LUP

Læring, udvikling og perspektivering

LUP er vores lederuddannelse - et fag, der lægger sig op ad dit linjevalg. Faget indeholder emner, der kan være med til at motivere dig til at blive træner/leder i det frivillige foreningsarbejde, på efterskoler eller lignende efter dit højskoleophold.

Formål

Fagets formål er at give dig erfaringer med samt reflektere over fagets:

  • Læringsperspektiver - hvor du bl.a. skal lære, hvordan man planlægger og afvikler undervisning inden for din idræt samt reflektere over andres og egen læreproces.
  • Udviklingsmuligheder - hvor du skal udvikle aktiviteter og undersøge, hvordan aktiviteten virker på personer og grupper. Desuden at udvikle dig som underviser gennem praksiserfaring, teoretiske oplæg og refleksion. 
  • Perspektiver - hvor du skal perspektivere dine erfaringer som underviser samt perspektivere faget til andre faglige, teoretiske og menneskelige aspekter.

Indhold

Faget indeholder elementer af pædagogik, didaktik, musikteori, træningsteori, psykologi, krop og samfund, historie, kommunikation m.m, som vil blive inddraget i linjefaget gennem hele semesteret.

I efterårssemesteret vil der desuden indgå to LUP-uger, hvor det normale højskoleskema skippes til fordel for to specialuger. Dette for at muliggøre en større fordybelse i visse tematikker samt for at få en masse praksiserfaring som underviser for forskellige målgrupper. Afprøvning, observationer samt evaluering er bærende elementer i disse uger.

Form

Faget er en vekslen mellem teoretiske oplæg, undervisningsopgaver, undersøgelser, refleksionsopgaver samt arbejde og afprøvning i praksis.

Overbygningen til lederuddannelsen hedder Fremtidens Idrætsleder (FIL) og er et teoretisk supplement til lederuddannelsen, som indeholder emner inden for idrættens verden, projektledelse samt personlig udvikling. Læs mere her.