Dagligdagen på Ollerup

Som på andre folkehøjskoler består dagligdagen af undervisning og øvrigt samvær. Elever og skolens ansatte spiser og arbejder sammen, og i fritiden fortsætter fællesskabet med hygge og en række forskellige aktiviteter. At være elev på Gymnastikhøjskolen er et helhedsprojekt, hvor alle døgnets timer indgår i højskoleopholdet, og som på andre højskoler, er det et særkende, at læring og dannelse ikke begrænser sig til undervisningen. Når man går på højskole skal man altså være indstillet på at indgå i skabende og meningsfulde fællesskaber til hverdag og fest, morgen, middag og aften. Nogen gange går tiden med beachvolley og vandkamp, mens det på andre tidspunkter giver mening at drikke kaffe med værelseskammeraten og drøfte livet i al almindelighed.

Højskole er ikke et pusterum, men nok et åndehul. Som regel varer et ophold kun fem til ti måneder, så der skal nås meget på kort tid, og det kan til tider være både hårdt og anstrengende. Til gengæld er der hverken eksamener eller karakterer, hvilket giver den enkelte frihed til at begive sig ud i de dele af tilværelsen, hvor man ikke nødvendigvis skal præstere, men nysgerrigt undersøge og afprøve.

Som højskoleelev på Ollerup skal du træffe et valg, inden du starter, og det er dit linjefag.

Dertil kommer der en række andre spændende fag:

Du kan også se et eksempel på hverdagen i form af vores SKEMA