme hvad timerne skal indholde. Hvor mange genrer vil de gerne smage på og hvor dybt ønsker de at gå ind i de enkelte? Fokus og undervisningsmetode skiftes løbende og vi finder sammen en god balance mellem leg, improvisation, proces, teknik og produkt.

Et Forårs semester har fokus på Produktion og Danseturné

Om foråret bygges timerne op sådan at eleverne gøres klar og lærer redskaberne de får brug for som medskabende koreografer på Danselinjens forestilling. Eleverne er en stor del af både ideudvikling, koreografi, kostumer/scenografi, PR og turneplanlægning. Danseturneen i maj måned er det store højdepunkt. Her rejser vi rundt i landet og viser vores egen produserede forestilling(vores lille baby) frem på forskellige teatre og efterskoler.

Underviser på Danselinjen er:

Søren Mørkrid Thøgersen

VIDEO

...fra danselinjens danseforestillinger

Disconnected, 2016

Poks Oroh, 2015

Unlimited Body, 2014