Højskolefag

Foredrag

En gang om ugen mødes eleverne i foredragssalen for at læne sig tilbage og tage imod forskellige inspirerende foredrag. Emnerne kan indeholde alt fra nuværende problemstillinger i verden til skøre, historiske eller eventyrlige fortællinger. Disse foredrag afholdes både af eksterne og interne foredragsholdere samt af enkelte elever. Der lægges desuden op til inddragelse af eleverne med debat og diskussion. 

Sang og fortælling

Fællessang er en naturlig del af livet på højskolen, men én gang om ugen har det særligt fokus, når skemaet står på "Sang og Fortælling". Digtning og musik har det til fælles, at de kan åbne for vores følelser og ”det poetiske i tilværelsen”, og det er netop vores ambition med dette fag. Højskolesangbogen kan således ses som en stor hyldest til livet i både lyst og nød. At synge sammen er ligeledes med til at styrke glæden og fællesskabet på skolen.

Verden og Mig
”Verden og Mig” tager afsæt i vores samfund og de normer og værdier, det er opbygget af. Det er i høj grad et samtalefag, hvor vi i fællesskab udvider hinandens horisont.

Formålet er, at vi får større viden og bliver bedre til at tage stilling i et demokratisk samfund.
Du har ”Verden og Mig” 3 x 75 min. om ugen.