Fremtidens Idrætsleder-uddannelse på Ollerup

Uddannelsen er et ekstra tilbud til dit højskoleophold. Det er til dig der ønsker at arbejde seriøst med emner som f.eks. personlig udvikling, kommunikation, ledelse, sundhed og idrættens mangfoldighed i foreningslivet.

UDDANNELSENS FORMÅL
Fremtidens Idrætslederuddannelse og det samlede højskoleophold har til hensigt:

 • At skabe foregangspersoner som har stort fagligt og menneskeligt overskud.
 • At uddanne idrætsledere med en bred idrætslig baggrund, der samtidig har kompetence til at håndtere nye og anderledes idrætspolitiske, etiske og kulturelle udfordringer.
 • At uddanne idrætsledere der har forståelse for og indsigt i organisatoriske, pædagogiske og sundhedsmæssige forhold til gavn for udviklingen af foreningslivet.
 • At fremme personlig udvikling, samt motivere til bevidste, reflekterende idrætsledere via højskoleopholdet.

UDDANNELSENS INDHOLD
Uddannelsen er baseret på det samme faglige indhold og timetal (i alt 120 timer) på alle 6 højskoler. Du vil blive undervist i 2 hovedfag:

 • Idrættens verden
 • Personlig udvikling

Desuden får du erfaringer gennem:

 • Praktik og projektforløb – f.eks. arbejder du intensivt fra ideudvikling til afvikling af en event
 • 2½ studiedage i en storby med spændende indhold, med deltagelse fra alle 6 højskoler
 • … og meget andet.

IDRÆTTENS VERDEN
(40 lektioner)

 • idrættens historie og udvikling
 • idrætspolitik og - organisering
 • idrættens tendenser
 • foreningen - dens muligheder og udfordringer i fremtiden
 • idræt og sundheds-fremme
 • kropsidealer
 • særlige grupper af børn, unge og voksne i idrætten


PERSONLIG UDVIKLING
(40 lektioner)

 • projektledelse
 • personlig udvikling
 • kommunikation
 • teambuilding
 • ledelsesværktøjer
 • konflikthåndtering
 • samarbejde

STUDIEDAGE
(20 lektioner)

 • 2½ dage i København med ”FIL-elever” fra alle 6 Idrætshøjskoler
 • temaer og oplæg i form af projekter, debat og dialog, teambuilding, netværksdannelse, oplevelse, m.m.
 • DGI-byen, ISCA, idrætspolitikere, skæve foreninger og målgrupper og Københavns muligheder

PRAKTIK OG PROJEKT
(20 lektioner)

 • foreningsbesøg
 • afvikling/deltagelse i møder, foredrag, konferencer, m.m.
 • afvikling af arrangementer/event
 • projektinvolvering i igangværende projekter
 • … andre relevante praktikbesøg

Uddannelsens omfang gør, at du ikke kan deltage i værkstedsfag/temafag. Du skal have fag fra ”Personlig udvikling”, der ligger som en indbygget del af Sundhedsledelse i LEUD (lederuddannelsen på Ollerup) og dermed giver dig lidt færre valgmuligheder.