Lederuddannelse

Læring, udvikling og perspektivering
Lederuddannelsen indeholder emner, der kan være med til at motivere dig til at blive træner/leder i det frivillige foreningsarbejde efter dit højskoleophold.
  • Du skal lære, hvordan man underviser.
  • Du skal udvikle dig som underviser.
  • Du skal perspektivere dine erfaringer.
  • Din lederuddannelse er opbygget af 2 x 75 min. undervisning om ugen og foregår på din linje, samt 1 x 75 min. der foregår i dit idrætsvalg.

Du vil modtage meget mere information om lederuddannelsens indhold i din første uge på skolen.
Overbygningen til lederuddannelsen hedder Fremtidens Idrætsleder (FIL) og er et teoretisk supplement til lederuddannelsen. FIL-timerne kan være placeret samtidig med andre valgfag.

Mere om LUP

Læring, udvikling og perspektivering
Fagets formål:
At give dig erfaringer med refleksioner over fagets
- læringsperspektiver
- udviklingsmuligheder
- perspektiver

Samlet skal LUP give dig mulighed for:
- At kunne planlægge og afvikle gymnastik-, idræt- og danseoplevelser for andre
- At kunne reflektere over andres og egen læreproces
- At kunne udvikle aktiviteter og opleve hvordan aktiviteten kan virke udviklende på personer, grupper og foreninger
- At kunne perspektivere til andre faglige og teoretiske aspekter.

Indhold:
Elementer af undervisningsteori, musikteori, pædagogik, psykologi, krop og samfund, historie, organisationsudvikling, idrætsteori, projektledelse, kommunikation m.m

Form:
En vekslen imellem teori, praksis, undervisningsopgaver, undersøgelser, besøg m.m