Jubilæumsfejring aflyses

I forbindelse med Gymnastikhøjskolens 100-årsjubilæum 1. maj 2020 var skolen nødsaget til at udskyde arrangementet til 1. maj 2021. Desværre står vi stadig i en global pandemi, hvorfor det er besluttet, at jubilæet desværre må aflyses.

Skolen har gennem sit 101 års virke haft stor berøringsflade og indvirkning på dansk gymnastik. Samtidig rækker skolens virke langt udover nationale flader og har samarbejde i hele verden. Gymnastikhøjskolen i Ollerup vil derfor også gerne benytte lejligheden til at takke for jeres engagement i skolens virke.

 

Med venlig hilsen

Poul Henning

Formand for Gymnastikhøjskolen i Ollerup

 

Kristian Albertsen

Formand for elevforeningen

 

Thomas Smidt Dissing

Forstander

 

Cancellation of the 100th anniversary at The Academy of Physical Education in Ollerup

In connection with The Academy of Physical Education100th Anniversary on 1 May 2020, the school had to postpone the event until 1 May 2021. Unfortunately, we are still in a global pandemic, which sadly means that the anniversary must be canceled.

Through Ollerup’s 101 years of existence, the school has established a great deal of contacts and has had an important impact on Danish gymnastic. At the same time, the school's work extends far beyond national surfaces and has cooperation throughout the world. The Academy of Physical Education in Ollerup would like to use this opportunity to thank you for your great involvement in the school's work.

 

With best regards

Poul Henning

Chairman of the board – Ollerup

Kristian Albertsen

Chairman of the board – Ollerup student association

Thomas Smidt Dissing

Principal