Vi søger:

Højskolelærere til rytmisk gymnastik m.m.

Brænder du for fællesskab, almen dannelse, højskoleliv, kulturmøde og rytmisk gymnastik? Ønsker du at være en del af en højskole med fokus på kropslig bevægelse, folkeoplysning og internationale aktiviteter? 

Vi søger et par højskolelærere, der kan undervise på skolens linje i rytmisk gymnastik i foråret 2021. Vi er åbne for både fuldtidsansatte, deltidsansatte og timelærere. For fuldtidsansatte og evt. deltidsansatte vil undervisning i andre fag og flere af højskolens øvrige aktiviteter indgå i stillingen. 

 

Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse er centralt i vores møde med eleverne. I undervisningen ønsker vi at få eleverne til at forundres over, betragte og perspektivere det liv, som de lever med sig selv og hinanden. 

Ca. 40-50 af eleverne er fra lande uden for Norden. Det meste af undervisningen på skolen foregår derfor på engelsk, og det interkulturelle møde er en del af hverdagen. 

Rytmisk gymnastik 

Vi er heldige at have mange elever på vores linje for rytmisk gymnastik i foråret 2021, og din primære funktion bliver at undervise i rytmisk gymnastik. Undervisningen kan også være inden for forskellige dansegenrer. Du vil sammen med de øvrige rytmelærere være ansvarlig for linjens undervisning. 

Du skal ikke blot undervise rytmisk gymnastik, men også med rytmisk gymnastik og dermed åbne op for refleksioner og indsigter i det almene menneskelige liv for at sikre dannelse og oplysning.

I rytmisk gymnastik, som i alle skolens fag, favner elevernes niveau meget bredt. Det er et højskolepædagogisk mål, at undervisningen favner alle, og at niveauforskellene kan bruges frugtbart i elevernes møde med hinanden og fagligheden. 

Hvad kan du ellers undervise i? 

Stillingerne kan også indeholde undervisning i andre fag, fx i skolens almene fag, idrætsfag eller valgfag. Det vigtigste er, at du har nysgerrighed og lyst til at kaste dig ind i andre fagligheder. Derfor vil vi meget gerne vide, hvilke øvrige evner, hobbyer og interesser du har. 

Kan du fx undervise i almene fag med fokus på tolkning af tilværelsen og perspektiver på samfundet? Har du en hobby, som kunne være et spændende valgfag? Har du erfaring med projektledelse, internationale forhold og kulturmøde? Har du en interesse, som du gerne vil dykke dybere ned i sammen med eleverne? 

Kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at du:

·       har erfaring med rytmisk gymnastik eller dans på et højt niveau. 

·       har erfaring med undervisning eller koreografi. 

·       kan undervise på engelsk. Vi har dog ikke krav om, at du skal tale engelsk på højt niveau.

·       kan engagere og oplive eleverne. 

·       har forståelse for højskolebevægelsens særkende.

·       har viden om og lyst til at arbejde med højskolepædagogik, folkeoplysning og dannelse. 

Vilkår

Stillingerne vil være tidsbegrænsede på fuldtid, deltid eller som timelærer i forårssemesteret (januar - juli). Der kan være mulighed for en forlængelse af stillingen eller en fastansættelse afhængigt af din profil og skolens undervisningsbehov.  

Som timelærer vil man typisk have én eller to undervisningsdage.

For fuldtidsstillinger og evt. deltidsstillinger gælder det, at samvær med eleverne, almenpædagogisk højskolearbejde og planlægning af arrangementer og ture er en del af jobbet. Lærerne er på skift værtslærere på skolen, og aften- og weekendarbejde er derfor en del af stillingerne. Derudover vil du være lærer eller kursusleder på ugekurser som fx familiekurser.

Vi tilbyder løn i henhold til Bekendtgørelse om vilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskolerne. Se mere om løn her: http://ffd.dk/administration/loen-og-ansaettelse/loentabel/

Tiltrædelse og ansøgning

Tiltrædelse 4. januar 2021 eller snarest derefter. 

Du bedes anføre i din ansøgningen, om du primært er interesseret i fuldtid, deltid eller en stilling som timelærer. 

Ansøgningsfrist: søndag d. 18. oktober. Ansøgningen sendes til viceforstander Allan Jakobsen: aj(at)ollerup.dk

 

DOWNLOAD HELE OPSLAGET SOM PDF