Højskolefag

Foredrag, sang og fortælling
En gang om ugen samles alle højskoleelever for at deltage i et foredrag. Disse foredrag afholdes både af eksterne og interne foredragsholdere samt af enkelte elever.

Fællessang er en naturlig del af livet på højskolen, men én gang om ugen har det særligt fokus, når skemaet står på "Sang og Fortælling". Digtning og musik har det til fælles, at de kan åbne for vores følelser og ”det poetiske i tilværelsen”, og det er netop vores ambition med dette fag. Højskolesangbogen kan således ses som en stor hyldest til livet i både lyst og nød. At synge sammen er ligeledes med til at styrke glæden og fællesskabet på skolen.

Verden og Mig
”Verden og Mig” tager afsæt i vores samfund og de normer og værdier, det er opbygget af. Det er i høj grad et samtalefag, hvor vi i fællesskab udvider hinandens horisont.

Formålet er, at vi får større viden og bliver bedre til at tage stilling i et demokratisk samfund.
Du har ”Verden og Mig” 3 x 75 min. om ugen.