INFORMATION VEDR. JUBILÆUM, ELEVMØDE OG JUBILARDAG

Det er med stor beklagelse, og på grund af situationen med coronavirus og usikkerhed om forløbets varighed, at bestyrelsen, elevforeningens bestyrelse og skolens ledelse har valgt at aflyse markeringen af 100 års jubilæet d. 1/5  samt elevmøde og jubilardag d. 2/5 2020.

Vi ser stadig frem til fejringen af skolens 100 års jubilæum og elevmøde og jubilardag, og vi håber, at alle vil være med til at fejre disse begivenheder sammen med os, og der vil komme fornyet invitation, når vi er i stand til at træffe beslutning om, hvilket tidspunkt jubilæumsfejringen og elevmøde og jubilardag kan gennemføres.

 

Med venlig hilsen

Uffe Strandby
Forstander

Kristian Albertsen
Formand for elevforeningen

Poul Henning Jørgensen
Formand for bestyrelsen