Højskolefag

De, der lever sammen, lærer sammen!

Som højskoleelev har man nogle højskolefag, som tager afsæt i det fællesskab, der er på Ollerup.

Foredrag
En gang om ugen mødes eleverne i foredragssalen for at læne sig tilbage og tage imod forskellige inspirerende foredrag. Emnerne kan indeholde alt fra nuværende problemstillinger i verden til skøre, historiske eller eventyrlige fortællinger. Disse foredrag afholdes både af eksterne og interne foredragsholdere samt af enkelte elever. Der lægges desuden op til inddragelse af eleverne med debat og diskussion. 

Sang og fortælling
Fællessang er en naturlig del af livet på højskolen, men én gang om ugen har det særligt fokus, når skemaet står på "Sang og Fortælling". Digtning og musik har det til fælles, at de kan åbne for vores følelser og ”det poetiske i tilværelsen”, og det er netop vores ambition med dette fag. Højskolesangbogen kan således ses som en stor hyldest til livet i både lyst og nød. At synge sammen er ligeledes med til at styrke glæden og fællesskabet på skolen.

Verden og Mig
”Verden og Mig” tager afsæt i vores samfund og de normer og værdier, det er opbygget af. Det er i høj grad et samtalefag, hvor vi i fællesskab udvider hinandens horisont.

Formålet er, at vi får større viden og bliver bedre til at tage stilling i et demokratisk samfund.
Du har ”Verden og Mig” 3 x 75 min. om ugen.

Bevægelses- og kropsbasis
Et fag der samler alle elever, uanset hvilken linje man er tilknyttet, eller hvilken nationalitet man tilhører. Kropsbasis er en måde, hvorpå man kan opleve sider af bevægelse og kultur, som man ikke vidste, man havde brug for. Når hele højskolen er samlet, kan man virkelig mærke, hvad man er en del af.

Fællesskaber
Et fag, hvor vi zoomer ind på kønnene og de forskelle, ligheder og tendenser, der er og har været gennem tiden. Et fag hvor vi gennem provokationer, oplysning og historier skaber et koncentreret rum for elever, hvor der er plads til refleksion.

Kunsten at dele
Glæden ved at give noget til andre. Et modul hvor eleverne, uafhængigt af lærerne, byder ind med forskellige workshops og underviser hinanden. Det kan være alt fra brasiliansk kampdans, spansk-undervisning til stratego og guitarspil. Kunsten at dele handler om, at vi inspirerer hinanden til at blive mere kreative, opfindsomme og fællesskabsorienterede.

Kloden kalder
I Kloden kalder vender vi blikket udad og tager fat i globale nyheder og problemstillinger. Gruppearbejde, debat, research og kildekritik er væsentlige elementer i dette fag. Eleverne får en bredere og dybere forståelse for verden, ligesom de udfordres på deres holdninger og får sat deres egen dagligdag i perspektiv. 

Bo-grupper
En gruppe elever der er sammensat på tværs af linjer, kultur og køn mødes med en lærer til en snak om højskoleliv og højskolehverdag. Her er der mulighed for samtale, samvær, forståelse og konfliktløsning.

 

OLL16 (3 of 309).jpg  OLL16 (2 of 309).jpg