Svendborgprojektet

Idræt med krop, læring og inklusion –
konference om Svendborgprojektet

25. november 2014 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Idræt i skolen gør børn sundere. Meget idræt i skolen gør børnene meget sundere! Bliver de samtidig også klogere...?

Forskerne er nu klar med de nyeste resultater fra Svendborgprojektet – både de sundhedsmæssige effekter af ekstra idræt i skolen, og hvad ekstra idræt og bevægelse betyder for børns indlæring!

Udover de nyeste forskningsresultater indeholdt konferencen denne gang også inspiration til at løse nogle af de udfordringer, den nye folkeskolereform byder på, og der var praksisnære bud på, hvordan den ekstra idræt og bevægelse kan styrke det inkluderende fællesskab i skolen.

Den nye folkeskolereform har betydet nye krav til længere skoledage og mere bevægelse i skolerne. Svendborg har gennem flere år arbejdet med helhedsskole, hvor der bl.a. indgår seks lektioners idræt om ugen, og mange af de nye elementer fra folkeskolereformen arbejder skolerne i Svendborg allerede med. De erfaringer vil Svendborg meget gerne øse ud af.

Konferencen var rettet imod lærere, pædagoger, skoleledere, sundhedspersonale, politikere, kommuner og idrætsorganisationer samt andre, der har interesse for området.

Konferencen blev udbudt til halv pris, da vi havde modtaget en donation fra folkeskolepuljen ved A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål til udbredelsen af erfaringerne fra bl.a. Svendborgprojektet.


Se udsendelse fra TV 2/Fyn omkring dagen her