Gymnastikhøjskolen I Ollerup søger 2 højskolelærere, der kan undervise på skolens 3. springlinjer TEAMGYM, POVERTUMBLING & TUMBLING X.

Stillingen er tidsbegrænset og strækker sig fra 1. jan. 2022 til 1. juli/ 1.aug. 2022.

 

Gymnastikhøjskolen i Ollerup:

Gymnastikhøjskolen i Ollerup er en selvejende institution, der driver både lange og korte højskolekurser. Som højskole driver vi også udlejningsvirksomhed, ligesom vi arbejder på at udvide vores højskole med aktiviteter i vores store Arena og på dens tilhørende udearealer.
Gymnastikhøjskolen i Ollerup bygger på en 100. årig tradition omkring bevægelse, dannelse og oplysning. Skolen har 35.000 indendørs kvadratmeter fordelt på bygninger, der er bygget og renoveret gennem skolens levetid.

Som medarbejder på Gymnastikhøjskolen har du foruden høje fagspecifikke kompetencer også en naturlig relationel tilgang til mennesker. Du brænder for fællesskab, almen dannelse, højskoleliv og kulturmøde. Det er med andre ord vigtigt for os, at uanset hvilken opgaver man primært er ansat til, så har man som medarbejder et fælles ansvar sammen med kollegaer, elever og kursister om at lykkes.


Primære opgaver:

Din primære undervisningsopgave bliver at undervise på skolens springlinjer. På springlinjerne favner elevernes niveau meget bredt. Det er et højskolepædagogisk mål, at undervisningen kan favne alle, og at niveauforskellene kan bruges frugtbart i elevernes møde med hinanden og faglighederne. Samtidig skal højskolens 3 springlinjer skubbe til elevernes nysgerrighed omkring hvilke træningskulturer og -miljøer de kommer fra og udfordre måden at sammensætte en træning, en opvarmning, en semesterplan osv. På linjerne vil der være 5 gange 1,5 times undervisning, hvilket også giver nye muligheder for at gå i dybden og nørde de enkelte dele af springgymnastikken. Fra styrke, kondition og smidighed til positioner, transitions og teknik. Herudover vil du blive en del af de lærere, der er med til Landsstævnet i Svendborg 2022.


Kvalifikationer:

 • Bred undervisnings- og trænererfaring (dvs. både har trænet begyndere og elitegymnaster).

 • ●  Stor passion for gymnastikkens udvikling i Danmark og internationalt

 • ●  Mod på at udfordre den danske gymnastikmodel og kultur gennem et højskoleperspektiv.

 • ●  Forståelse for højskolernes særkende og lyst til at arbejde med højskolepædagogik, folkeoplysning

  og dannelse.

 • ●  Erfaring med undervisning i andre fag, foreningsledelse, internationale forhold,

  planlægningsopgaver eller andet.

 • ●  Skolen har en international profil, og det forventes at man kan begå sig i både mundtligt og skriftligt

  engelsk.

 • ●  Forståelse af højskolens mange faggrupper og opgaver som et samlet hele

 

Vilkår:

Stillingen er i udgangspunktet en fuldtidsstilling, men det kan være afhængigt af din fagprofil og skolens aktuelle undervisningsbehov. Aften- og weekendarbejde er en del af stillingen.

Løn i henhold til bekendtgørelse om vilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskolerne. Ansøgningsfrist: 27. november 2021. Ansøgning med CV sendes til nhn(at)ollerup.dk.


Samtaler forventes afholdt i tirsdag den 30. november 2021
For yderligere information: www.ollerup.dk eller Niels Henrik Nielsen på 30 526 627.