Dans

Tilstedeværelse, Frihed og Kontrol

En krop i bevægelse kan fortælle det hele og mere til.

På Danselinjen er målet at eleven forstærker bevidstheden om og ejerskabet over egen krop. De skal opleve og turde bruge mulighederne som findes i deres levende legeme. Dans er følelser og historier og enhver bevægelse eller billede kan og skal kunne tolkes individuelt af modtageren. Kunsten at formidle kræver at man som danser og fortæller behersker sit instrument - kroppen, og via tilstedeværelse, glæde og selvtillid i bevægelsen fremstår ægte og vedkommende.

I tillæg til nogle energiske, svedige og sjove timer forlænger vi linjefaget ud i teatrene, hvor vi søger inspiration og indbyrdes kan diskutere og fordybe os i indtryk fra forskellige danseforestillinger.

Det grundlæggende mål kan nåes af flere veje og vi har derfor valgt at lave semestrene forskellige i tilgang og metode.

Et efterårssemester har fokus på Variation og Teknik

I efteråret har vi tid til at prøve forskellige ting af og eleverne er i stor grad med til at bestemme hvad timerne skal indholde. Hvor mange genrer vil de gerne smage på og hvor dybt ønsker de at gå ind i de enkelte? Fokus og undervisningsmetode skiftes løbende og vi finder sammen en god balance mellem leg, improvisation, proces, teknik og produkt.

Et forårssemester har fokus på Produktion og Danseturné

I foråret bygges timerne op sådan at eleverne gøres klar og lærer redskaberne de får brug for som medskabende koreografer på Danselinjens forestilling. Eleverne er en stor del af både ideudvikling, koreografi, kostumer/scenografi, PR og turneplanlægning. Danseturneen i maj måned er det store højdepunkt. Her rejser vi rundt i landet og viser vores egen produserede forestilling(vores lille baby) frem på forskellige teatre og efterskoler.

VIDEO

...fra danselinjens danseforestillinger

Disconnected, 2016

Poks Oroh, 2015

Unlimited Body, 2014

OBS! Særligt for efterårssemestret 2019

I det kommende efterår 2019 har vi netop valgt at slå rytme- og danselinjen sammen. Det gør vi af flere grunde – de vigtigste grunde er: 

1: Vi mærker ofte, at man som rytme/danse-elev har svært ved at vælge mellem de to linjer, da man egentlig gerne vil inspireres og lære fra begge ”verdener”… Det vil vi gerne imødekomme og afprøve!

2: Vi vil gerne sørge for, at man som helårselev (efterår+forår) i efteråret kan få en introduktion til begge linjer, så man i foråret er endnu mere kvalificeret og oplyst til at tage valget om én linje.

3: Rytmisk gymnastik og moderne dans har ligeså mange fællestræk, som de har forskelle, og det burde vi udnytte og afprøve i praksis, så vi kan blive endnu mere bevidste om kvaliteten i de forskellige bevægelsers forskelle og ligheder.

4: Kun i efterårssemestret er der mulighed for efterskolepraktik, så det vil være fedt at kunne sende elever ud, der kan undervise i BÅDE rytme og dans.

… Det var nogle af argumenterne! 

Nogle uger vil være ren rytme, nogle uger vil være ren dans, og så er der uger, hvor der vil være begge dele. Vigtigst er det, at du som elev på rytme/danse-linjen får lige meget af hver genre!

Rytmeforløbene vil fortsat varetages af vores faste rytmelærere:

Trine Sønderholm Larsen

Signe Schaarup

Kirstine Mielcke

… og så vil vi invitere forskellige topdygtige danseundervisere ind til at afvikle danseforløbene.