Vejledning

Højskolen er et godt springbræt til at påbegynde og gennemføre en videregående uddannelse. Det unikke ved højskolen og dens læringsrum er, at den er forbundet med kostskoleformen. Her bygger forholdet mellem lærer og elev og mellem elever på, at vi ikke kun kender hinanden fra undervisningen, men også fra forskellige hverdagssituationer.
Flere eksterne evalueringer peger på, at højskolen giver unge en unik mulighed for at udvikle sociale, faglige og personlige kompetencer, og dermed få et styrket selvværd.

Vi er forpligtet til at give vores elever uddannelses- og erhvervsvejledning på alle kurser over 12 uger. Og det lever vi selvfølgelig op til.

Du vil bl.a. møde studievejledning i følgende sammenhænge:

Vejledningsaften

Til vejledningsaftenen vil du møde personer, som er igang med eller har afsluttet en uddannelse. Det kan fx være en fysioterapeut, kiropraktor, skolelærer eller politibetjent. Du vil møde personer fra forskellige typer af uddannelser. Der vil være oplæg fra gæsterne og nogle af skolens lærere om at træffe uddannelsesvalg. Derefter vil der være mulighed for i mindre grupper at tale med gæsterne eller skolens lærere om valg af uddannelse.

Verden og mig

I faget 'Verden og mig' vil du også få støtte til at træffe de valg, som har indflydelse på din fremtid. Du vil få trænet evnen til at reflektere over de vigtige valg i livet og få eksistentielle og livsfilosofiske perspektiver på dine valg.

Linjefagene

Undervisningen på dit linjefag kan være med til at afklare, om du ønsker at arbejde med linjens faglighed som professionel. Samtidig vil du selvfølgelig få en stor faglig ballast til et arbejde som fx politibetjent, personlig træner, gymnastiklærer på en efterskole, danser mm.

Samtaler med lærerne

Du er altid velkommen til at henvende dig til skolens undervisere, der alle kan hjælpe med at vejlede dig i dine valg. Der er altid en "værtslærer" på skolen om aftenen og i weekenden, hvor der kan være rum for en god samtale.

Vores vejledning er fleksibel og målrettet fordi vi kommer til at kende dig som person, og ikke kun som elev. Du vil her på skolen komme væk fra den almindelige hverdag. Du vil få tid til at tænke dig om og prøve dig selv af i et trygt miljø. Og samtidigt kan du forberede dig på og blive motiveret til at tage en videregående uddannelse.