Årsvikariat:

Højskolelærer til springgymnastik (primært Powertumbling)

Brænder du for fællesskab, almen dannelse, højskoleliv, kulturmøde og springgymnastik? Ønsker du at være en del af en højskole med fokus på kropslig bevægelse, livsoplysning og internationale aktiviteter?

Vi søger en højskolelærer til skoleåret 2021-2022, som i begyndelsen kan være ansvarlig for skolens Powertumbling-linje og samtidig indgå i undervisningen på alle skolens springlinjer samt undervise i andre fag.

Vi søger en lærer, som er omstillingsparat, innovativ og tør gå foran i forandringsprocesser, da vi som skole står i flere omstruktureringer og organisatoriske forandringer.

Springgymnastik inkl. Powertumbling

Din primære undervisningsopgave bliver at undervise på skolens springlinjer. Pga. en sygemelding hos en nuværende lærer vil du i begyndelsen få det overordnede ansvar for PowerTumbling-linjen på skolen, herunder ansvar for sæsonplanlægning og administration af undervisningstimer.

På linjefagene som i alle skolens fag favner elevernes niveau meget bredt. Det er et højskolepædagogisk mål, at undervisningen kan favne alle, og at niveauforskellene kan bruges frugtbart i elevernes møde med hinanden og faglighederne.

For alle lærerstillinger på højskolen gælder det, at:

  • samvær og (svære) samtaler med eleverne, almenpædagogisk højskolearbejde og planlægning og afholdelse af arrangementer, fester og ture er en del af jobbet. Lærerne er på skift værtslærere på skolen, og aften- og weekendarbejde er derfor en del af stillingerne. Derudover vil du være kursusleder på ugekurser som fx familiekurser eller seniorkurser. Desuden vil der være andre praktiske opgaver og samarbejde på tværs af afdelinger, da vi er en skole med mange gæster og samarbejdspartnere.
  • livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse er centralt i vores møde med eleverne. I undervisningen ønsker vi at få eleverne til at forundres over, betragte og perspektivere det liv, som de lever med sig selv og med hinanden. Vi ønsker at give eleverne medansvar i hverdagens udfordringer og sammen finde nye løsninger og lære af hinanden undervejs.
  • ca. 40-50 af eleverne er fra lande uden for Norden. Det meste af undervisningen på skolen foregår derfor på engelsk, og det interkulturelle møde er en del af hverdagen.

Hvad kan du ellers undervise i?

Stillingen indeholder også undervisning i andre fag end springgymnastik, fx i skolens almene fag, idrætsfag eller valgfag. Det vigtigste er, at du har nysgerrighed og lyst til at kaste dig ind i andre fagligheder. Derfor vil vi meget gerne vide, hvilke øvrige evner, hobbyer og interesser du har.

Kan du fx undervise i almene fag med fokus på tolkning af tilværelsen og perspektiver på samfundet? Har du en hobby, som kunne være et spændende valgfag? Har du erfaring med projektledelse, internationale forhold og kulturmøde? Har du en interesse, som du gerne vil dykke dybere ned i sammen med eleverne?

Kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at du:

  • har bred trænererfaring (dvs. både har trænet begyndere og elitegymnaster).
  • har erfaring med tumbling-konkurrencer og har stor passion for tumbling-miljøet.
  • har undervisningserfaring i tumling og også gerne almen undervisningserfaring (gerne fra de frie skoler).
  • kan undervise på engelsk. Vi har dog ikke krav om, at du skal tale engelsk på højt niveau.
  • har indgående kendskab til reglementet for tumbling. Dit eget niveau for udøvelse inden for tumbling er ikke vigtigt.
  • har forståelse for højskolernes særkende og lyst til at arbejde med højskolepædagogik, folkeoplysning og dannelse.
  • har erfaring med foreningsledelse.

Tiltrædelse og ansøgning

Tiltrædelse 1. august 2021 eller snarest derefter.

I ansøgningen bedes du forholde dig til, hvordan du mener, at PowerTumbling kan forenes med højskolelivet og -kulturen, herunder hvad højskole kan give PowerTumbling-eleverne.

Ansøgningsfristen: søndag d. 20. juni. Ansøgningen sendes til højskolelærer Niels Henrik Nielsen: nhn(at)ollerup.dk

Vilkår

Stillingen er i udgangspunktet en fuldtidsstilling, men det kan være afhængig af din fagprofil (mulighed for at undervise i andre fag) og skolens undervisningsbehov.

Vi tilbyder løn i henhold til Bekendtgørelse om vilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskolerne. Se mere om løn her: http://ffd.dk/administration/loen-og-ansaettelse/loentabel/

For yderligere information: www.ollerup.dk eller kontakt forstander Thomas Smidt Dissing, tlf.: 42674725/ tsd(at)ollerup.dk eller højskolelærer Niels Henrik Nielsen: tlf.; 30 526 627/ nhn(at)ollerup.dk