MORPH

"...to gradually change, or change someone or something - from one thing to another..."

Kopi af Kopi af Kopi af Kopi af Kopi af Unavngivet.png

I efteråret 2019 afprøvede vi et samarbejde mellem linjerne Rytmisk gymnastik og Dans. Det viste sig at være en stor succes, og derfor gør vi det igen – men nu med et twist! Linjen ”Sundhed & Fitness” bliver i efteråret 2020 også en del af samarbejdet.

Linjen kalder vi for MORPH. Det gør vi fordi, ”at morphe” betyder ”gradvis, med små skridt og teknikker, at ændre form fra en ting til noget andet / Change smoothly from one shape to another by small gradual steps and techniques.”

På linjen MORPH vil du opleve et fokus på de to linjer og bevægelsesgenrer ”Dans” og ”Rytmisk gymnastik” kombineret med læring om den mentale og fysiske sundhed.

Som elev i efteråret er der dermed mulighed for at blive inspireret af og lære fra alle tre linjer – en mulighed som ikke bare udvider din horisont som udøver, men også som eventuel instruktør.

På MORPH underviser vi med kroppen forrest, så der opstår en masse oplevelser, erkendelser og holdninger hos den enkelte. Du får både et grundigt indblik i den danske gymnastiks teknikker, traditioner og muligheder samt erfaringer fra dansens æstetiske og kreative verden, kombineret med ”Sundhed & Fitness” viden og træning omkring ”en sund sjæl i et sundt legeme”.

Rytmisk gymnastik, Dans og Sundhed & Fitness, har ligeså mange fællestræk, som de har forskelle. Det udnytter vi og afprøver i praksis, så du kan blive endnu mere bevidst om både kvaliteten i de forskellige bevægelsers forskelle og ligheder samt bevidst om, hvilke valg du skal tage i et langt og værdifuldt bevægelsesliv. Vi lægger stor vægt på, at der er tid til refleksion, afprøvning og gentagelse.

Linjens faste undervisere er: Kirstine Mielcke, Mikaël Orozco Madsen, Signe Schaarup (på barsel i 2020), Stephen Rasmussen, Dinne Fredslund og Trine Larsen.